Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Sabret! Senin sabrın yalnızca Allah iledir. Onlar için üzülme. Onların kurdukları tuzaklar nedeniyle darlanma.

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلاَّ بِاللّهِ وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلاَ تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ
Vasbır ve ma sabruke illa billahi ve la tahzen aleyhim ve la teku fi daykın mimma yemkurun.
#kelimeanlamkök
1vesbirve sabretصبر
2ve madeğildir
3sabrukesenin sabrınصبر
4illabaşka
5billahiAllah(ın yardımından)
6ve lave
7tehzenüzülmeحزن
8aleyhimonlara
9ve lave
10tekudüşmeكون
11fi
12deykinsıkıntıyaضيق
13mimma
14yemkurunekurdukları tuzaklardanمكر

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Sabret! Senin sabrın da ancak Allah'ın yardımı iledir. Onlardan dolayı kederlenme; kurmakta oldukları tuzaktan kaygı duyma!

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
Sabret! Senin sabrın da ancak Allah'ın yardımı iledir. Onlardan dolayı üzülme! Kurmakta oldukları tuzaklar yüzünden sıkıntı içinde olma!
*

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Sabret, sabrın ancak ALLAH'ın yardımıyladır. Onlar için üzülme ve onların tuzaklarından da endişelenme.

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Sabret! Senin sabrın yalnızca Allah iledir
*
. Onlar için üzülme. Onların kurdukları tuzaklar nedeniyle darlanma.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Sen sıkıntılara göğüs ger (sabret); senin sabrın sadece Allah'ın yardımı ile olur. Onlar için üzülme. Kurdukları tuzaktan dolayı sıkıntıya girme.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Dirençli ol; senin dirençli olman, ancak Allah'ın yardımıyla olur. Onlar için üzülme; çevirdikleri dalaverelerden dolayı da kaygılanma.

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Ve sen de sabret ve (unutma ki) senin sabretmen yalnızca Allah sayesinde mümkündür! Ve onlardan yana üzülme! Hele onların çevirdikleri entrikalardan dolayı için hiç daralmasın!

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Sabret! Senin sabrın da Allah'ın yardımıyladır. Onlar için tasalanma! Kurmakta oldukları tuzaklar yüzünden de telaşlanma!

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Sabret; senin sabrın ancak Allah(ın yardımı) iledir. Onlar için hüzne kapılma ve kurmakta oldukları hileli düzenlerden dolayı sıkıntıya düşme.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Sabret, sabrın da ancak Allah'ın yardımı iledir ve onlar için üzülme, kurdukları tuzaktan dolayı telaş da etme!

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Öyleyse, (hakkı inkar edenlerin söylediklerine karşı) sabır göster ve daima hatırla ki, sana güçlüklere göğüs germe gücünü veren yalnızca Allah'tır; ve onlardan yana üzülme; hele onların o asılsız iddiaları seni hiç sıkmasın:

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Sabret! Senin sabrın ancak Allah'ın yardımı iledir. Onlardan yana üzülme. Tuzak kurmalarından dolayı da sıkıntıya düşme.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Sabret, sabrın da ancak Allahın ınayetiledir, ve onlara karşı mahzun olma, yaptıkları mekirden telaş da etme

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Sabret, sabrın ancak Allah(ın yardımı) iledir. Onlara üzülme, kurdukları tuzaklardan da sıkıntıya düşme.

Gültekin Onan
Sabret; senin sabrın ancak Tanrı(nın yardımı) iledir. Onlar için hüzne kapılma ve kurmakta oldukları hileli düzenlerden dolayı sıkıntıya düşme.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Sabret. Senin sabrın Allah (ın tevfikına istinad) dan başka (bir şey) değildir. Onlara karşı tasalanma, onların kurmakda oldukları tuzaklardan dolayı (telaşa ve) sıkıntıya da düşme.

İbni Kesir
Sabret; senin sabrın ancak Allah içindir. Üzülme onlara. Kurdukları düzenlerden dolayı da endişe etme.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Sabret, senin sabrın ancak Allah içindir. Onlar için üzülme, Onların hilelerinden de sakın dara düşme.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Sabret! Senin sabrın da ancak Allah'ın yardımı iledir. Kafirlerin yüz çevirmelerinden mahzun olma, yaptıkları hilelerden dolayı da telaş edip darlanma.

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Güven ve dayan! Senin sabrın, yalnızca Allah'ladır! Onlar üzerine mahzun olma! Kurmakta oldukları tuzaklarından sıkıntı duyma!

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
Sabret, sabrın ancak ALLAH'ın yardımıyladır. Onlar için üzülme ve onların tuzaklarından da endişelenme.

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Sabret! Senin sabrın yalnızca Allah iledir
*
. Onlar için üzülme. Onların kurdukları tuzaklar nedeniyle darlanma.

Rashad Khalifa The Final Testament
You shall resort to patience - and your patience is attainable only with GOD's help. Do not grieve over them, and do not be annoyed by their schemes.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
And be patient, for your patience is on none except God. And do not grieve for them, and do not be depressed by what they scheme.

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
Be patient, and your patience is only possible by God. Do not grieve for them, and do not be depressed by what they scheme.