Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Şimdi yurtlarında gezip dolaştıkları nesilleri yok etmiş olmamız, onlar için yol gösterici olmadı mı? Kuşku yok ki bunda kötülükten alıkoyan bir akıl için nice kanıtlar vardır.

اَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ ف۪ي مَسَاكِنِهِمْۜ اِنَّ ف۪ي ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِاُو۬لِي النُّهٰى۟
E fe lem yehdi lehum kem ehlekna kablehum minel kuruni yemşune fi mesakinihim, inne fi zalike le ayatin li ulin nuha.
#kelimeanlamkök
1efelem
2yehdiyola getirmedi mi?هدي
3lehumonları
4kemnicelerini
5ehleknayok edişimizهلك
6kablehumkendilerinden önceقبل
7mine-den
8l-kuruninesiller-قرن
9yemşunedolaştıklarıمشي
10fi
11mesakinihimmeskenlerindeسكن
12inneelbette
13fi
14zalikebunda vardır
15layatinibretlerايي
16liulisahipleri içinاول
17n-nuhaakılنهي
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Yurtlarında dolaştıkları nice nesilleri helak etmiş olmamız, onları doğru yola iletmedi mi? Şüphesiz bunda akıl sahipleri için dersler vardır.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Yurtlarında dolaştıkları kendilerinden önceki nice nesilleri helak etmiş olmamız, onlara bir yol göstermedi mi? Şüphesiz ki bunda, (kötülüklerden) engelleyen akıl sahipleri için deliller vardır.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Önceki nesillerin yerleşim bölgelerinde dolaşanlar, onları yok edişimizden ders almazlar mı? Bunda akıl sahipleri için işaretler ve kanıtlar vardır.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Şimdi yurtlarında gezip dolaştıkları nesilleri yok etmiş olmamız, onlar için yol gösterici olmadı mı? Kuşku yok ki bunda kötülükten alıkoyan bir akıl için nice kanıtlar vardır.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Kendilerinden önceki nice nesilleri etkisizleştirmiş olmamız, yola gelmeleri için yetmedi mi? Şimdi bunlar, onların yaşadığı yerlerde dolaşmaktadırlar. Bunda aklı başında olanlar için belgeler (ayetler) vardır.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Yerleşim yerlerini gezip dolaştıkları, onlardan önceki nice kuşakları yıkıma uğratmış olmamız, yine de onları doğru yola getirmedi mi? Aslında, işte bunda, sağduyulu olanlar için kesinlikle bir gösterge vardır.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Şimdi yurtlarında gezip tozdukları, kendilerinden önce yaşayıp gitmiş olan nesillerden bir nicesini cezalandırmış olmamız onların aklını başına getirmedi mi? Şüphesiz bunda, kendisini kötülükten koruyan bir akla sahip olanlar için alınacak dersler vardır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Kendilerinden önceki nesillerden nicelerini helak etmemiz onları yola getirmedi mi? Onların yurtlarında/barınaklarında dolaşıp duruyorlar. Akıl sahipleri için bunda elbette ibretler vardır!

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Kendilerinden önceki nesillerden nicelerini yıkıma uğratmamız, onları doğruya yöneltmedi mi? (Oysa bugün kendileri) onların kaldıkları yerlerde (tarihi kalıntıları üzerinde) gezinip duruyorlar. Şüphesiz bunda sağduyu sahipleri için ayetler vardır.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Yurtlarında yürüyüp durdukları kendilerinden önceki nice nesilleri helak etmemiz kendilerini doğru yola sevketmedi mi? Muhakkak bunda ibret alacak akıl sahipleri için birçok deliller vardır!

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Peki, bu (hakkı inkar eden) kimseler, yurtlarında gezip dolaştıkları kendilerinden önce gelip geçmiş kuşaklardan nicesini helak ettiğimizi görerek bundan kendileri için bir ders çıkarmadılar mı? Oysa, bu olguda, akıl sahipleri için mutlaka çıkarılacak dersler vardır!

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Yurtlarında dolaşıp durdukları, kendilerinden önceki nice nesilleri helak etmiş olmamız, onları doğru yola iletmedi mi? Şüphesiz bunda akıl sahipleri için ibretler vardır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Daha onları şu irşad etmedi mi? Ki kendilerinden evvel nice kurun helak etmişiz, onların meskenlerinde yürüyüp duruyorlar, her halde bunda ıbret alacak aklı olanlar için çok ayetler var

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  (Bugün) meskenlerinde dolaştıkları, kendilerinden önce yaşamış nice nesilleri yok edişimiz onları hala yola getirmedi mi? Elbette bunda akıl sahipleri için ibretler vardır.

 • Gültekin Onan

  Kendilerinden önceki nesillerden nicelerini yıkıma uğratmamız, onları doğruya yöneltmedi mi? (Oysa bugün kendileri) onların kaldıkları yerlerde gezinip duruyorlar. Şüphesiz bunda sağduyu sahipleri için ayetler vardır.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Biz onlardan evvel nice asırlar (halkın) ı helak etmişizdir. Bu, onları irşad etmedi mi? Halbuki kendileri de onların yurdlarında yürüyüb duruyorlar. Bunda salim akıl saahibleri için elbette ibret verici ayetler vardır.

 • İbni Kesir

  Kendilerinden önce nice nesilleri yok edişimiz hala onları uyarmadı mı? Halbuki onların yurdlarında gezinip duruyorlar. Doğrusu bunda sağduyu sahipleri için ayetler vardır.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Kendilerinden önce nice nesiller helak etmemiz onları doğru yola sevketmedi mi? Üstelik onların yerleşim yerlerinde geziniyorlar. Şüphesiz bunda akıl sahipleri için belgeler vardır.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Bugün meskenlerinde dolaştıkları, daha önce yaşamış bunca nesilleri helak edişimiz, onları yola getirmedi mi? Elbette bunda akıllı kimseler için alınacak dersler vardır.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Helak olmuş nice toplumun meskenleri üzerinde dolaştıkları halde, bu onlara gerçeği göstermedi mi? Muhakkak ki bunda ibret alacak kadar aklı olanlara nice delil vardır.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Önceki nesillerin yerleşim bölgelerinde dolaşanlar, onları yok edişimizden ders almazlar mı? Bunda akıl sahipleri için işaretler ve kanıtlar vardır.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Şimdi yurtlarında gezip dolaştıkları nesilleri yok etmiş olmamız, onlar için yol gösterici olmadı mı? Kuşku yok ki bunda kötülükten alıkoyan bir akıl için nice kanıtlar vardır.

 • Progressive Muslims

  Is it not a guide to them how many generations We had destroyed before them, which they are walking now in their homes In that are signs for the people of understanding.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Does it not then guide them how many generations We destroyed before them in whose dwellings they walk? In that are proofs for possessors of intelligence.

 • Aisha Bewley

  Are they not guided by the many generations We have destroyed before them, among whose dwelling places they walk about? There are Signs in that for people of sound intellect.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Does it ever occur to them how many previous generations we have annihilated? They are now walking in the homes of those before them. These are signs for those who possess intelligence.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Is it not a guide to them how many generations We had destroyed before them, which they are walking now in their homes? In that are signs for the people of understanding.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Is it not a guide to them how many generations We had destroyed before them, which they are walking now in their homes? In that are signs for the people of understanding.