سير
Seç:  
Sin-Ye-Ra
Ayetler
Mümin / 40:21:2 يَسِيرُوا yesiru gezip dolaşmadılar mı?
fiil
3. şahıs, eril, çoğul
şimdiki/geniş zaman
Mümin / 40:82:2 يَسِيرُوا yesiru gezip dolaşmadılar mı?
fiil
3. şahıs, eril, çoğul
şimdiki/geniş zaman
Muhammed / 47:10:2 يَسِيرُوا yesiru gezip dolaşmadılar mı?
fiil
3. şahıs, eril, çoğul
şimdiki/geniş zaman
Tur / 52:10:1 وَتَسِيرُ ve tesiru yürür
fiil
3. şahıs, dişil, tekil
şimdiki/geniş zaman
Tur / 52:10:3 سَيْرًا seyran bir yürüyüş
isim
eril
mansub isim
belirsiz
Nebe / 78:20:1 وَسُيِّرَتِ ve suyyirati ve yürütülmüştür
fiil
tef'il kalıbı
edilgen
3. şahıs, dişil, tekil
geçmiş zaman
Tekvir / 81:3:3 سُيِّرَتْ suyyirat yürütüldüğü
fiil
tef'il kalıbı
edilgen
3. şahıs, dişil, tekil
geçmiş zaman