Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Ben, tevbe eden, iman edip salihatı yapan, doğru yolda olan kimseyi kesinlikle bağışlarım.

وَاِنّ۪ي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدٰى
Ve inni le gaffarun li men tabe ve amene ve amile salihan summehteda.
#kelimeanlamkök
1veinnive ben
2legaffarunçok bağışlayıcıyımdırغفر
3limenkimseye karşı
4tabetevbe edenتوب
5ve ameneve inananامن
6ve amileve iş yapanعمل
7salihenyararlıصلح
8summesonra da
9htedayola gelenهدي
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  "Doğrusu ben, tövbe edeni, inanıp yararlı işler yapanı, sonra da doğru yola gideni bağışlarım."

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Şüphesiz ki ben (Allah'a) yönelen, iman edip iyi iş(ler) yapan, sonra da doğru yolda olan kimseyi çok bağışlayıcıyım.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Tövbe eden, gerçeği onaylayan, erdemli yaşayan ve sürekli doğruyu arayanlar için Bağışlayıcıyım.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Ben, tevbe eden, iman edip salihatı yapan, doğru yolda olan kimseyi kesinlikle bağışlarım.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Ben, dönüş yapan (tevbe eden), inanıp güvenen ve iyi iş yapan aynı zamanda doğru yola girmiş olanı elbette bağışlarım.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  "Ve kuşkusuz, pişmanlık gösteren, inanmış olarak erdemli edimler yapan ve sonra da doğru yola erişen kimse için, Ben, Bağışlayıcıyım!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Ama şu da var ki Ben, af dileyip samimiyetle Bana yönelen, iman eden ve erdemli davranan, nihayet doğru yolda olan herkesi tekrar tekrar bağışlayan biriyim!

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Ve ben, tövbe eden, inanan, hayra ve barışa yönelik iş yapıp sonra da düzgün bir biçimde yol alan kimseye karşı, gerçekten çok affediciyim, Gaffar'ım.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Gerçekten ben, tevbe eden, inanan, salih amellerde bulunup da sonra doğru yola erişen kimseyi şüphesiz bağışlayıcıyım.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Bununla birlikte, Ben tevbe eden, iman edip yararlı işler yapan sonra da doğru giden kimse için çok bağışlayıcıyım, şüphesiz.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Bununla birlikte, yine unutmayın ki, pişman olup doğru yola dönen, imana erişip dürüst ve erdemli davranışlar ortaya koyan ve bundan sonra da doğru yolda yürüyen kimse için gerçek bağışlayıcı Benim.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  "Şüphe yok ki ben, tövbe edip inanan ve salih ameller işleyen, sonra da doğru yol üzere devam eden kimse için son derece affediciyim."

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Bununla beraber şübhe yok ki ben, tevbe eden ve iyman edip salih amel yapan, sonra da doğru giden kimse için gaffarım

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  "Ve Ben, tevbe eden, inanan ve yararlı iş yapan, sonra da yola gelen kimseye karşı çok bağışlayıcıyımdır."

 • Gültekin Onan

  Gerçekten ben, tevbe eden, inanan, salih amellerde bulunup da sonra doğru yola erişen kimseyi şüphesiz bağışlayıcıyım.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  (Bununla beraber) şübhesiz ki ben tevbe ve iman edenleri, iyi iyi amel (ve hareket) de bulunanları, sonra da doğru yolda (ölünceye kadar) sebat edenleri elbette çok yarlığayıcıyım.

 • İbni Kesir

  Muhakkak ki ben; tevbe edeni, inanarak salih amel işleyeni sonra da doğru yola gireni elbette bağışlayanım.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Ben, elbette, tevbe edeni ve iman edip, doğruları yapanı sonra da doğru yolda yürüyeni bağışlarım.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Şu da muhakkak ki inkardan dönüş yapan, iman eden, güzel ve makbul işler yapan, böylece doğru yola giren kimseyi de affederim.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Muhakkak ki ben, tövbe eden (hakikatine yakışmayan davranışlarını fark edip pişmanlıkla dönen), iman eden ve imanın gereklerini uygulayan, sonra da doğru yolu bulan kimseye elbette Ğaffar'ım.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Tevbe eden, inanan, erdemli yaşayan ve sürekli doğruyu arayanlar için Bağışlayıcıyım.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Ben, tövbe eden, iman edip salihatı yapan, doğru yolda olan kimseyi kesinlikle bağışlarım.

 • Progressive Muslims

  And I am forgiving for whomever repents and does good work, then is guided.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And I am all-forgiving towards him who repents and believes and works righteousness; then is he guided.

 • Aisha Bewley

  But I am Ever-Forgiving to anyone who makes tawba and has iman and acts rightly and then is guided.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  I am surely Forgiving for those who repent, believe, lead a righteous life, and steadfastly remain guided.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And I am forgiving for whoever repents and does good works, then is guided.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  I am forgiving for whomever repents and does good work, then is guided.