22. Hac suresi 37. ayet

/ 78
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Onların* ne etleri ne kanları asla Allah'a ulaşmaz. Ona ulaşacak olan sizin takvanızdır. Sizi doğru yola ilettiğinden dolayı Allah'ı yüceltmeniz için onları sizin yararınıza sundu. İyi olan kimseleri müjdele.

لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ
Len yenalellahe luhumuha ve la dimauha ve lakin yenaluhut takva minkum, kezalike sahharaha lekum li tukebbirullahe ala ma hedakum, ve beşşiril muhsinin.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Bu kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır! Fakat Allah'a ulaşacak olan sizin takvanızdır. Sizi doğru yola erdirdiğinden dolayı Allah'ı büyük tanıyasınız diye, bu hayvanları sizin istifadenize sundu. Güzel davrananları müjdele!
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
ALLAH'a ne onların etleri, ne de kanları ulaşır; O'na ancak sizin erdemli davranışınız ulaşır. Onları böylece sizin hizmetinize vermiştir ki, sizi doğruya ulaştırdığı için ALLAH'ın büyüklüğünü anasınız.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Onların* ne etleri ne kanları asla Allah'a ulaşmaz. Ona ulaşacak olan sizin takvanızdır. Sizi doğru yola ilettiğinden dolayı Allah'ı yüceltmeniz için onları sizin yararınıza sundu. İyi olan kimseleri müjdele.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Onların ne etleri, ne de kanları Allah'a ulaşır; ona ulaşacak olan sizin takvanızdır*. Onları bu şekilde sizin hizmetinize verdik ki Allah'ın yol göstermesine karşılık tekbir* getiresiniz. Sen güzel davrananlara müjde ver.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Onların etleri ve kanları, Allah'a asla ulaşmaz. Ancak, sorumluluk bilinciniz O'na ulaşır. Sizi doğru yola eriştirdiğinden dolayı, Allah'ın yüceliğini anmanız için, onları, sizin hizmetinize vermiştir. Güzel davrananlara, sevinçli haberi ver.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Onların ne etleri, ne de kanları Allah'a ulaşır; fakat sizden O'na ulaşan yalnızca O'na karşı gösterdiğiniz derin sorumluluk bilincidir. Böylece onları sizin yararınıza amade kıldı ki, size yol gösterdiğinden dolayı Allah'ın yüceliğini layıkıyla takdir edesiniz; ve (sen Ey Peygamber,) iyileri (O'nun rızasına ermekle) müjdele!
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Onların etleri de kanları da Allah'a asla ulaşmaz; fakat sizin takvanız O'na ulaşır. Onları size bu şekilde boyun eğdirdi ki, sizi hidayete erdirdiği için Allah'ı yücelterek anasınız. Güzel düşünüp güzel davrananlara müjde ver.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Onların etleri ve kanları kesin olarak Allah'a ulaşmaz, ancak O'na sizden takva ulaşır. İşte böyle, onlara sizin için boyun eğdirmiştir; O'nun size hidayet vermesine karşılık Allah'ı tekbir etmeniz için. Güzellikte bulunanlara müjde ver.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Elbette onların ne etleri, ne de kanları Allah'a ulaşmaz. Ancak O'na sizin takvanız ulaşacaktır. Böylece onları sizin emrinize verdik ki, size yolunu gösterdiğinden dolayı, Allah'ı tekbir ile yüceltesiniz. Görevlerini iyi yapan iyilik sevenleri müjdele!
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
(Fakat unutmayın ki,) onların ne etleri Allah'a ulaşır, ne de kanları; lakin O'na ulaşan, yalnızca sizin O'na karşı gösterdiğiniz bilinç ve duyarlıktır. İşte bu amaçla, onları sizin yararınıza sunuyoruz ki, size ulaşma yolunu, yordamını gösterdiği (her türlü rahmet) için O'nun yüceliğini saygıyla anasınız. Öyleyse, o iyilik yapanları müjdele
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Onların etleri ve kanları asla Allah'a ulaşmaz. Fakat O'na sizin takvanız (Allah'a karşı gelmekten sakınmanız) ulaşır. Böylece onları sizin hizmetinize verdi ki, size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı büyük tanıyasınız. İyilik edenleri müjdele.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Elbette onların ne etleri, ne kanları Allaha ermez, velakin ona sizden olan tekva irecektir, böyle onları size müsahhar kıldı ki size yolunu gösterdiğinden dolayı Allahı tekbir ile büyükleyesiniz, ve müjdele o vazifelerini güzel yapan muhsinleri
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Onların etleri ve kanları Allah'a ulaşmaz. Fakat sizin takvanız O'na ulaşır. Allah onları size böyle boyun eğdirdi ki, sizi doğru yola ilettiği için O'nun büyüklüğünü anasınız. (Ey Muhammed), güzel davrananları müjdele.
Gültekin Onan
Onların etleri ve kanları kesin olarak Tanrı'ya ulaşmaz, ancak O'na sizden takva ulaşır. İşte böyle, onlara sizin için boyun eğdirmiştir; O'nun size hidayet vermesine karşılık Tanrı'yı tekbir etmeniz için. Güzellikte bulunanlara müjde ver.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Onların ne etleri, ne kanları hiç bir zaman Allaha (yükselib) erişmez. Fakat sizden Ona (yalınız) takvaa ulaşır. Size olan hidayetine karşı Allahı büyük tanımanız içindir ki O, bunları böylece size raam etmişdir. (Habibim) iyi hareket edenleri müjdele.
İbni Kesir
Onların ne etleri, ne de kanları Allah'a ulaşır. Sizden O'na sadece takva ulaşır. Sizi hidayete erdirdiği için Allah'ı tekbir edesiniz diye O, bunları size müsahhar kılmıştır.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Onların etleri ve kanları Allah'a ulaşmayacaktır. Fakat, O'na sizin takvanız ulaşacaktır. Size doğru yolu gösterdiği için Rabbinizin büyüklüğünü anın diye O, bunları sizin emrinize vermiştir. İyilik edenleri müjdele!
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Fakat unutmayın ki ne onların etleri, ne de kanları asla Allah'a ulaşacak değildir. Lakin Ona ulaşan tek şey, kalplerinizde beslediğiniz takvadır, Allah saygısıdır. O bu hayvanları size amade kıldı ki, sizi doğru yola eriştirdiği için O'nun yüceliğini ilan edesiniz. Öyleyse güzel davrananları müjdele!
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Onların etleri de kanları da Allah'a asla erişmez; fakat sizden O'na takva (itaatle elde edilecek yararlar) ulaşır. . . İşte böylece (Allah) onları size boyun eğdirdi ki; size hakikati fark ettirdiği kadarıyla Allah'ı tekbir edesiniz. . . Muhsinleri müjdele!
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
Neither their meat, nor their blood reaches GOD. What reaches Him is your righteousness. He has subdued them for you, that you may show your appreciation by glorifying GOD for guiding you. Give good news to the charitable.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
Neither their meat nor their blood reaches God, but what reaches Him is the righteousness from you. It was thus that He made them in service to you, so that you may magnify God for what He has guided you to, and give news to the good doers.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
Neither their meat nor their blood reaches God, but what reaches Him is the righteousness from you. It was thus that He made them in service to you, so that you may glorify God for what He has guided you to, and give news to the good doers.
# Kelime Anlam Kök
1 len:
2 yenale: ulaşmaz نيل
3 llahe: Allah'a
4 luhumuha: onların etleri لحم
5 ve la: ve ne de
6 dima'uha: kanları دمو
7 velakin: fakat
8 yenaluhu: O'na ulaşır نيل
9 t-tekva: takvanız وقي
10 minkum: sizin
11 kezalike: böylece
12 sehharaha: onları boyun eğdirdi سخر
13 lekum: size
14 litukebbiru: anmanız için كبر
15 llahe: Allah'ı
16 ala: üzere
17 ma: diye
18 hedakum: sizi doğru yola iletti هدي
19 ve beşşiri: ve müjdele بشر
20 l-muhsinine: güzel davrananları حسن