Vav-Sin-Ayn: to be ample, take in, comprehend, embrace.
Bu filtrelemeye uygun sonuç bulunamadı.
2022 © Açık Kuran