Se-Mim-Nun: to take the eighth part of any ones goods, divide into eight, eight, eighteen, eighty.
Bu filtrelemeye uygun sonuç bulunamadı.
2023 © Açık Kuran