يتم
Seç:  
Ye-Te-Mim : yetim, babasız olmak, yalnız kalmak, yorgun, dul kalmak, ergenlik-erişkinlik öncesi babasız kalmak
Ayetler
Bakara / 2:83:14 وَالْيَتَامَىٰ velyetama ve yetimlere
isim
çoğul
mecrur isim
Bakara / 2:177:25 وَالْيَتَامَىٰ velyetama ve yetimlere
isim
çoğul
mansub isim
Bakara / 2:215:11 وَالْيَتَامَىٰ velyetama ve öksüzler
isim
çoğul
mecrur isim
Bakara / 2:220:6 الْيَتَامَىٰ l-yetama öksüzler-
isim
çoğul
mecrur isim
Nisa / 4:2:2 الْيَتَامَىٰ l-yetama öksüzlere
isim
çoğul
mansub isim
Nisa / 4:3:6 الْيَتَامَىٰ l-yetama öksüz(kızlar)
isim
çoğul
mecrur isim
Nisa / 4:6:2 الْيَتَامَىٰ l-yetama öksüzleri
isim
çoğul
mansub isim
Nisa / 4:8:6 وَالْيَتَامَىٰ velyetama ve öksüzler
isim
çoğul
mecrur isim
Nisa / 4:10:5 الْيَتَامَىٰ l-yetama öksüzlerin
isim
çoğul
mecrur isim
Nisa / 4:36:11 وَالْيَتَامَىٰ velyetama ve öksüzlere
isim
çoğul
mecrur isim
Nisa / 4:127:14 يَتَامَى yetama öksüz
isim
çoğul
mecrur isim
Nisa / 4:127:30 لِلْيَتَامَىٰ lilyetama öksüzlere karşı
isim
çoğul
mecrur isim
Enam / 6:152:4 الْيَتِيمِ l-yetimi yetimin
isim
eril, tekil
mecrur isim
Enfal / 8:41:12 وَالْيَتَامَىٰ velyetama ve yetimlere
isim
çoğul
mecrur isim
İsra / 17:34:4 الْيَتِيمِ l-yetimi yetimin
sıfat
eril, tekil
mecrur isim
Kehf / 18:82:5 يَتِيمَيْنِ yetimeyni iki yetim
sıfat
eril, ikil
merfu` isim
Haşr / 59:7:13 وَالْيَتَامَىٰ velyetama ve yetimlere
isim
çoğul
mecrur isim
İnsan / 76:8:6 وَيَتِيمًا ve yetimen ve yetime
isim
eril, tekil
mansub isim
belirsiz
Fecr / 89:17:5 الْيَتِيمَ l-yetime yetime
isim
eril, tekil
mansub isim
Beled / 90:15:1 يَتِيمًا yetimen yetimi
isim
eril, tekil
mansub isim
belirsiz