Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

O gün, Sur'a üfürülür. O gün, mücrimleri şaşkınlıktan gözleri donuklaşmış olarak toplayacağız.

يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِم۪ينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقاًۚ
Yevme yunfehu fis suri ve nahşurul mucrimine yevme izin zurka.
#kelimeanlamkök
1yevmeo günيوم
2yunfehuüflenirنفخ
3fi
4s-suriSur'aصور
5ve nehşuruve toplarızحشر
6l-mucriminesuçlularıجرم
7yevmeizino gün
8zurkankör bir durumdaزرق
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Sur'a üflenildiği gün, işte o gün, suçluları gözleri korkudan göğermiş bir halde toplarız.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  O gün Sûr'a üflenecektir ve biz o zaman suçluları, gözleri (korkudan) donuk bir hâlde toplayacağız.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Boruya üfürüldüğü gün, suçluları o gün mavi (kederden yüzleri morarmış) olarak toplarız.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  O gün, Sur'a üfürülür. O gün, mücrimleri şaşkınlıktan gözleri donuklaşmış olarak toplayacağız.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Sura üflendiği gün… İşte o gün günahkarları gözleri görmez bir halde toplayacağız.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  O gün, boruya üflenmiştir. Suçluları da gözleri donuklaşmış olarak, o gün toplayacağız.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  O gün sura üflenecek; ve Biz de o gün günahı hayat tarzı haline getirmiş olanları, (korku ve dehşetten) morarmış olarak bir araya toplayacağız;

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  O gün sura üfrülür ve günahkarları o gün gözleri gömgök bir halde haşrederiz.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Sur'a üfürüleceği gün, biz suçlu günahkarları o gün, (yüzleri kara, gözleri) gömgök (kaskatı ve kör) olarak toplayacağız.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  O gün ki, sura üfrülecek ve suçluları o gün Biz, gömgök mahşere toplayacağız.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  O Gün ki, sura üflenir; o Gün ki, suçlu olanları, gözleri (korku ve şaşkınlıktan) donuklaşmış olarak bir araya toplayacağız;

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  O gün günahkarları, (gözleri korkudan donup) gömgök kesilmiş olarak haşredeceğiz.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  O gün ki sur üfürülecek ve mücrimler o gün gömgök mahşeri toplayacağız

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  O gün Sur'a üflenir ve o gün suçluları, gömgök (kör bir durumda) süreriz.

 • Gültekin Onan

  Sur'a üfürüleceği gün, biz suçlu günahkarları o gün, (yüzleri kara, gözleri) gömgök (kaskatı ve kör) olarak toplayacağız.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  (Evet) "Suur" un üfleneceği günde ki biz günahkarları o gün gözleri gömgök bir halde, mahşerde toplayacağız.

 • İbni Kesir

  Sur'a üflendiği gün, işte o gün; suçluları, gözleri korkudan gövermiş olarak toplarız.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Sur'a üflendiği gün, işte o gün suçluları, uyuşmuş bir halde bir araya toplarız.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Sura üfleneceği gün, Biz suçlu kafirleri, gözleri (korku ve heyecandan) gömgök vaziyette haşredip toplayacağız.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  O süreçte Sur'a nefholunur! O gün suçluları gözleri dönmüş bir halde haşrederiz.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Boruya üfürüldüğü gün, suçluları o gün mavi (kederden yüzleri morarmış) olarak toplarız

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  O gün, sura üfürülür. O gün, suçluları şaşkınlıktan gözleri donuklaşmış olarak toplayacağız.

 • Progressive Muslims

  The Day the horn is blown, and We gather the criminals on that Day white eyed.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  The day the Trumpet is blown. And We will assemble the lawbreakers, that day, white-eyed,

 • Aisha Bewley

  On the Day the Trumpet is blown – and We will gather the evildoers sightless on that Day –

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  That is the day when the horn is blown, and we summon the guilty on that day blue.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  The Day the horn is blown, and We gather the criminals on that Day white eyed.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  The day the horn is blown, and We gather the criminals on that day bleary-eyed.