Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

De ki: "Eğer Allah dileseydi onu size okumazdım. Onu size hiç bildirmezdim. İçinizde bir ömür kaldım. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız?"

قُلْ لَوْ شَٓاءَ اللّٰهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَٓا اَدْرٰيكُمْ بِه۪ۘ فَقَدْ لَبِثْتُ ف۪يكُمْ عُمُراً مِنْ قَبْلِه۪ۜ اَفَلَا تَعْقِلُونَ
Kul lev saallahu ma televtuhu aleykum ve la edrakum bihi, fe kad lebistu fikum umuren min kablih, e fe la ta'kilun.
#kelimeanlamkök
1kulde kiقول
2levşayet
3şa'edileseydiشيا
4llahuAllah
5ma
6televtuhubunu okumazdımتلو
7aleykumsize
8ve la
9edrakumve size hiç bildirmezdiدري
10bihibunu
11fekadelbette
12lebistugeçirdimلبث
13fikumsizin aranızda
14umuranbelli bir ömürعمر
15min
16kablihidaha önceقبل
17efela
18tea'kilunehiç düşünmüyor musunuz?عقل
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  De ki: "Eğer Allah dileseydi, onu size okuyamazdım, Allah da onu size bildirmezdi. Ben bundan önce bir ömür boyu içinizde durmuştum. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz?"

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  De ki: "Allah dileseydi onu size tilavet edemezdim (okuyup aktaramazdım); (Allah da) onu size bildirmezdi. Ben bundan önce bir ömür içinizde kalmıştım. Akıl etmiyor musunuz?"

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  De ki: "ALLAH dileseydi onu size okuyamazdım ve sizin de ondan haberiniz olmazdı. Bundan önce bir ömür boyu aranızda yaşadım. Anlamaz mısınız?"

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  De ki: "Eğer Allah dileseydi onu size okumazdım. Onu size hiç bildirmezdim. İçinizde bir ömür kaldım. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız?"

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  De ki "Allah farklı tercihte bulunsaydı* onu size okumazdım. O, onu size bildirmezdi de. Bundan önce aranızda bir ömür geçirdim. Aklınızı kullanmaz mısınız?"

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  De ki: "Allah dileseydi, Onu size okumazdım ve Onu size bildirmezdi. Ondan önce bir ömür boyunca aranızda yaşadım. Yine de aklınızı kullanmayacak mısınız?"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  De ki: "Eğer Allah öyle dileseydi, ben onu size okumazdım; zaten O da onu size göndermezdi. Hem doğrusu şu ki; ondan önce yıllarımı sizin aranızda geçirmişim: bu kadarını olsun düşünemiyor musunuz?"

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  De ki: "Allah dileseydi, onu size okumazdım, onu size bildirmezdi de. Ondan önce içinizde bir ömür kalmıştım. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız?"

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  De ki: "Eğer Allah dileseydi, onu size okumazdım ve onu size bildirmezdi. Ben ondan önce sizin içinizde bir ömür sürdüm. Siz yine de akıl erdirmeyecek misiniz?"

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  De ki: "Eğer Allah dileseydi ben onu size okumazdım, hiçbir şekilde de size onu bildirmezdi. Bilirsiniz ki, ben sizin içinizde bundan önce bir ömür boyu durdum. Artık bir kere olsun aklınıza baş vurmaz mısınız?"

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  De ki: "Allah (başka türlüsünü) dileseydi, size bu (ilahi kelamı) okuyup duyurmazdım; O da size ulaştırmazdı onu. Gerçek şu ki, bu (vahiy bana gelmezden) önce bir ömür boyu aranızda bulundum: öyleyse, yine de aklınızı kullanmayacak mısınız?"

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  De ki: "Eğer Allah dileseydi, ben size onu okumazdım, Allah da size onu bildirmezdi. Ben sizin aranızda bundan (Kur'an'ın inişinden) önce (kırk yıllık) bir ömür yaşadım. Hiç düşünmüyor musunuz?"

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  De ki: eğer Allah dilese idi ben onu size okumazdım, hiç bir suretle de size onu bildirmezdi bilirsiniz ki ben sizin içinizde bundan evvel bir ömür durdum, artık bir kerre aklınıza müracat etmezmisiniz?

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  De ki: "Eğer Allah dileseydi, onu size okumazdım ve onu size hiç bildirmezdi. Ben ondan önce aranızda bir ömür boyu kalmıştım (böyle bir şey yapmamıştım), düşünmüyor musunuz?"

 • Gültekin Onan

  De ki: "Eğer Tanrı dileseydi, onu size okumazdım ve onu size bildirmezdi. Ben ondan önce sizin içinizde bir ömür sürdüm. Siz yine de akletmeyecek misiniz?"

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  De ki: "Eğer Allah dileseydi (bana bu Kur'anı indirmezdi. Ben de) onu size okumazdım. (Allah) onu (benim lisanımla) size bildirmezdi de. Ben ondan (o Kur'andan) evvel (bu güne kadar) içinizde bir ömür durmuşum (yaşamışım) dır. Siz haala aklınızı kullanmaz mısınız"?

 • İbni Kesir

  De ki: Allah dileseydi; ben, onu size okumazdım. Ve size hiç bildirmezdim. Daha önce yıllarca aranızda bulundum. Hiç düşünmüyor musunuz?

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  De ki: -Eğer Allah dileseydi onu size hiç okumazdım ve O'nu size hiç bildirmezdi. Daha önce sizin aranızda bir ömür yaşadım, hiç düşünmüyor musunuz?

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  De ki: "Eğer Allah dileseydi ben Kur'an'ı size okuyamazdım, hiçbir suretle de size onu bildirmezdi. Bilirsiniz ki, daha önce, bir ömür boyu aranızda yaşadım, böylesi bir iddiada bulunmadım. Aklınızı kullanıp bunu anlamaz mısınız?"

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  De ki: "Eğer Allah dileseydi Onu size okumazdım; Onu size bildirmemiş olurdu!.. Ondan önce sizin içinizde gerçekten bir ömür kaldım. . . Aklınızı kullanıp bunu anlamayacak mısınız?"

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  De ki: 'ALLAH dilemeseydi onu size okuyamazdım ve sizin de ondan haberiniz olmazdı. Bundan önce bir ömür boyu aranızda yaşadım. Anlamaz mısınız?'

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  De ki: "Eğer Allah dileseydi onu size okumazdım. Onu size hiç bildirmezdim. İçinizde bir ömür kaldım. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız?

 • Progressive Muslims

  Say: "Had God wished, I would not have recited it to you, nor would you have known about it. I have been residing amongst you for nearly a lifetime before this; do you not understand"

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Say thou: “Had God willed, I would not have recited it to you, nor would He have made it known to you; for I had tarried among you a lifetime before it.” Will you then not use reason!

 • Aisha Bewley

  Say: ‘Had Allah so wished, I would not have recited it to you nor would He have made it known to you. I lived among you for many years before it came. Will you not use your intellect?’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Say, "Had GOD willed, I would not have recited it to you, nor would you have known anything about it. I have lived among you a whole life before this (and you have known me as a sane, truthful person). Do you not understand?"

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Say: "If God had willed, I would not have recited it to you, nor would you have known about it. I have been residing among you for nearly a lifetime before this; do you not comprehend?"

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Say, "Had God wished, I would not have recited it to you, nor would you have known about it. I have been residing amongst you a lifetime before this; do you not reason?"