Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Gelmiş geçmiş olanların tamamı hakkında Allah'ın sünneti budur. Ve Allah'ın sünnetinde asla bir değişiklik bulamazsın.

سُنَّةَ اللّٰهِ فِي الَّذ۪ينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُۚ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْد۪يلاً
Sunnetallahi fillezine halev min kabl, ve len tecide li sunnetillahi tebdila.
#kelimeanlamkök
1sunnetesünneti (yasası) budurسنن
2llahiAllah'ın
3fiarasındaki
4ellezine
5halevgeçen(millet)lerخلو
6min
7kabluöncedenقبل
8velenve
9tecide(imkan) bulamazsınوجد
10lisunnetisünnetini (yasasını)سنن
11llahiAllah'ın
12tebdilendeğiştirmeğeبدل
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Allah'ın geçmiştekilere uyguladığı yasası budur ve Allah'ın yasasında bir değişme bulamazsın.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Daha önce geçenler arasında da Allah'ın kanunu (buydu). Allah'ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın.*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Öncekilere uygulanmış ALLAH'ın sünneti (yasasıdır). ALLAH'ın sünnetinde herhangi bir değişme bulamazsın.*

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Gelmiş geçmiş olanların tamamı* hakkında Allah'ın sünneti* budur. Ve Allah'ın sünnetinde asla bir değişiklik bulamazsın.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Allah'ın bundan öncekilere uyguladığı yasası budur. Allah'ın yasasının yerine geçecek bir şey bulamazsın*.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Allah'ın Yasası, öteden beri böyle gelip geçmiştir. Çünkü Allah'ın Yasası'nda, asla bir değişiklik bulamazsın.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Allah'ın daha öncekiler için geçerli olan uygulaması budur; ve sen Allah'ın sünnetinde hiçbir değişiklik bulamazsın.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Bu, Allah'ın daha önce gelip geçmişlere işleyen tavrı, tarzıdır. Allah'ın tavrında herhangi bir değişiklik asla bulamazsın.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  (Bu,) Daha önceden gelip geçenler hakkında (uygulanan) Allah'ın sünnetidir. Allah'ın sünnetinde kesin olarak bir değişiklik bulamazsın.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Allah'ın bundan önce geçenler hakkında kanunudur bu. Allah'ın kanununu değiştirmeye asla çare bulamazsın.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Daha önce gelip geçen (bu tür günahkar)lar için Allah'ın tatbik ettiği yol budur; ve sen Allah'ın tatbikatında bir değişiklik göremezsin!

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Daha önce gelip geçenler hakkında da Allah'ın kanunu böyledir. Allah'ın kanununda asla değişme bulamazsın.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Allahın bundan evvel geçenler hakkındaki kanunu ki Allahın kanununu tebdile çare bulamazsın

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Allah'ın önceden geçen (millet)ler arasında (uygulanan) yasası budur. (Peygamberlere karşı iki yüzlülük edenler öldürülürler). Allah'ın yasasını değiştirme(ğe imkan) bulamazsın.

 • Gültekin Onan

  (Bu,) Daha önceden gelip geçenler hakkında (uygulanan) Tanrı'nın sünnetidir. Tanrı'nın sünnetinde kesin olarak bir değişiklik bulamazsın.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Daha evvel geçenler hakkında (da) Allah bu adeti (koymuşdur). Allahın adetini değişdirmiye ise asla (imkan) bulamazsın.

 • İbni Kesir

  Allah'ın daha önceden geçenler hakkındaki sünnetidir. Sen, Allah'ın sünnetinde bir değişiklik bulamazsın.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Daha öncekiler için de Allah'ın yasası buydu. Allah'ın yasasında bir değişiklik bulamazsın.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Allah'ın daha önce gelip geçenler hakkındaki nizamı budur. Allah'ın nizamında asla bir değişiklik bulamazsın.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Bu, önceden geçmişler içinde de Sünnetullah'tır.. . Sünnetullah'ın değişecek alternatifi asla yoktur!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Öncekilere uygulanmış ALLAH'ın sünneti (yasasıdır). ALLAH'ın sünnetinde herhangi bir değişme bulamazsın.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Gelmiş geçmiş olanların tamamı* hakkında Allah'ın sünneti* budur. Ve Allah'ın sünnetinde asla bir değişiklik bulamazsın.

 • Progressive Muslims

  This is God's way with those who have passed away before, and you will not find any change in God's way.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  The practice of God among those who passed away before; and thou wilt not find for the practice of God any replacement.

 • Aisha Bewley

  This is Allah’s pattern with those who passed away before. You will not find any alteration in Allah’s pattern.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  This is GOD's eternal system, and you will find that GOD's system is unchangeable.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  This is the way of God with those who have passed away before, and you will not find any change in the way of God.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  This is God's way with those who have passed away before, and you will not find any change in God's way.