سرع
Seç:  
Sin-Ra-Ayn
Ayetler
Bakara / 2:202:7 سَرِيعُ seriu çabuk görendir
isim
eril, tekil
merfu` isim
Ali İmran / 3:19:25 سَرِيعُ seriu çabuk görendir
isim
eril, tekil
merfu` isim
Ali İmran / 3:199:29 سَرِيعُ seriu çabuk görendir
isim
eril, tekil
merfu` isim
Ali İmran / 3:114:10 وَيُسَارِعُونَ ve yusariune ve koşarlar
fiil
mufa'ale kalıbı
3. şahıs, eril, çoğul
şimdiki/geniş zaman
Ali İmran / 3:133:1 وَسَارِعُوا ve sariu ve koşun
fiil
mufa'ale kalıbı
2. şahıs, eril, çoğul
emir kipi
Ali İmran / 3:176:4 يُسَارِعُونَ yusariune koşan(lar)
fiil
mufa'ale kalıbı
3. şahıs, eril, çoğul
şimdiki/geniş zaman
Maide / 5:4:30 سَرِيعُ seriu çabuk görendir
isim
eril, tekil
merfu` isim
Maide / 5:41:6 يُسَارِعُونَ yusariune yarış eden(ler)
fiil
mufa'ale kalıbı
3. şahıs, eril, çoğul
şimdiki/geniş zaman
Maide / 5:52:6 يُسَارِعُونَ yusariune koştuklarını
fiil
mufa'ale kalıbı
3. şahıs, eril, çoğul
şimdiki/geniş zaman
Maide / 5:62:4 يُسَارِعُونَ yusariune (birbirleriyle) yarıştıklarını
fiil
mufa'ale kalıbı
3. şahıs, eril, çoğul
şimdiki/geniş zaman
Enam / 6:62:11 أَسْرَعُ esrau en çabuğudur
isim
eril, tekil
merfu` isim
Enam / 6:165:17 سَرِيعُ seriu çabuk olandır
isim
eril, tekil
merfu` isim
Araf / 7:167:15 لَسَرِيعُ leseriu çabuk
isim
eril, tekil
merfu` isim
Yunus / 10:21:16 أَسْرَعُ esrau daha hızlıdır
isim
eril, tekil
merfu` isim
Rad / 13:41:15 سَرِيعُ seriu çabuktur
isim
eril, tekil
merfu` isim
İbrahim / 14:51:9 سَرِيعُ seriu çabuk görendir
sıfat
eril, tekil
merfu` isim
Enbiya / 21:90:11 يُسَارِعُونَ yusariune koşuyor(lar)
fiil
mufa'ale kalıbı
3. şahıs, eril, çoğul
şimdiki/geniş zaman
Müminun / 23:56:1 نُسَارِعُ nusariu koşuyoruz
fiil
mufa'ale kalıbı
1. şahıs, çoğul
şimdiki/geniş zaman
Müminun / 23:61:2 يُسَارِعُونَ yusariune koşarlar
fiil
mufa'ale kalıbı
3. şahıs, eril, çoğul
şimdiki/geniş zaman
Nur / 24:39:21 سَرِيعُ seriu çabuk görendir
sıfat
eril, tekil
merfu` isim