ربب
Seç:  
Ra-Be-Be : Usta ve efendi olan, toparlayan, bir araya getiren, sahip olan/elinde tutan, kural, yükseltmek, yetiştirmek, korumak, şef, gardiyan, düzenleyen, belirleyen, bekçi, sağlayan, esirgeyen, koruyan, mükemmelleştiren, ödüllendiren, yaratan, sürdüren, özellikleri yeniden düzenleyen, geliştiren, büyümenin kural ve kanunlarını belirleyen, bir şeyi tamamlanma hedefine ulaşıncaya kadar birbirini takip eden en uygun koşullarlarla karşı karşıya getirerek teşvik eden, derece derece tamamlanmaya doğru götüren, kim ki bir şeye sahip olur onun rabbidir.

Türkçe’ye girmiş türevler : erbap, rabbena, rabbi, terbiye, murabba, mürebbi, mürebbiye, rabbani, rabbi, rabbülalemin, yarabbi

~ Aram rab, rabbā רַב/רַבָּא 1. büyük (sıfat), 2. ulu kişi, efendi < Aram #rb רב büyük olma, artma, büyüme = Akad rabū büyük
Ayetler
Ali İmran / 3:136:5 رَبِّهِمْ rabbihim Rableri
isim
eril
mecrur isim
Ali İmran / 3:147:7 رَبَّنَا rabbena Rabbimiz
isim
eril
mansub isim
Ali İmran / 3:169:12 رَبِّهِمْ rabbihim Rableri
isim
eril
mecrur isim
Ali İmran / 3:191:13 رَبَّنَا rabbena Rabbimiz (derler)
isim
eril
mansub isim
Ali İmran / 3:192:1 رَبَّنَا rabbena Rabbimiz
isim
eril
mansub isim
Ali İmran / 3:193:1 رَبَّنَا rabbena Rabbimiz
isim
eril
mansub isim
Ali İmran / 3:193:11 رَبَّنَا rabbena Rabbimiz
isim
eril
mansub isim
Ali İmran / 3:193:9 بِرَبِّكُمْ birabbikum Rabbinize
isim
eril
mecrur isim
Ali İmran / 3:194:1 رَبَّنَا rabbena Rabbimiz
isim
eril
mansub isim
Ali İmran / 3:195:3 رَبُّهُمْ rabbuhum Rableri
isim
eril
merfu` isim
Ali İmran / 3:198:4 رَبَّهُمْ rabbehum Rablerinden
isim
eril
mansub isim
Ali İmran / 3:199:26 رَبِّهِمْ rabbihim Rableri
isim
eril
mecrur isim
Nisa / 4:23:20 وَرَبَائِبُكُمُ ve rabaibukumu üvey kızlarınız
isim
eril, çoğul
merfu` isim
Nisa / 4:1:4 رَبَّكُمُ rabbekumu Rabbinizden
isim
eril
mansub isim
Nisa / 4:65:2 وَرَبِّكَ verabbike Rabin hakkı için
isim
eril
mecrur isim
Nisa / 4:75:15 رَبَّنَا rabbena Rabbimiz
isim
eril
mansub isim
Nisa / 4:77:28 رَبَّنَا rabbena Rabbimiz
isim
eril
mansub isim
Nisa / 4:170:8 رَبِّكُمْ rabbikum Rabbiniz-
isim
eril
mecrur isim
Nisa / 4:174:7 رَبِّكُمْ rabbikum Rabbinizden
isim
eril
mecrur isim
Maide / 5:44:14 وَالرَّبَّانِيُّونَ ve rrabbaniyyune ve Rabbanilere
isim
eril, çoğul
merfu` isim