Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad.

كٓـهٰيٰعٓصٓۜ
Kaf, ha, ya, ayn, sad.
#kelimeanlamkök
1khyasKaf ha ya 'ayn sad
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Kaf, ha, ya, 'ayn, sad.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Kâf. Hâ. Yâ. ‘Ayn. Sâd.*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  K20 H5 Y10 A70 S90*

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  KAF! HA! YA! AYN! SAD!

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  K. H. Y. A. SS.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Kâf-Hâ-Yâ-‘Ayn-Sad!

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Kaf-Ha-Ya-'Ayn-Sad.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Kaf Ha Ya Ayn Sad.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad.

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Kaf ha ya 'ayn sad.

 • Gültekin Onan

  Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Kaf, Ha, Ya, Ayn, Saad.

 • İbni Kesir

  Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  K. H. Y. 'A. SS. (Kef Ha Ya 'Ayn Sad)

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Kaf, ha, ya, ayn, sad.

 • Progressive Muslims

  K. H'.Y.A'.S'.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  kāf hā yā ʿayn ṣād

 • Aisha Bewley

  Kaf Ha Ya ‘Ayn Sad

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  K. H. Y. 'A. S. (Kaaf Haa Yaa 'Ayn Saad),

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  KH'YA'S'

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  K20H5Y10A70S90