Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Rızıklarını temin edemeyen nice dabbe vardır. Onlara da size de Allah rızık verir. O, Her Şeyi Duyan'dır, Her Şeyi Bilen'dir.

وَكَأَيِّن مِن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
Ve keeyyin min dabbetin la tahmilu rızkaha allahu yerzukuha ve iyyakum ve huves semiul alim.
#kelimeanlamkök
1ve keeyyinnicesi var ki
2min-dan
3dabbetincanlı(lar)-دبب
4la
5tehmilutaşıyamazحمل
6rizkaharızkınıرزق
7llahuAllah
8yerzukuhaonları da beslerرزق
9ve iyyakumsizi de
10ve huveve O
11s-semiuişitendirسمع
12l-alimubilendirعلم

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Besinlerini temin edemeyen nice canlılar vardır. Onları da sizi de besleyen Allah'tır. O, her şeyi duyar,her şeyi bilir.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
Nice canlı var ki rızkını (yanında) taşımıyor. Onlara da size de rızık veren Allah'tır. O duyandır, bilendir.

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Rızık konusunda endişesi olmayan nice yaratıklar vardır ki onları da sizi de ALLAH besler. O işitendir, Bilendir.
*

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Rızıklarını temin edemeyen
*
nice dabbe
*
vardır. Onlara da size de Allah rızık verir. O, Her Şeyi Duyan'dır, Her Şeyi Bilen'dir.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Nice hareketli canlılar vardır ki rızıklarını biriktirmezler. Onlara da, size de rızık veren Allah'tır; o işitir ve bilir.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Kendi geçimliğini taşıyamayan nice yaratıklar vardır. Allah, hem onları geçindirir hem de sizi. Çünkü O, Duyandır; Bilendir.
*

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Nice canlılar vardır ki, rızkının sorumluluğunu yüklenmez; onların rızkını da sizinkini de yalnızca Allah verir: Zira her şeyi işiten ve bilen sadece O'dur.

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Nice hayvanlar var, kendi rızkını taşıyamaz. Allah onları da rızıklandırıyor, sizi de. Semi'dir O, Alim'dir.

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Kendi rızkını taşıyamayan nice canlı vardır ki onu ve sizi Allah rızıklandırır. O, işitendir, bilendir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Nice hayvanlar var ki, rızkını (yanında) taşıyamaz; Allah onlara da rızık veriyor, size de! O herşeyi işitendir, bilendir.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Nice canlı var ki hiçbir geçim endişesi taşımaz, (ama) sizinki(ni sağladığı) gibi onların rızkını da Allah sağlar; çünkü yalnız O'dur her şeyi bilen, her şeyi duyan.

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Nice canlılar vardır ki, rızıklarını taşımazlar (yiyecek biriktirmezler). Onları da sizi de Allah rızıklandırır. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Öyleya nice hayvanlar var rızkını taşıyamaz, Allah onlara da rızk veriyor size de, o öyle semi' öyle alim

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Nice canlı var ki rızkını taşıyamaz, onları da sizi de Allah besler. O, işitendir, bilendir.

Gültekin Onan
Kendi rızkını taşıyamayan nice canlı vardır ki onu ve sizi Tanrı rızıklandırır. O, işitendir, bilendir.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Nice canlı mahluk vardır ki rızkını kendisi taşımıyor. Onu da, sizi de Allah rızıklandırıyor. O, hakkıyle işiden, kemaliyle bilendir.

İbni Kesir
Nice canlı vardır ki; rızkını kendi taşımaz. Sizin de, onların da rızkını Allah verir. Ve O; Semi'dir, Alim'dir.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Nice canlılar var ki, rızıklarını kendileri elde edemezler. Allah, onları da rızıklandırır, sizi de. İşiten ve bilen O'dur.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Nice canlı mahluk var ki rızıklarını kendileri taşıyamazlar. Ama sizi de, bütün onları da rızıklandıran Allah'tır. O her şeyi hakkıyla işitir ve bilir.

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Nice canlı var ki, yaşam gıdasını yüklenip taşımıyor... Onların da sizin de yaşam gıdanızı Allah veriyor... "HU"; Semi'dir, Aliym'dir.

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
Besinlerini taşıyamıyan nice yaratıklar vardır ki onları da sizi de ALLAH besler

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Rızıklarını temin edemeyen
*
nice dabbe
*
vardır. Onlara da, size de Allah rızık verir. O, Her Şeyi Duyan'dır, Her Şeyi Bilen'dir.

Rashad Khalifa The Final Testament
Many a creature that does not carry its provision, GOD provides for it, as well as for you. He is the Hearer, the Omniscient.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
And many a creature does not carry its provision; God provides for it, and for you. He is the Hearer, the Knowledgeable.

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
Many a creature does not carry its provision; God provides for it, as well as for you. He is the Hearer, the Knowledgeable.