وجه
Seç:  
Vav-Cim-he : to face/encounter/confront, face, will, course/purpose/object one is pursuing, place/direction one is going/looking, way of a thing, consideration/regard.
Ayetler
Bakara / 2:112:4 وَجْهَهُ vechehu yüzünü
isim
eril
mansub isim
Bakara / 2:115:7 وَجْهُ vechu yüzü (zatı)
isim
eril
merfu` isim
Bakara / 2:144:11 وَجْهَكَ vecheke yüzünü
isim
eril
mansub isim
Bakara / 2:144:19 وُجُوهَكُمْ vucuhekum yüzlerinizi
isim
eril, çoğul
mansub isim
Bakara / 2:144:4 وَجْهِكَ vechike yüzünün
isim
eril
mecrur isim
Bakara / 2:149:5 وَجْهَكَ vecheke yüzünü
isim
eril
mansub isim
Bakara / 2:150:13 وُجُوهَكُمْ vucuhekum yüzünüzü
isim
eril, çoğul
mansub isim
Bakara / 2:150:5 وَجْهَكَ vecheke yüzünü
isim
eril
mansub isim
Bakara / 2:177:5 وُجُوهَكُمْ vucuhekum yüzlerinizi
isim
eril, çoğul
mansub isim
Bakara / 2:272:18 وَجْهِ vechi (yüzü) rızasını
isim
eril
mecrur isim
Bakara / 2:148:2 وِجْهَةٌ vichetun bir yönü
isim
dişil
merfu` isim
belirsiz
Ali İmran / 3:72:12 وَجْهَ veche önünde
zaman zarfı
eril
mansub isim
Ali İmran / 3:20:5 وَجْهِيَ vechiye özümü
isim
eril
mansub isim
Ali İmran / 3:106:3 وُجُوهٌ vucuhun (bazı) yüzler
isim
eril, çoğul
merfu` isim
belirsiz
Ali İmran / 3:106:5 وُجُوهٌ vucuhun (bazı) yüzler
isim
eril, çoğul
merfu` isim
belirsiz
Ali İmran / 3:106:9 وُجُوهُهُمْ vucuhuhum yüzleri
isim
eril, çoğul
merfu` isim
Ali İmran / 3:107:4 وُجُوهُهُمْ vucuhuhum yüzleri
isim
eril, çoğul
merfu` isim
Ali İmran / 3:45:15 وَجِيهًا vecihen yüzdedir (şereflidir)
isim
eril
mansub isim
belirsiz
Nisa / 4:43:42 بِوُجُوهِكُمْ bivucuhikum yüzlerinize
isim
eril, çoğul
mecrur isim
Nisa / 4:47:15 وُجُوهًا vucuhen bazı yüzleri
isim
eril, çoğul
mansub isim
belirsiz