Vav-Zal-Ra: to leave/forsake/neglect, fall upon, wound, cut in slices, let, desist.
Bu filtrelemeye uygun sonuç bulunamadı.
2022 © Açık Kuran