Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Ant olsun ki Biz, onların: "Ona ancak bir beşer öğretiyor." dediklerini biliyoruz. Kastettikleri kimsenin dili yabancıdır. Bu ise apaçık bir Arapça'dır.

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ
Ve lekad na'lemu ennehum yekulune innema yuallimuhu beşer, lisanullezi yulhıdune ileyhi a'cemiyyun ve haza lisanun arabiyyun mubin.
#kelimeanlamkök
1velekadve elbette
2nea'lemubiliyoruzعلم
3ennehumonların
4yekulunededikleriniقول
5innemamuhakkak
6yuallimuhuona öğretiyorعلم
7beşerunbir insanبشر
8lisanudiliلسن
9llezişahsın
10yulhidunenisbet ettikleriلحد
11ileyhiona
12ea'cemiyyuna'cemi (yabancıdır)عجم
13vehazabu ise
14lisanunbir dildirلسن
15arabiyyunArapçaعرب
16mubinunapaçıkبين

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Andolsun ki biz, onların "Kur'an'ı ona bir insan öğretiyor" demekte olduklarını biliyoruz. Nisbet etmeye uğraştıkları adamın dili yabancıdır. Oysaki bu Kur'an apaçık bir Arapça'dır.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
Yemin olsun ki biz onların "Onu (Kur'an'ı ona) ancak bir insan öğretiyor!" dediklerini biliyoruz.
*
İtham ettikleri şahsın
*
dili yabancıdır. (Oysa) bu (Kur'an), apaçık bir Arapça'dır.
*

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
"Ona bir insan öğretiyor" biçimindeki sözlerini elbette biliyoruz. Amaçladıkları kişinin dili yabancıdır, bu ise apaçık Arapça bir dildir.
*

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Ant olsun ki Biz, onların: "Ona ancak bir beşer
*
öğretiyor." dediklerini biliyoruz. Kastettikleri kimsenin dili yabancıdır. Bu ise apaçık bir Arapça'dır.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
"Bunu ona bir kişi
*
öğretiyor" dediklerini elbette biliyoruz. Dillerine doladıkları o kişi Arapça bilmez ama Kur'an'ın dili apaçık Arapçadır.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Ve gerçek şu ki, "Ona, bir insan öğretiyor!" dediklerini biliyoruz. İlişkilendirdikleri kişinin dili zor anlaşılır. Oysa bu, çok kolay anlaşılacak apaçık bir dildir.

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Doğrusu Biz onların; "Ona bu (vahyi) öğreten bir insandan başkası değil" dediklerini çok iyi biliyoruz. Onların gerçeği saptırmak için kendisini ima ettikleri kişinin dili yabancı bir dil olduğu halde, bu (vahyin) dili hem özünde açık hem de hakikatı açıklayan bir Arapça'dır.

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Yemin olsun ki, biz, onların, "Kur'an'ı ona bir insan öğretiyor" demekte olduklarını biliyoruz. Nispet etmeye uğraştıkları adamın dili yabancıdır. Oysaki bu, apaçık Arapça bir dildir.

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Andolsun ki biz, onların: "Bunu kendisine ancak bir beşer öğretmektedir" dediklerini biliyoruz. Saparak kendisine yöneldikleri (kimse)nin dili a'cemidir, bu ise açıkça Arapça olan bir dildir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Muhakkak biliyoruz ki onlar: "Mutlaka onu bir insan öğretiyor!" da diyorlar. Haktan saparak isnatta bulunmak istedikleri kimsenin dili yabancıdır; bu Kur'an ise gayet açık bir Arapça'dır.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Hiç kuşkusuz onların, "Ona (bütün) bunları mutlaka bir insan öğretiyor!" dediklerini pekala biliyoruz. Oysa, onların karalamak amacıyla ima ettikleri kimsenin dili bütünüyle yabancı bir dil olduğu halde, bu mesaj (hem kendisi) açık olan, (hem de gerçeğin özünü) apaçık gösteren Arapça bir söylemdir.

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Andolsun ki biz onların, "Kur'an'ı ona bir insan öğretiyor" dediklerini biliyoruz. İma ettikleri kimsenin dili yabancıdır. Bu Kur'an ise gayet açık bir Arapça'dır.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Muhakkak biliyoruz ki onlar "mutlaka onu bir beşer ta'lim ediyor" da diyorlar, ilhad etmek istedikleri kimsenin lisanı A'cemidir, bu Kur'an ise gayet beliğ bir Arabi lisan

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Biz onların, "Ona bir insan öğretiyor!" dediklerini biliyoruz. Hak'tan saparak kendisine yöneldikleri adamın dili a'cemi (yabancıdır, açık değildir), bu ise apaçık Arapça bir dildir.

Gültekin Onan
Andolsun ki biz onların: "Bunu kendisine ancak bir beşer öğretmektedir" dediklerini biliyoruz. Saparak kendisine yöneldikleri (kimse)nin dili acemidir, bu ise açıkça Arapça olan bir dildir.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Andolsun ki biz onların: "Bunu mutlakaa bir beşer öğretiyor" diyeceklerini biliyoruz. Hakdan sapmak suretiyle kendisine nisbet edecekleri (o mefruz kimse) nin lisanı (olsa olsa) a'cemi (olabilir. Arabi değil). Bu (Kur'anın dili) ise (bütün fesaahat ve belağati ile) apaçık Arabca bir dildir.

İbni Kesir
Andolsun ki; ona mutlaka bir insan öğretiyor, dediklerini biliyoruz. Kasdettikleri kişinin dili yabancıdır. Kur'an ise apaçık arapçadır.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Onların, "Muhammed'e bir insan öğretiyor" dediklerini elbette biliyoruz. Kastettikleri kimsenin dili yabancıdır. Kur'an ise apaçık Arapça'dır.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Biz onların, Peygamber hakkında: "Mutlaka ona öğreten bir insan vardır!" dediklerini pek iyi biliyoruz. Hakikatten uzaklaşarak tahminle kendisine yöneldikleri şahsın dili, yabancı bir dildir, halbuki bu Kur'an, açık bir Arapça ifadedir.

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Andolsun ki: "Onu ancak bir beşer öğretiyor" demelerini biliyoruz... Hak'tan saparak kendisine nispet ettikleri kimsenin dili, Arapçayı iyi konuşamayan bir dildir... Bu ise apaçık Arapça bir lisandır.

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
'Ona bir insan öğretiyor' biçimindeki sözlerini elbette biliyoruz. Amaçladıkları kişinin dili yabancıdır, bu ise apaçık Arapça bir dildir.

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Ant olsun ki Biz, onların: "Ona ancak bir beşer öğretiyor." dediklerini biliyoruz. Kastettikleri kimsenin dili yabancıdır. Bu ise apaçık bir Arapçadır.

Rashad Khalifa The Final Testament
We are fully aware that they say, "A human being is teaching him!" The tongue of the source they hint at is non-Arabic, and this is a perfect Arabic tongue.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
And We are aware that they say: "A human being is teaching him." The tongue of the one they refer to is foreign, while this is a clear Arabic tongue.

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
We are aware that they say, "A human is teaching him." The language of the one they refer to is foreign, while this is a clear Arabic language.