Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Nebi, inananlar için kendi canlarından daha yakındır. O'nun eşleri onların anneleridir. Aralarında aile bağı olanlar; Allah'ın Kitap'ına göre birbirlerine, diğer mü'minlerden ve muhacirlerden daha yakındırlar. Ancak velilerinize yapacağınız iyilik hariç. İşte bunlar Kitap'ta kayıtlıdır.

اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِن۪ينَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهُٓ اُمَّهَاتُهُمْۜ وَاُو۬لُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ ف۪ي كِتَابِ اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُهَاجِر۪ينَ اِلَّٓا اَنْ تَفْعَلُٓوا اِلٰٓى اَوْلِيَٓائِكُمْ مَعْرُوفاًۜ كَانَ ذٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُوراً
En nebiyyu evla bil mu'minine min enfusihim ve ezvacuhu ummehatuhum, ve ulul erhami ba'duhum evla bi ba'dın fi kitabillahi minel mu'minine vel muhacirine illa en tef'alu ila evliyaikum ma'rufa, kane zalike fil kitabi mestura.
#kelimeanlamkök
1en-nebiyyunebiنبا
2evladaha yakındırولي
3bil-mu'mininemü'minlereامن
4min-ndan
5enfusihimcanları-نفس
6ve ezvacuhuve onun eşleriزوج
7ummehatuhumonların anneleridirامم
8ve ulu(anne tarafından akrabalar)اول
9l-erhami(anne tarafından akrabalar)رحم
10bea'duhumbir kısmıبعض
11evladaha yakındırlarولي
12bibea'dindiğerineبعض
13fi
14kitabikitabındaكتب
15llahiAllah'ın
16mineöteki
17l-mu'mininemü'minlerdenامن
18velmuhacirineve muhacirlerdenهجر
19illaancak hariç
20en
21tef'aluyapmanızفعل
22ila
23evliyaikumdostlarınızaولي
24mea'rufenbir iyilikعرف
25kaneكون
26zalikebunlar
27fi
28l-kitabiKitaptaكتب
29mesturanyazılmıştırسطر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Peygamber, müminlere kendilerinden daha yakındır. Peygamber'in eşleri müminlerin anneleridir. Akraba olanlar, Allah'ın kitabına göre, birbirlerine diğer müminlerden ve muhacirlerden daha yakındırlar. Ancak, dostlarınıza uygun bir vasiyet yapmanız istisnadır. Bunlar kitapta yazılı bulunmaktadır.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır; eşleri de onların (ümmetin) anneleridir.* Allah'ın kitabına göre yakınlık sahibi olanlar, (vârislik bakımından) birbirlerine (diğer) müminler ve muhacirlerden daha uygundurlar. Ancak, dostlarınıza uygun bir (vasiyet) yapmanız hariçtir. Bu (uygulamamız), Kitapta yazılı bir (hükmümüz)dür.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Peygamber, iman edenlere, kendilerinden daha yakındır ve hanımları ise anneleridir. ALLAH'ın kitabına göre, iman edenler, göçedenlerden kendilerine akraba olanlara daha öncelikli davranmalıdır. Ancak dostlarınıza iyilik yapmanız hariç. Bunlar, bu kitapta yasallaşmıştır.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Nebi, inananlar için kendi canlarından daha yakındır. O'nun eşleri onların anneleridir. Aralarında aile bağı olanlar; Allah'ın Kitap'ına göre birbirlerine, diğer mü'minlerden* ve muhacirlerden* daha yakındırlar*. Ancak velilerinize* yapacağınız iyilik hariç. İşte bunlar Kitap'ta* kayıtlıdır.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Bu Nebi, müminler için kendi canlarından önce gelir; eşleri de onların anneleridir. Allahın kitabında akrabalar birbirlerine, mü'minlerden ve muhacirlerden* daha yakındırlar. (Allah'ın Kitabında* (mirasta) öncelik,birbirine akraba olmaktan dolayıdır; mümin veya muhacir olmaktan dolayı değildir.) Dostlarınıza bir iyilik yapmanız bunun dışındadır. Bu da zaten bu Kitapta yazılıdır.*"

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Peygamber, inananlara, kendi benliklerinden daha yakındır. Onun eşleri de onların anneleridir. Allah'ın Kitabı'nda, yakın akrabalar, diğer inananlara ve göç etmiş olanlara göre birbirlerine daha yakındır. Dostlarınıza iyilik yapmanız başkadır. İşte bunlar, Kitap'ta kayıtlıdır.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Peygamber inananlara kendi öz varlıklarından daha öncelikli gelir; (o onlara baba gibi olduğundan) eşleri de onların anneleridir. Böyle olduğu halde, Allah'ın yasasında yer aldığına göre akraba olanların birbirleri üzerindeki hakları mü'minlerden ve muhacirlerden daha önceliklidir; ancak, geri kalan dostlarınıza da iyi davranmak durumundasınız: zaten bu da yasada kayıtlıdır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  O peygamber, müminlere öz benliklerinden daha dost, daha yakındır. Onun eşleri de o müminlerin anneleridir. Anne tarafından akraba olanlar da Allah'ın Kitabı'nda, birbirlerine diğer müminlerden ve muhacirlerden daha yakındırlar. Ancak yakın dostlarınız için örfe uygun bir vasiyette bulunmanız müstesnadır. Bu, Kitap'ta satırlara geçirilmiştir.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Peygamber, mü'minler için kendi nefislerinden daha evladır ve onun zevceleri de onların anneleridir. Rahim sahipleri (akrabalar) de, Allah'ın Kitabında birbirlerine öteki mü'minlerden ve muhacirlerden daha yakındır. Ancak dostlarınıza maruf üzere yapacaklarınız başka; bunlar Kitapta yazılmış bulunmaktadır.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Peygamber, mü'minler nazarında kendi canlarından daha önce gelir; hanımları da analarınızdır. Akraba da (miras bakımından) Allah'ın Kitab'ına göre birbirlerine, öteki mü'minlerden ve muhacirlerden daha yakındırlar. Ancak dostlarınıza uygun bir vasiyet yapmanız müstesnadır. O Kitapta yazılı bulunuyor.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Peygamber, müminler üzerinde, onlar(ın kendileri üzerinde sahip olduğun)dan daha büyük hak sahibidir ve (onu bir baba gibi gördüklerinden) Peygamber'in eşleri onların anneleridir, (bu şekilde) yakın olanlar, Allah'ın buyruğu gereğince, birbirleri üzerinde (Yesrib'deki) müminlerden ve (Allah rızası için oraya) göç etmiş olanlardan daha fazla hak sahibidirler. Ancak (öteki) yakın dostlarınıza karşı da en güzel şekilde davranmalısınız, bu (da) Allah'ın buyruğu gereğidir.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Peygamber, mü'minlere kendi canlarından daha önce gelir. Onun eşleri de mü'minlerin analarıdır. Aralarında akrabalık bağı olanlar, Allah'ın Kitab'ına göre, (miras konusunda) birbirleri için (diğer) mü'minlerden ve muhacirlerden daha önceliklidirler. Ancak dostlarınıza bir iyilik yapmanız başka. Bu (hüküm) Kitap'ta yazılıdır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Peygamber, mü'minlere nefislerinden daha evladır, zevceleri de analarınızdır, ülülerham (akriba) da Allahın kitabında birbirlerine diğer mü'minlerden ve muhacirlerden daha evladırlar. Ancak dostlarınıza bir ma'ruf (bir vasıyyet) yapmanız müstesna, kitabda o yazılı bulunuyor

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Peygamber, mü'minlere canlarından ileridir. Onun eşleri de onların anneleridir. Rahim sahipleri (anne tarafından akrabalar) da Allah'ın Kitabında birbirlerine öteki mü'minlerden ve Muhacirlerden daha yakındırlar. Ancak dostlarınıza bir iyilik yapmanız (bir vasiyyet etmeniz) hariç (yaptığınız o vasiyyet yerine getirilir). Bunlar Kitapta yazılmıştır.

 • Gültekin Onan

  Peygamber, inançlılar için kendi nefslerinden daha evladır ve onun zevceleri de onların anneleridir. Rahim sahipleri (akrabalar) de Tanrı'nın Kitabında birbirlerine öteki inançlılardan ve muhacirlerden daha yakındır. Ancak dostlarınıza maruf üzere yapacaklarınız başka; bunlar Kitapta yazılmış bulunmaktadır.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  O peygamber, mü'minlere öz nefislerinden evladır. Zevceleri (mü'minlerin) analarıdır. Akrabaa da Allahın kitabında birbirine diğer mü'minlerden ve Muhacirlerden daha yakındırlar. Şu kadar ki dostlarınız için her hangi bir iyilikde bulunmanız müstesna. Bu, kitabda yazılıdır.

 • İbni Kesir

  Peygamber; mü'minler için kendi öz nefislerinden daha evladır. Onun eşleri ise onların anneleridir. Akraba olanlar da Allah'ın kitabında birbirlerine diğer mü'minlerden ve muhacirlerden daha yakındırlar. Dostlarınıza yapacağınız uygun bir vasiyet başkadır. Bu, Kitab'da yazılmıştır.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Peygamber, müminlere kendi nefislerinden daha üstündürler. Onun eşleri de, anneleridir. Allah'ın kitabında, akraba olanlar, birbirlerine diğer müminlerden ve muhacirlerden daha yakındırlar. Ancak, dostlarınıza kitapta yazılı olduğu gibi, iyilik yapmanız mümkündür.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Peygamberin müminler üzerinde haiz olduğu hak, onların bizzat kendileri hakkında haiz oldukları haktan daha fazladır. (O, bir baba konumunda olduğundan) onun eşleri de müminlerin anneleridir. Akrabalar miras bakımından Allah'ın kitabında, birbirlerine diğer müminlerden ve muhacirlerden daha yakındırlar. Ancak dostlarınıza bir iyilik yapmanız müstesna, yani dostunuza vasiyetle bir mal bırakabilirsiniz. Bunlar kitapta yazılıdır.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  En Nebi, iman edenlere, kendi benliklerinden daha önceliklidir! Onun eşleri onların (iman edenlerin) analarıdır! Akrabalar da Allah'ın Kitabında (diğer) iman edenlerden ve muhacirlerden, (mirasça) birbirlerine daha önceliklidirler.. . Dostlarınıza dinen iyilik işlemeniz hariç. . . Bu, Bilgi'den bir hükümdür.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Peygamber, inananlara, kendilerinden daha yakındır ve hanımları ise anneleridir. ALLAH'ın kitabına göre, inananlar, göçedenlerden kendilerine akraba olanlara daha öncelikli davranmalıdır. Ancak dostlarınıza iyilik yapmanız hariç. Bunlar, bu kitapta yasallaşmıştır.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Nebi, inananlar için kendi canlarından daha yakındır. O'nun eşleri onların anneleridir. Aralarında aile bağı olanlar; Allah'ın Kitap'ına göre -evliyaya* yapılacak iyilik hariç- birbirlerine, diğer mü'minlerden* ve muhacirlerden* daha yakındırlar*. İşte bunlar Kitap'ta* kayıtlıdır.

 • Progressive Muslims

  The prophet is closer to the believers than themselves, and his wives are mothers to them. And God's decree to the believers and the emigrants is that before they help their relatives, they have taken care of their own families first. Such has been decreed in the Scripture.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  The Prophet is closer to the believers than they themselves, and his wives are their mothers. But those of kinship are closer to one another in the Writ of God than are the believers and the émigrés, save that you do what is fitting to your allies; this is in the Writ inscribed.

 • Aisha Bewley

  The Prophet more right to the muminun than their own selves, and his wives are their mothers. But blood-relations have more rights to one another in the Book of Allah than the muminun and Muhajirun. All the same you should act correctly by your friends; that is inscribed in the Book.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  The prophet is closer to the believers than they are to each other, and his wives are like mothers to them. The relatives ought to take care of one another in accordance with GOD's scripture. Thus, the believers shall take care of their relatives who immigrate to them, provided they have taken care of their own families first. These are commandments of this scripture.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  The prophet is closer to the believers than themselves, and his wives are mothers to them. And the decree of God to the believers and the emigrants is that before they help their relatives, they have taken care of their own families first. Such has been decreed in the Book.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  The prophet is closer to those who acknowledge than themselves, and his wives are mothers to them. God's decree to those who acknowledge and the emigrants is that before they help their relatives, they have taken care of their own families first. Such has been decreed in the book.