2. Bakara suresi 197. ayet

/ 286
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Hacc, bilinen aylardır. Kim haccı yerine getirirse; o esnada, uygunsuz davranmak, fasıklık* yapmak ve kavga etmek yoktur. Ne hayır işlerseniz Allah onu bilir. Azık edinin. Kuşkusuz azığın en hayırlısı takvadır.* Ey selim akıl sahipleri! Bana karşı takvalı olun!

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ
El haccu eşhurun ma'lumat, fe men farada fihinnel hacca fe la refese ve la fusuka ve la cidale fil hacc, ve ma tef'alu min hayrın ya'lemhullah, ve tezevvedu fe inne hayraz zadit takva, vettekuni ya ulil elbab.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Hac, belli aylarda yerine getirilir. Kime hac farz olup hacca giderse orada şu davranışlar ona yasak olur: cinsel ilişkide bulunmak, günah sayılan davranışları yapmak ve kavga etmek. Ne hayır işlerseniz Allah onu bilir. Azık edininiz, biliniz ki azığın en iyisi takvadır. Ey akıl sahipleri, benden sakınınız.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Hac, bilinen aylarda uygulanmalı. Kim o aylarda hacca karar vermişse bilsin ki, hacda cinsel ilişki, kötülük yapmak, tartışmak yoktur. Yaptığınız her iyiliği ALLAH bilir. Yol için azığınızı hazırlarken en hayırlı azığın erdemlilik olduğunu unutmayın. Anlayış sahipleri! Beni dinleyin
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Hacc, bilinen aylardır. Kim haccı yerine getirirse; o esnada, uygunsuz davranmak, fasıklık* yapmak ve kavga etmek yoktur. Ne hayır işlerseniz Allah onu bilir. Azık edinin. Kuşkusuz azığın en hayırlısı takvadır.* Ey selim akıl sahipleri! Bana karşı takvalı olun!
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Hac ayları bilinen aylardır.* Kim o aylarda hacca başlarsa (ihrama girerse), cinsel içerikli sözler söyleyemez,* günaha giremez ve kavga edemez. İyilik olarak ne yapsanız, Allah onu bilir. Siz azık biriktirin, kendini (günahlardan) korumak en iyi azıktır. Ey sağlam duruşlu* olanlar, yalnız benden çekinerek korunun!
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Hac, bilinen aylardadır.* Artık, kim onlarda hac görevini yerine getirirse; hac süresince, eşeysel ilişki, kötülük yapmak ve tartışmak yoktur. İyilik olarak ne yaparsanız, Allah, onu bilir. Hazırlık yapın; aslında, en iyi hazırlık, sorumluluk bilinci taşımaktır. Bana karşı sorumluluk bilinci taşıyın; ey sağduyulu olanlar!
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Hac (her yılın) malum aylarındadır. Kim söz konusu aylarda haccı eda ederse artık o hac boyunca çirkin konuşmalardan, tüm yakışıksız davranışlardan ve kavgadan kaçınılmalıdır. Zira ne tür iyilik yaparsanız Allah bunu bilir: Öyleyse (ebedi yolculuk için) azık hazırlayın! Hiç kuşkusuz yol azığının en hayırlısı sorumluluk bilincini kuşanmaktır: Bana karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun ey derin kavrayış sahipleri!
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Hac, bilinen aylardadır. Kim o aylarda haccı kendisine gerekli kılarsa hacda kadına yaklaşmak, kötülüğe sapmak, kavga ve çekişmeye girmek yoktur. İyilik olarak yaptığınızı Allah bilir. Azık edinin. Hiç kuşkusuz azığın en güzeli takvadır. Ey akıl ve gönül sahipleri, benden korkun.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Hacc, bilinen aylardır. Böylelikle kim onlarda haccı farz eder (yerine getirir)se, (bilsin ki) haccda kadına yaklaşmak, fısk yapmak ve kavgaya girişmek yoktur. Siz, hayır adına ne yaparsanız, Allah, onu bilir. Azık edinin, şüphesiz azığın en hayırlısı takvadır. Ey temiz akıl sahipleri, benden korkup sakının.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Hac vakti, bilinen aylardır. Kim bu aylarda hacca başlarsa, artık hac sırasında ne kadına yaklaşma, ne günah işleme, ne de kavga vardır. Hayra dair ne işlerseniz Allah onu bilir. Azık hazırlayın ve bana her türlü fenalıktan korunarak gelin. Çünkü en hayırlı azık takvadır, ey beyni olanlar!
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Hac, belli aylarda ifa edilecektir. Her kim o (aylar)da haccı ifa edecekse, hac sırasında çirkin konuşmalardan, tüm yakışıksız davranışlardan ve kavgadan kaçınılmalıdır. Her ne iyilik yaparsanız Allah onun farkındadır. Ve kendiniz için hazırlıkta bulunan -ama şüphesiz, tüm hazırlıkların en güzeli, Allah'a karşı sorumluluk bilincine sahip olmaktır. Öyleyse Bana karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun, siz ey derin kavrayış sahipleri!
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Hac (ayları), bilinen aylardır. Kim o aylarda hacca başlarsa, artık ona hacda cinsel ilişki, günaha sapmak, kavga etmek yoktur. Siz ne hayır yaparsanız, Allah onu bilir. (Ahiret için) azık toplayın. Kuşkusuz, azığın en hayırlısı takva (Allah'a karşı gelmekten sakınma)dır. Ey akıl sahipleri, bana karşı gelmekten sakının.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Hacc ma'lum aylar, kim o aylarda hacca şuru' ederse artık hacda ne refes, ne füsuk, ne cidal yok, hayra dair ise ne işlerseniz Allah onu bilir ve çünkü azığın en hayırlısı takvadır, azık tedarük edin de bana takva ile gelin ey beyni olanlar
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Hac, bilinen aylardadır. Kim o aylarda (ihrama girerek) haccı (kendisine) gerekli kılarsa bilsin ki, hacda kadına yaklaşmak, günaha sapmak, kavga etmek yoktur. Allah, yaptığınız her iyiliği bilir. Yanınıza azık alın (da açlıktan korunun), azığın en iyisi korunmadır. Ey akıl sahipleri benden korunun!
Gültekin Onan
Hac, bilinen aylardır. Böylelikle kim onlarda haccı farzederse, (bilsin ki) hacda kadına yaklaşmak, fasıklık-yapmak ve kavgaya girişmek yoktur. Siz hayır adına ne yaparsanız Tanrı onu bilir. Azık edinin, kuşkusuz azığın en hayırlısı takvadır. Ey temiz akıl sahipleri, benden korkup sakının.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Hacc (ayları) bilinen aylardır, işte kim onlarda (o aylarda) haccı (kendine) farz eder (ihrama girer) se artık hacda kadına yaklaşmak, günah yapmak, kavga etmek yokdur. Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir. Bir de (Hacc seferinize yetecek mikdarda) azıklanın. Muhakkak ki azığın en hayırlısı (dilenmekden, insanlara yük olmakdan) kaçınmakdır. Ey kamil akıl saahibleri, benden korkun.
İbni Kesir
Hacc, bilinen aylardır. Her kim o aylarda kendisine haccı farz ederse; artık haccda kadına yaklaşmak, günah işlemek, tartışma yoktur. Siz ne hayır yaparsanız, Allah onu bilir. Bir de azık edininiz. Şüphesiz ki, azığın en hayırlısı, takvadır. Ey akıl sahibleri; Ben'den korkun.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Hac bilinen aylardadır. Kim bu aylarda hac etmeye kesin karar verirse bilmelidir ki, hacda kadına yaklaşmak, günah işlemek ve kavga etmek yoktur. Ne iyilik yaparsanız Allah onu bilir. Bu sebeple kendinize azık edinin. Şüphe yok ki azığın en iyisi Allah korkusudur. Ey akıl sahipleri benden korkun!
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Hac malum aylardadır. Kim o aylarda haccı ifaya azmederse bilsin ki hac esnasında ne cinsel yaklaşma, ne günah sayılan davranışlarda bulunma, ne de tartışma ve sürtüşme caiz değildir. Siz hayır olarak her ne yaparsanız, Allah mutlaka onu bilir. Azıklanın ve bilin ki azığın en hayırlısı kötülüklerden korunmadır. Öyleyse Bana karşı gelmekten korunun ey akıl sahipleri!
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Hac bilinen aylardadır. Kim o aylarda haccı edaya azmederse, artık hacda seviyesiz konuşmalar, hacca yakışmayan davranışlar, fiiller, kavga yapmamalıdır. Ne hayır yaparsanız Allah bilir. Azıklanın ki en hayırlı azık takvadır (Allah için beşeriyetinin noksanlarından korunma). Ey derin düşünen akıl sahipleri, benden korunun (yanlış yapmanız yüzünden karşılığını vermemden korunun)!
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
Hajj shall be observed in the specified months . Whoever sets out to observe Hajj shall refrain from sexual intercourse, misconduct, and arguments throughout Hajj. Whatever good you do, GOD is fully aware thereof. As you prepare your provisions for the journey, the best provision is righteousness. You shall observe Me, O you who possess intelligence.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
The Pilgrimage months are made known. So whoever decides to perform the Pilgrimage therein, then there shall be no sexual approach, nor wickedness, nor baseless argument in the Pilgrimage. And any good that you do, God is aware of it; and bring provisions for yourselves, though the best provision is righteousness; and be aware of Me O you who possess intelligence.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
The Pilgrimage is in the known months. So, whosoever decides to perform the Pilgrimage in them, then there shall be no sexual approach, nor vileness, nor quarreling in the Pilgrimage. Any good that you do, God is aware of it; and bring provisions for yourselves, though the best provision is awareness; and be conscientious of Me O you who possesses intelligence.
# Kelime Anlam Kök
1 el-haccu: Hac حجج
2 eşhurun: aylardadır شهر
3 mea'lumatun: bilinen علم
4 femen: kim
5 ferade: farz ederse (kendisine) فرض
6 fihinne: onda (o aylarda)
7 l-hacce: haccı حجج
8 fela: yoktur
9 rafese: kadına yaklaşmak رفث
10 ve la: ve yoktur
11 fusuka: günaha sapmak فسق
12 ve la: yoktur
13 cidale: kavga etmek جدل
14 fi:
15 l-hacci: hacda حجج
16 ve ma: ne varsa
17 tef'alu: yaptığınız فعل
18 min:
19 hayrin: iyilikten خير
20 yea'lemhu: onu bilir علم
21 llahu: Allah
22 ve tezevve du: ve yanınıza azık alın زود
23 feinne: şüphesiz
24 hayra: en hayırlısı خير
25 z-zadi: azığın زود
26 t-tekva: takvadır وقي
27 vettekuni: ve benden sakının وقي
28 ya uli: sahipleri اول
29 l-elbabi: akıl لبب