Vav-Kaf-Ra: to be heavy (in ear), deaf, heaviness in the ear, be gentle, gracious, respected.
Bu filtrelemeye uygun sonuç bulunamadı.
2022 © Açık Kuran