Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Hani Biz, nebilerden kesin söz almıştık. Ve senden, Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan ve Meryem oğlu Îsa'dan, hepsinden sağlam söz aldık.

وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيّ۪نَ م۪يثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَاِبْرٰه۪يمَ وَمُوسٰى وَع۪يسَى ابْنِ مَرْيَمَۖ وَاَخَذْنَا مِنْهُمْ م۪يثَاقاً غَل۪يظاًۙ
Ve iz ehazna minen nebiyyine misakahum ve minke ve min nuhın ve ibrahime ve musa ve isebni meryeme ve ehazna minhum misakan galiza.
#kelimeanlamkök
1ve izve hani
2ehaznabiz almıştıkاخذ
3mine-den
4n-nebiyyinenebiler-نبا
5misakahumahidleriniوثق
6ve minkeve senden
7ve minve
8nuhinNuh'dan
9ve ibrahimeve İbrahim'den
10ve musave Musa'dan
11ve iysave Îsa'dan
12bnioğluبني
13meryemeMeryem
14ve ehaznave almıştıkاخذ
15minhumonlardan
16misakansözوثق
17galizensapasağlamغلظ
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Bütün peygamberlerden,senden, Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan, Meryem oğlu İsa'dan söz aldığımızı hatırla! Biz onların hepsinden sağlam bir söz aldık.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Hani biz, peygamberlerden söz almıştık; senden de, Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan ve Meryem oğlu İsa'dan da. Onlardan sağlam bir söz almıştık.*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Nebilerden (peygamberlerden) misak (söz) almıştık. Senden, Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan ve Meryem oğlu İsa'dan... Onlardan sapasağlam bir söz almıştık.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Hani Biz, nebilerden kesin söz almıştık. Ve senden, Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan ve Meryem oğlu Îsa'dan, hepsinden sağlam söz aldık.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Unutma ki, bütün nebilerden söz aldık. Senden, Nuh'dan, İbrahim'den, Musa'dan, Meryem oğlu İsa'dan... Her bir nebiden sağlam söz aldık.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Peygamberlerden kesin söz aldık. Senden, Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan ve Meryem Oğlu İsa'dan da kesin söz aldık.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Hani bir zaman da tüm peygamberlerden söz almıştık; senden, Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan ve Meryem oğlu İsa'dan... İşte bütün bunlardan sapasağlam bir söz aldık;

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Biz, peygamberlerden misaklarını almıştık. Senden de misak aldık. Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan, Meryem oğlu İsa'dan, bunların hepsinden kuvvetli bir sözleşmeyle misak aldık;

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Hani biz peygamberlerden kesin sözlerini almıştık; senden, Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan ve Meryem oğlu İsa'dan. Biz onlardan sapasağlam bir söz almıştık.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Unutma o peygamberlerden kesin sözlerini aldığımız vakti! Hele senden, Nuh, İbrahim, Musa, Meryem oğlu İsa'dan ki, onlardan ağır bir söz aldık.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ve bir zaman Biz bütün peygamberlerden sağlam taahhütler almıştık. Senden, (ey Muhammed,) ve Nuh'dan, İbrahim'den, Musa'dan ve Meryem oğlu İsa'dan. Onların (hepsinden) güçlü, sağlam bir taahhüt aldık,

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Hani biz peygamberlerden sağlam söz almıştık. Senden, Nuh'tan, İbrahim, Musa ve Meryem oğlu İsa'dan da. Evet biz, onlardan sapa sağlam bir söz almıştık.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ve unutma o Peygamberlerden misaklarını aldığımız vakti, hele senden ve Nuh ve İbrahim ve Musa ve Isa ibni Meryemden ki onlardan ağır bir misak aldık

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Biz peygamberlerden, (verdiğimiz elçilik görevini yapmak ve hak dine da'vet etmek hususunda) kuvvetle ahidlerini almıştık, senden, Nuh'dan, İbrahim'den, Musa'dan ve Meryem oğlu İsa'dan, (evet) onlardan sapasağlam söz almıştık.

 • Gültekin Onan

  Hani biz peygamberlerden kesin sözlerini almıştık; senden, Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan ve Meryem oğlu İsa'dan. Biz onlardan sapasağlam bir söz almıştık.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Hatırla o zaman" ki biz peygamberlerden misaklarını almışdık. Senden de, Nuuhdan da, İbrahimden de, Musa ile Meryemin oğlu İsadan da. (Evet) biz onlardan (öyle) sapasağlam bir misaak aldık.

 • İbni Kesir

  Hani Biz; peygamberlerden söz almıştık. Senden de, Nuh'tan da, İbrahim' den de, Musa'dan da, Meryem Oğlu İsa'dan da. Ve onlardan ağır bir misak almıştık.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Peygamberlerden söz almıştık. Senden, Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan ve Meryemoğlu İsa'dan... Onlardan büyük bir söz almıştık.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  (7-8) Bir vakit, Biz peygamberlerden, kuvvetli bir söz almıştık. Senden, Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan ve Meryem'in oğlu İsa'dan. Evet onlardan pek sağlam söz almıştık ki vakti gelince O, sadıklara sözlerine bağlılıklarını sorsun. Kafirlere ise gayet acı bir azap hazırladı.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Hani biz Nebilerden taahhüt almıştık; senden, Nuh, İbrahim, Musa ve Meryemoğlu İsa'dan da.. . Onlardan (bu ayette bahsedilen Nebilerden) ağır bir taahhüt aldık.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Nebilerden (peygamberlerden) misak (söz) almıştık. Senden, Nuh'dan, İbrahim'den, Musa'dan ve Meryem oğlu İsa'dan... Onlardan sapasağlam bir söz almıştık.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Hani Biz, nebilerden kesin söz almıştık. Ve senden, Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan ve Meryem oğlu İsa'dan, hepsinden sağlam söz aldık.

 • Progressive Muslims

  And when We took from the prophets their covenant. And from you, and from Noah, and Abraham, and Moses, and Jesus the son of Mary; We took from them a strong covenant.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And when We took from the prophets their agreement, and from thee, and from Noah and Abraham, and Moses, and Jesus, son of Mary — and We took from them a stern agreement —

 • Aisha Bewley

  When We made a covenant with all the Prophets – with you and with Nuh and Ibrahim and Musa and ‘Isa son of Maryam – We made a binding covenant with them,

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Recall that we took from the prophets their covenant, including you (O Muhammad), Noah, Abraham, Moses, and Jesus the son of Mary. We took from them a solemn pledge. *

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And when We took from the prophets their covenant. And from you, and from Noah, and Abraham, and Moses, and Jesus, son of Mary; We took from them a solemn covenant.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  When We took from the prophets their covenant. From you, and from Noah, and Abraham, and Moses, and Jesus the son of Mary; We took from them a strong covenant.