Vav-Sad-Fe: to describe (good or bad), assert something as a fact, achieve, ascribe, specify.
Bu filtrelemeye uygun sonuç bulunamadı.
2023 © Açık Kuran