Vav-Dal-Ye: to pay the blood money, pay a fine as expiation for human life, compensate for murder.
Bu filtrelemeye uygun sonuç bulunamadı.
2022 © Açık Kuran