Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Ant olsun ki, Musa'ya: "Kullarımla geceleyin yola çık; onlara denizde kuru bir yol aç. Arkanızdan yetişecekler diye korkma, Allah'a olan bağlılığını kaybetme!" diye vahyettik.

وَلَقَدْ اَوْحَيْنَٓا اِلٰى مُوسٰٓى اَنْ اَسْرِ بِعِبَاد۪ي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَر۪يقاً فِي الْبَحْرِ يَبَساًۚ لَا تَخَافُ دَرَكاً وَلَا تَخْشٰى
Ve lekad evhayna ila musa en esri bi ibadi fadrib lehum tarikan fil bahri yebesa, la tehafu dereken ve la tahşa.
#kelimeanlamkök
1velekadve andolsun
2evhaynabiz vahyetmiştikوحي
3ila
4musaMusa'ya
5endiye
6esrigeceleyin yürütسري
7biibadikullarımıعبد
8fedribve vurضرب
9lehumonlar için
10tarikanbir yolطرق
11fi
12l-behridenizdeبحر
13yebesenkuruيبس
14la
15tehafukorkmaخوف
16derakenyetişme(sin)denدرك
17ve lave
18tehşaendişe etmeخشي
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Musa'ya şöyle vahyetmiştik: "Kullarımla beraber geceleyin yola çık ve onlara denizin ortasında kupkuru bir yol tutuver; arkanızdan yetişirler diye korkup kaygılanma!"

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Yemin olsun ki Musa'ya "Kullarımla birlikte geceleyin yola çık; yetişilmesinden korkmaksızın ve (boğulmaktan) endişe etmeksizin onlara denizde kuru bir yol aç!" diye vahyetmiştik.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Musa'ya: "Kullarımı geceleyin yürüyüşe çıkar ve onlar için denizde kuru bir yol aç. Yakalanmaktan korkma, endişe etme" diye vahiy ettik.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Ant olsun ki, Musa'ya: "Kullarımla geceleyin yola çık; onlara denizde kuru bir yol aç. Arkanızdan yetişecekler diye korkma, Allah'a olan bağlılığını kaybetme!" diye vahyettik.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Musa'ya şunu bildirmiştik: "Kullarımızla birlikte geceleyin yola çık. Onlara denizde kuru bir yol aç. Sana yetişmelerinden de korkma; endişeye kapılma."

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Ayrıca, gerçek şu ki, Musa'ya, şöyle bildirdik: "Kullarımı, geceleyin yola çıkar. Denize vurarak, onlar için kuru bir yol aç. Yetişecekler diye korkma ve kaygılanma!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Ve doğrusu Biz Musa'ya şöyle vahyetmiştik: "Kullarımla birlikte geceleyin yola koyul, onları denizin ortasında kuru bir yola vur; arkanızdan yetişirler diye endişe etme, hepsinden öte (Allah'tan gayrı kimseden) korkma!"

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Yemin olsun, Musa'ya şöyle vahyetmiştik: "Kullarımı geceleyin yürüt! Denizde onlar için kuru bir yol aç! Size yetişecekler diye korkma, endişelenme.!"

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Andolsun, biz Musa'ya vahyetmiştik: "Kullarımı geceleyin yürüyüşe geçir, onlara denizde kuru bir yol aç, yetişilmekten korkmadan ve endişeye kapılmadan."

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Doğrusu Musa'ya şöyle vahyettik: "Kullarımla geceleyin yürü de onlara denizde kuru bir yol aç; yetişilmekten korkmaz ve endişe etmezsin."

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ve Gerçek şu ki, (zamanı gelince) Musa'ya: "Kullarımla beraber geceleyin yola çık ve onlara denizin ortasında kupkuru (güvenli) bir yol tutuver; arkanızdan yetişirler diye korkup kaygılanma" diye vahyettik.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  (Firavun'un imana yanaşmaması üzerine) Musa'ya, "Kullarımı (İsrailoğullarını) geceleyin (Mısır'dan) yürütüp çıkar. Yakalanmaktan korkmaksızın, endişe etmeksizin onlara denizde kuru bir yol aç" diye vahyettik.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ve filhakıka Musaya şöyle vahyettik: kullarımla geceleyin yürü de onlara denizde kuru bir yol aç, yetişilmekten korkmazsın ve perva etmezsin

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Andolsun biz Musa'ya: "Kullarımı geceleyin (Mısır'dan çıkarıp) yürüt; (asanla suya) vur, denizde onlar için kuru bir yol (aç). (Fir'avn'ın sana) yetişme(sin)den korkma, (boğulmaktan) endişe etme." diye vahyetmiştik.

 • Gültekin Onan

  Andolsun, biz Musa'ya vahyetmiştik: "Kullarımı geceleyin yürüyüşe geçir, onlara denizde kuru bir yol aç, yetişilmekten korkmadan ve endişeye kapılmadan."

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Andolsun ki biz Musaya: "Kullarımla geceleyin yola çık da — (düşmanların) yetişme (sin) den korkmayarak, (boğulmanızdan da) endişe etmeyerek — onlara denizde kuru bir yol aç" diye vahy etmişizdir.

 • İbni Kesir

  Andolsun ki; Musa'ya şöyle vahyettik: Kullarımı geceleyin yürüt. Denizde onlara kuru bir yol aç. Batmaktan ve düşmanların yetişmesinden korkma, endişe etme.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Musa'ya: -Kullarımı geceleyin yola çıkar, onlara denizde kuru bir yol aç, (batmaktan ve düşmanların yetişmesinden) korkma, endişen olmasın! diye vahyetmiştik.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Biz Musa'ya şöyle vahyettik: Kullarımla geceleyin Mısır'dan yola çık. Asanı vurarak denizde onlara kuru bir yol aç! Firavun'un size ulaşmasından ve boğulmanızdan endişe edip korkmayın!

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Andolsun ki, Musa'ya (şunu) vahyettik: "Kullarımı geceleyin yürüt.. . Onlar için denizde asanla vurarak kuru bir yol aç! Yetişilmekten korkmaksızın ve (denizde boğulmaktan) dehşet duymaksızın (yürüsünler)!"

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Musa'ya: 'Kullarımı geceleyin yürüyüşe çıkar ve onlar için denizde kuru bir yol aç. Yakalanmaktan korkma, endişe etme,' diye vahyettik.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Ant olsun ki, Musa'ya: "Kullarımla geceleyin yola çık; onlara denizde kuru bir yol aç. Arkanızdan yetişecekler diye korkma, endişe etme!" diye vahyettik.

 • Progressive Muslims

  And We inspired to Moses: "Take My servants out, and make for them through the sea a path. You shall not fear being overtaken, nor be afraid."

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And We instructed Moses: “Travel thou by night with My servants; and strike thou for them a dry path in the sea, neither fearing overtaking nor being afraid.”

 • Aisha Bewley

  We revealed to Musa, ‘Travel with My slaves by night. Strike a dry path for them through the sea. Have no fear of being overtaken and do not be afraid.’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  We inspired Moses: "Lead My servants out, and strike for them a dry road across the sea. You shall not fear that you may get caught, nor shall you worry."

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And We inspired to Moses: "Take My servants out, and strike for them a path through the sea that is dry. You shall not fear being overtaken, nor be concerned."

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  We inspired Moses: "Take My servants out, and make for them through the sea a path. You shall not fear being overtaken, nor be afraid."