Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Size rızık olarak verdiğimiz temiz şeyleri yiyin. Bu konuda aşırılık yapmayın. Yoksa gazabıma uğrarsınız. Kim gazabıma uğrarsa, kesinlikle o tepetaklak olmuştur.

كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا ف۪يهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَب۪يۚ وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَب۪ي فَقَدْ هَوٰى
Kulu min tayyibati ma rezaknakum ve la tatgav fihi fe yahılle aleykum gadabi ve men yahlil aleyhi gadabi fe kad heva.
#kelimeanlamkök
1kuluyeyinاكل
2min-nden
3tayyibatitemizleri-طيب
4maşeylerin
5razeknakumsizi rızıklandırdığımızرزق
6ve laama
7tetgavtaşkınlık etmeyinطغي
8fihibu hususta
9feyehillesonra inerحلل
10aleykumüzerinize
11gadebigazabımغضب
12ve menve kimin
13yehlilinerseحلل
14aleyhiüstüne
15gadebigazabımغضب
16fekadandolsun o
17hevadüşmüş(mahvolmuş)turهوي
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  "Verdiğimiz nimetlerin temizlerinden yiyiniz, aşırı gitmeyiniz! Aksi taktirdegazabıma uğrarsınız. Benim öfkem kime inerse, biliniz ki o mahvolmuştur."

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Size rızık olarak verdiğimiz tertemiz şeylerden yiyin; bu konuda sınırı aşmayın! Sonra gazabım size gelir. Gazabım kime gelirse elbette o yıkılıp gitmiştir.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Size verdiğimiz rızıkların iyilerinden yiyiniz ve bu konuda taşkınlıkta bulunmayın; yoksa gazabıma uğrarsınız. Gazabıma uğrayanlar düşmüştür.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Size rızık olarak verdiğimiz temiz şeyleri yiyin. Bu konuda aşırılık yapmayın. Yoksa gazabıma uğrarsınız. Kim gazabıma uğrarsa, kesinlikle o tepetaklak olmuştur.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Size verdiğimiz rızıkların temiz ve helal olanlarından yiyin ama taşkınlık etmeyin. Yoksa gazabımı (öfkemi) hak edersiniz. Kim gazabımı hak ederse yıkılıp gider.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  "Size verdiğimiz temiz yiyeceklerden yiyin ve bu konuda taşkınlık yapmayın; yoksa öfkem üzerinize iner. Zaten öfkem kimin üzerine inerse, kesinlikle yıkıma uğramıştır!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  (ve demiştik ki): "Size verdiğimiz rızıklarla beslenin, fakat bu hususta sınırı aşmayın; aksi halde gazabımı hak etmiş olursunuz! Kim benim gazabımı hak ederse, işte o artık tepe taslak gitmiş olur.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Size verdiğimiz rızkın temizlerinden yiyin! Bu konuda azgınlık etmeyin! Yoksa öfkem üzerinize çöker. Ve kimin üstüne öfkem inerse o uçuruma gider.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Size, rızık olarak verdiklerimizden temiz olanlarından yiyin, bu konuda azgınlık yapmayın, yoksa gazabım üzerinize kaçınılmaz olarak iner: benim gazabım, kimin üzerine inerse, muhakkak o, tepetaklak düşmüştür.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Size verdiğimiz rızıkların en hoşlarından yiyin ve o hususta taşkınlık yapmayın ki, sonra gazabım iner üzerinize; her kimin üzerine de gazabım inerse, o uçuruma gider.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  (ve şöyle dedik:) "Size rızık olarak verdiğimiz temiz ve hoş şeylerden yiyin ama bunda ölçüyü aşmayın; yoksa, gazabıma uğrarsınız; Benim gazabıma uğrayan kimse, bilin ki, gerçekten kendini bütünüyle yıkıma sürükleyen kimsedir!"

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  "Size rızık olarak verdiğimiz şeylerin temiz ve helal olanlarından yiyin. Bu konuda aşırı da gitmeyin, yoksa üzerinize gazabım iner. Gazabım da kimin üzerine inerse, o muhakkak helak olmuş demektir."

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Size verdiğimiz rızıkların en hoşlarından yeyin ve hakkında tuğyan etmeyin ki sonra üzerinize gadabım iner, her kim üzerine de gadabım inerse o uçuruma gider

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  "Size verdiğimiz rızkın temizlerinden yeyin, ama bu hususta taşkınlık etmeyin; sonra gazabım üzerinize iner, kimin üstüne gazabım inerse o, düşmüş(mahvolmuş)tur.

 • Gültekin Onan

  Size, rızık olarak verdiklerimizden temiz olanlarından yiyin, bu konuda azgınlık yapmayın, yoksa gazabım üzerinize kaçınılmaz olarak iner; benim gazabım, kimin üzerine inerse, muhakkak o tepetaklak düşer.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Size rızklandığımız şeylerin en temizlerinden yeyin, bu hususda taşkınlık (ve nankörlük) etmeyin. Sonra üstünüze gazabım vaacıb olur. Benim gazabım da kimin üzerine vaacıb olursa muhakkak ki o, (helak uçurumuna) yuvarlanmışdır.

 • İbni Kesir

  Size rızık olarak verdiklerimizin temizlerinden yeyin, bunda aşırı gitmeyin ki gazabımı hak etmeyesiniz. Gazabımı hak eden, muhakkak mahvolmuştur.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin. Bu hususta azgınlık etmeyin. Yoksa gazabıma uğrarsınız. Gazabıma uğrayan yok olur gider.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  O halde size verdiğimiz rızıkların en hoş ve temiz olanlarından yiyin, ama bu hususta taşkınlık yapmayın, yoksa gazabım tepenize iniverir. Kimi de gazabım çarparsa artık o uçuruma düşmüştür.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Sizi beslemekte olduğumuz yaşam gıdalarının temiz olanlarından yeyin ve onda aşırı gitmeyin.. . Yoksa üzerinizde (yaptıklarınızın sonucu olarak) gazabım açığa çıkar. Kimin üzerinde gazabım açığa çıkarsa hakikaten o derin düşüştedir.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Size verdiğimiz rızıkların iyilerinden yeyiniz ve bu konuda taşkınlıkta bulunmayın; yoksa gazabıma uğrarsınız. Gazabıma uğrayanlar düşmüştür.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Size rızık olarak verdiğimiz temiz şeyleri yiyin. Bu konuda aşırılık yapmayın. Yoksa gazabıma uğrarsınız. Kim gazabıma uğrarsa, kesinlikle o tepetaklak olmuştur.

 • Progressive Muslims

  Eat from the good things that We have provided for you and do not transgress in this else My wrath will be upon you. Whomever has incurred My wrath is lost.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  “Eat of the good things that We have provided you, and transgress not therein lest My wrath descend upon you; and he upon whom My wrath descends has fallen.”

 • Aisha Bewley

  Eat of the good things We have provided for you but do not go to excess in it or My anger will be unleashed on you. Anyone who has My anger unleashed on him has plunged to his ruin.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Eat from the good things we provided for you, and do not transgress, lest you incur My wrath. Whoever incurs My wrath has fallen.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Eat from the good things that We have provided for you and do not transgress in this else My wrath will be upon you. Whoever has incurred My wrath is lost.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Eat from the good things that We have provided for you and do not transgress in this, else My wrath will be upon you. Whomever has incurred My wrath is lost.