Vav-Kef-Lam: to entrust, confirm, give, charge, dispose affairs, lean upon, reply upon.
Bu filtrelemeye uygun sonuç bulunamadı.
2022 © Açık Kuran