12. Yusuf suresi 108. ayet

/ 111
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

De ki: "Benim yolum, basiret* üzere Allah'a davet etme yoludur. Ve bana uyanların yolu da. Allah'ı tenzih* ederim. Ve ben, müşriklerden değilim."

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللّهِ وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
Kul hazihi sebili ed'u ilallahi ala basiretin ene ve menittebeani, ve subhanallahi ve ma ene minel muşrikin.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
De ki: "İşte benim yolum budur. Benve beni izleyenler, Allah'a bir aydınlık üzere çağırıyorum. Allah'ı noksan sıfatlardan uzak tutarım ve ben ortak koşanlardan değilim."
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
De ki, 'Benim yolum şudur: Açık bir delille ALLAH'a çağırırım, aynı şekilde beni izleyenler de... ALLAH Yücedir, ben ortak koşan birisi değilim.'
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
De ki: "Benim yolum, basiret* üzere Allah'a davet etme yoludur. Ve bana uyanların yolu da. Allah'ı tenzih* ederim. Ve ben, müşriklerden değilim."
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
De ki "Benim yolum budur, açık bir belgeye dayanarak, insanları Allah'a çağırıyorum. Ben ve bana uyanlar öyleyiz. Allah'a boyun eğerim. Ben müşriklerden değilim."
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
De ki: "Benim yolum budur. Ben ve beni izleyenler, tam bir bilinçle Allah'a çağırırız. Çünkü Allah, tüm yakıştırmalardan ayrıktır. Ve ben, ortaklar koşanlar arasında değilim!"
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
De ki: "Benim yolum budur: Ben yalnızca Allah'a çağırıyorum. Ben de, bana uyan kimseler de (ne yaptığımızın) çok iyi farkındayız; ki Allah'ın şanı pek yücedir ve ben O'na ait vasıfları başkasına yakıştıranlardan değilim.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
De ki: "İşte benim yolum budur. Ben, Allah'a basiret üzere çağırırım/dua ederim. Beni izleyenler de... Şanı yücedir Allah'ın! Ben müşriklerden değilim."
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
De ki: "Bu, benim yolumdur. Bir basiret üzere Allah'a davet ederim; ben ve bana uyanlar da. Ve Allah'ı tenzih ederim, ben müşriklerden değilim."
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
De ki: "İşte benim yolum budur; basiret üzere Allah'a davet ederim, ben ve bana uyanlar; Allah'ı tenzih ederim ve ben ortak koşanlardan değilim."
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
De ki: "Budur benim yolum: akla uygun, bilinç ve duyarlıkla donanmış bir kavrayışa dayanarak (hepinizi) Allah'a çağırıyorum, ben ve bana uyanlar (aynı çağrıyı yapıyoruz)". Ve (yine de ki:) "Allah kudret ve azametiyle her türlü eksikliğin üstündedir, ötesindedir. Ve ben O'ndan başka varlıklara tanrılık yakıştıran kimselerden değilim!"
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
De ki: "İşte bu benim yolumdur. Ben ve bana uyanlar bilerek Allah'a çağırırız. Allah'ın şanı yücedir. Ben, Allah'a ortak koşanlardan değilim."
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
De ki: işte benim meslekim bu, basıret üzere Allaha da'vet ederim ben ve bana tabi' olanlar, ve Allahı tesbih ile tenzih eylerim ve ben müşriklerden değilim
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
De ki: "İşte benim yolum budur: Allah'a basiretle da'vet ederim. Ben ve bana uyanlar... Allah'ın şanı yücedir, ben ortak koşanlardan değilim."
Gültekin Onan
De ki: "Bu, benim yolumdur. Bir basiret üzere Tanrı'ya davet ederim; ben ve bana uyanlar da. Ve Tanrı'yı tenzih ederim, ben müşriklerden değilim."
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
De ki (Habibim:) "işte bu, benim yolumdur. Ben (insanları) Allaha (körü körüne değil) bir basıyret üzere da'vet ediyorum. Ben de, bana tabi olanlar da (böyleyiz). Allahı (ortaklardan) tenzih ederim. Ben müşriklerden değilim".
İbni Kesir
De ki: Benim yolum işte budur. Allah'a basiretle davet ediyorum, ben de bana uyanlar da, Allah'ı tenzih ederiz. Ben, asla müşriklerden değilim.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
De ki: -Bu, benim yolumdur; ben ve bana uyanlar basiretle Allah'a çağırırız. Allah'ı tenzih ederim. Ben asla müşriklerden değilim.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Ey Resulüm de ki: "İşte benim yolum budur! Ben insanları Allah'ın yoluna, düşünmeksizin, taklit yolu ile değil, delile dayanarak, idraklerine hitab ederek davet ediyorum. Ben de, bana tabi olanlar da böyleyiz. Allah'ı bütün eksikliklerden tenzih ederim. Ben asla müşriklerden değilim."
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
De ki: "İşte bu benim yolumdur; basiret üzere (taklitle değil idrak ettirmeye çalışarak) Allah'a davet ederim. . . Ben ve bana tabi olanlar (basiretle yaşayanlardır). Subhan Allah! Ben herhangi bir şeyi Allah'a ortak koşanlardan değilim!"
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
Say, "This is my path: I invite to GOD, on the basis of a clear proof, and so do those who follow me. GOD be glorified. I am not an idol worshiper."
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
Say:"This is my way, I invite to God in full disclosure, myself and whoever follows me. And glory be to God; and I am not of the polytheists."
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
Say, "This is my way, I invite to God in full disclosure, myself and whoever follows me. Glory be to God. I am not of those who set up partners."
# Kelime Anlam Kök
1 kul: de ki قول
2 hazihi: işte budur
3 sebili: benim yolum سبل
4 ed'u: da'vet ederim دعو
5 ila:
6 llahi: Allah'a
7 ala:
8 besiratin: basiretle بصر
9 ena: ben
10 ve meni: ve kimseler
11 ttebeani: bana uyan(lar) تبع
12 ve subhane: ve şanı yücedir سبح
13 llahi: Allah'ın
14 ve ma: ve değilim
15 ena: ben
16 mine: -dan
17 l-muşrikine: ortak koşanlar- شرك