سنه
Seç:  
Sin-Nun-he
Ayetler
Bakara / 2:259:42 يَتَسَنَّهْ yetesenneh bozulmamış
fiil
tefa'ul kalıbı
3. şahıs, eril, tekil
şimdiki/geniş zaman