Ze-Ye-Dal: increased/augmented/grew, exceeded, was/became redundant/superfluous, remain over & above, addition, exaggerate, accessory, surplus.
Bu filtrelemeye uygun sonuç bulunamadı.
2023 © Açık Kuran