ربب
Seç:  
Ra-Be-Be : Usta ve efendi olan, toparlayan, bir araya getiren, sahip olan/elinde tutan, kural, yükseltmek, yetiştirmek, korumak, şef, gardiyan, düzenleyen, belirleyen, bekçi, sağlayan, esirgeyen, koruyan, mükemmelleştiren, ödüllendiren, yaratan, sürdüren, özellikleri yeniden düzenleyen, geliştiren, büyümenin kural ve kanunlarını belirleyen, bir şeyi tamamlanma hedefine ulaşıncaya kadar birbirini takip eden en uygun koşullarlarla karşı karşıya getirerek teşvik eden, derece derece tamamlanmaya doğru götüren, kim ki bir şeye sahip olur onun rabbidir.

Türkçe’ye girmiş türevler : erbap, rabbena, rabbi, terbiye, murabba, mürebbi, mürebbiye, rabbani, rabbi, rabbülalemin, yarabbi

~ Aram rab, rabbā רַב/רַבָּא 1. büyük (sıfat), 2. ulu kişi, efendi < Aram #rb רב büyük olma, artma, büyüme = Akad rabū büyük
Ayetler
Maide / 5:63:3 الرَّبَّانِيُّونَ r-rabbaniyyune Rabbanilerin
isim
eril, çoğul
merfu` isim
Maide / 5:2:22 رَبِّهِمْ rabbihim Rablerinin
isim
eril
mecrur isim
Maide / 5:24:12 وَرَبُّكَ ve rabbuke ve Rabbin
isim
eril
merfu` isim
Maide / 5:25:2 رَبِّ rabbi Ya Rabbi
isim
eril
mansub isim
Maide / 5:28:15 رَبَّ rabbe Rabbi
isim
eril
mansub isim
Maide / 5:64:24 رَبِّكَ rabbike Rabbin-
isim
eril
mecrur isim
Maide / 5:66:10 رَبِّهِمْ rabbihim Rableri-
isim
eril
mecrur isim
Maide / 5:67:8 رَبِّكَ rabbike Rabbin-
isim
eril
mecrur isim
Maide / 5:68:15 رَبِّكُمْ rabbikum Rabbi'niz-
isim
eril
mecrur isim
Maide / 5:68:23 رَبِّكَ rabbike Rabbin-
isim
eril
mecrur isim
Maide / 5:72:17 رَبِّي rabbi benim Rabbim
isim
eril
mansub isim
Maide / 5:72:18 وَرَبَّكُمْ ve rabbekum ve sizin Rabbiniz olan
isim
eril
mansub isim
Maide / 5:83:17 رَبَّنَا rabbena Rabbimiz
isim
eril
mansub isim
Maide / 5:84:13 رَبُّنَا rabbuna Rabbimizin
isim
eril
merfu` isim
Maide / 5:112:9 رَبُّكَ rabbuke Rabbinin
isim
eril
merfu` isim
Maide / 5:114:6 رَبَّنَا rabbena Rabbimiz
isim
eril
mansub isim
Maide / 5:117:11 رَبِّي rabbi benim Rabbim
isim
eril
mansub isim
Maide / 5:117:12 وَرَبَّكُمْ ve rabbekum ve sizin Rabbiniz olan
isim
eril
mansub isim
Enam / 6:108:20 رَبِّهِمْ rabbihim Rablerinedir
isim
eril
mecrur isim
Enam / 6:112:18 رَبُّكَ rabbuke Rabbin
isim
eril
merfu` isim