Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Harun: "Ey annemin oğlu! Sakalımı ve saçımı tutma! Gerçek şu ki: ben senin, "İsrailoğulları arasında ayrılık çıkardın, sözümü dinlemedin." demenden huşu ettim. dedi.

قَالَ يَبْنَؤُ۬مَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَت۪ي وَلَا بِرَأْس۪يۚ اِنّ۪ي خَش۪يتُ اَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَن۪ٓي اِسْرَٓائ۪لَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْل۪ي
Kale yebneumme la te'huz bi lıhyeti ve la bi re'si, inni haşitu en tekule ferrakte beyne beni israile ve lem terkub kavli.
#kelimeanlamkök
1kaledediقول
2ya abne umme(ey) anamın oğluبني
3la
4te'huztutmaاخذ
5bilihyetisakalımıلحي
6ve lave
7bira'sibaşımıراس
8innimuhakkak ki ben
9haşitukorktumخشي
10endiye
11tekulediyeceksinقول
12ferrakteayrılık çıkardınفرق
13beynearasındaبين
14benioğullarıبني
15israileİsrail
16velemve
17terkubtutmadınرقب
18kavlisözümüقول
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Harun, "Ey anamın oğlu!" dedi, "Saçımı sakalımı yolma! Emin ol ki ben senin; 'İsrailoğullarının arasına ayrılık düşürdün, sözümü tutmadın!' demenden korktum."

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  (Harun) şöyle demişti: "Ey annemin oğlu! Saçıma, sakalıma yapışma! Şüphesiz ki ben senin ‘İsrailoğullarının arasına ayrılık düşürdün; sözümü tutmadın!' demenden korktum."

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Dedi ki, "Anamın oğlu, sakalımı ve başımı çekme. ‘İsrail oğullarını neden böldün, neden sözümü tutmadın?' diye bana çıkışacağından korktum."

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Harun: "Ey annemin oğlu! Sakalımı ve saçımı tutma! Gerçek şu ki: ben senin, "İsrailoğulları arasında ayrılık çıkardın, sözümü dinlemedin." demenden huşu ettim. dedi.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Harun dedi ki "Anamın oğlu! Saçımdan sakalımdan tutma. Ben senin ‘İsrailoğullarını böldün; sözümü de dinlemedin' demenden korktum."

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Dedi ki: "Ey anamın oğlu; sakalımı ve başımı çekme!" "Aslında, ‘İsrailoğulları arasında ayrılık çıkardın; sözüme bağlı kalmadın!' demenden korktum!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  "Ey anamın oğlu!" dedi, "Sakalımı-saçımı çekiştirip durma! İnan ki senin bana "İsrailoğulları arasına ayrılık tohumları saçtın, nasihatimi dinlemedin!" demenden korktum, (fakat gücüm yetmedi)!"

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Harun dedi: "Ey annemin oğlu! Sakalımı, başımı tutma. Ben senin şöyle diyeceğinden korkmuştum: 'Beniisrail arasına ayrılık soktun, sözüme bağlı kalmadın!"

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Dedi ki: "Ey annemin oğlu, sakalımı ve başımı tutup yolma. Ben, senin: "İsrailoğulları arasında ayrılık çıkardın, sözümü önemsemedin" demenden endişe edip korktum."

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Harun: "Ey anamın oğlu, sakalımı ve başımı tutma! Emin ol ki, "dediğime bakmadın da İsrail oğulları arasına ayrılık düşürdün." dersin diye korktum." dedi.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  (Harun:) "Ey anamın oğlu!" dedi, "Saçımdan sakalımdan tutma! Gerçek şu ki, ben senin, 'Bak işte, İsrailoğulları'nın arasına ayrılık soktun; sözüme riayet etmedin! demenden korktum".

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Harun: "Ey anam oğlu! Saçımı sakalımı çekme. Şüphesiz ben, İsrailoğullarının arasını açtın, sözüme uymadın demenden korktum" dedi.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ey anamın oğlu dedi, sakalımı başımı tutma, emin ol ki dediğime bakmadın da Beni İsrail arasına tefrika düşürdün dersin diye korktum

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  (Harun, kardeşini yumuşatabilmek için): "Ey anamın oğlu, dedi, sakalımı, başımı tutma. Ben senin 'İsrail oğulları arasında ayrılık çıkardın, sözümü tutmadın' diyeceğinden korktum (da onun için idare yoluna gittim)."

 • Gültekin Onan

  Dedi ki: "Ey annemin oğlu, sakalımı ve başımı tutup yolma. Ben, senin: "İsrailoğulları arasında ayrılık çıkardın, sözümü önemsemedin" demenden endişe edip korktum."

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  (Harun) dedi: "Ey anamın oğlu, sakalımı, başımı tutma. Hakikat, ben senin: — Israil oğulları arasında ayrılık çıkardın, sözüme bakmadın, diyeceğinden korkdum".

 • İbni Kesir

  O da: Ey anamın oğlu; saçımdan sakalımdan tutma. Doğrusu; İsrailoğulları arasına ayrılık soktun, sözüme bakmadın, demenden korktum, dedi.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Harun ise: -Ey anamın oğlu dedi. Sakalımı ve başımı tutma! Ben senin, "İsrailoğulları'nın arasını açtın, sözümü tutmadın" demenden korktum.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  "Ey anamın oğlu!" dedi Harun, "lütfen sakalımdan, saçımdan beni çekiştirip durma. Ben, senin "İsrailoğullarının içine ayrılık soktun, sözümü dinlemedin!" diyeceğinden endişe ettim."

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  (Harun) dedi ki: "Ey anamın oğlu! Saçıma, sakalıma yapışıp durma! Muhakkak ki ben: 'İsrailoğulları arasında ayrılık çıkardın, sözümü tutmadın' demenden korktum. "

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Dedi ki, 'Anamın oğlu, sakalımı ve başımı çekme. 'İsrail oğullarını neden böldün, neden sözümü tutmadın?' diye bana çıkışacağından korktum.'

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Harun: "Ey annemin oğlu! Sakalımı ve saçımı tutma. Gerçek şu ki: ben senin, "İsrailoğulları arasında ayrılık çıkardın, sözümü dinlemedin, demenden çekindim." dedi.

 • Progressive Muslims

  He said: "O son of my mother, do not grab me by my beard nor by my head. I feared that you would say that I separated between the Children of Israel, and that I did not follow your orders."

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Said he: “O son of my mother: seize thou me not by my beard, nor by my head! I feared lest thou say: ‘Thou hast caused division among the children of Israel, and hast not observed my word.’”

 • Aisha Bewley

  He said, ‘Son of my mother! Do not seize me by the beard or by the hair. I was afraid that you would say, "You have caused division in the tribe of Israel and taken no notice to anything I said."’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  He said, "O son of my mother; do not pull me by my beard and my head. I was afraid that you might say, 'You have divided the Children of Israel, and disobeyed my orders.' "

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  He said: "O son of my mother, do not grab me by my beard nor by my head. I was concerned that you would say that I separated between the Children of Israel, and that I did not follow your orders."

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  He said, "O son of my mother, do not grab me by my beard nor by my head. I feared that you would say that I separated between the Children of Israel, and that I did not follow your orders."