Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Kuşkusuz, Allah, takvalı olanlarla ve iyi davranan kimselerle beraberdir.

اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا وَالَّذ۪ينَ هُمْ مُحْسِنُونَ
İnnallahe meallezinettekav vellezine hum muhsinun.
#kelimeanlamkök
1inneçünkü
2llaheAllah
3meaberaberdir
4ellezinekimselerle
5ttekavkorunan(larla)وقي
6vellezineve kimselerle
7humonlar
8muhsinuneiyilik eden(lerle)حسن

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Çünkü Allah, takva sahipleriyle, yani güzel amel işlemekte devamlı olanlarla beraberdir.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
Şüphesiz ki Allah takvâ sahibi olanlarla ve işini güzel yapanlarla beraberdir.

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
ALLAH erdemli davrananlar ve iyilikte bulunanlar ile beraberdir.

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Kuşkusuz, Allah, takvalı
*
olanlarla ve iyi davranan kimselerle beraberdir.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Allah, çekinerek kendini koruyanlar ve iyi davranış gösterenlerle beraberdir.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Kuşkusuz, Allah, sorumluluk bilinci taşıyanlarla ve iyilik yapanlarla kesinlikle birliktedir.

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Çünkü Allah sorumluluk bilincine sahip olanlar ve iyilik ve erdemi hayat tarzı haline getirenlerle beraberdir.

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Hiç kuşkusuz, Allah, sakınanlar ve güzel düşünüp güzel iş yapanlarla beraberdir.

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Şüphe yok Allah, korkup sakınanlarla ve iyilik edenlerle beraberdir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Zira muhakkak ki Allah, takva sahibi olanlar ve hep güzellik yapanlarla beraberdir.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Çünkü, Allah elbette, Kendisine karşı sorumluluk bilinci taşıyanlarla beraberdir, yani iyi olan ve iyilikte devamlı olanlarla!

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Şüphesiz Allah, kendisine karşı gelmekten sakınanlar ve iyilik yapanlarla beraberdir.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
zira muhakkak ki Allah iyi korunanlar ve hep güzellik yapanlarla beraberdir

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Çünkü Allah, korunanlarla ve iyilik edenlerle beraberdir.

Gültekin Onan
Şüphesiz Tanrı korkup sakınanlarla ve iyilik edenlerle beraberdir.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Çünkü Allah hiç şüphesiz (küfr ve ma'sıyetlerden) sakınanlarla, bir de daima iyilik edenlerin kendileriyle beraberdir.

İbni Kesir
Şüphesiz ki Allah; müttakiler ve ihsan edenlerle beraberdir.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Şüphesiz Allah, takvalı olanlar ve iyi kimselerin yanındadır.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Çünkü Allah fenalıktan korunanlar ve hep güzel davrananlarla beraberdir.

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Kesinlikle Allah korunanlar ve muhsinlerle (Allah için yaşamakta olduğunun farkındalığında olanlarla) beraberdir.

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
ALLAH erdemli davrananlar ve iyilikte bulunanlar ile beraberdir.

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Kuşkusuz, Allah, takvalı
*
olanlarla ve iyi davranan kimselerle beraberdir.

Rashad Khalifa The Final Testament
GOD is with those who lead a righteous life, and those who are charitable.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
God is with those who are aware and are good doers.

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
God is with those who are aware and are good doers.