Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Senden önce gönderdiğimiz resullerden birçoğunu sana anlattık, birçoğunu da anlatmadık. Ve Allah, Musa'yla kelimelerle konuştu.

وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلاً لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا
Ve rusulen kad kasasnahum aleyke min kablu ve rusulen lem naksushum aleyk. Ve kellemallahu musa teklima.
#kelimeanlamkök
1ve rusulenve elçilereرسل
2kadelbette
3kasasnahumanlattığımızقصص
4aleykesana
5min
6kabludaha önceقبل
7ve rusulenve elçilereرسل
8lem
9neksushumanlatmadığımızقصص
10aleykesana
11ve kellemeve konuşmuştuكلم
12llahuAllah
13musaMusa'ya
14teklimensözleكلم

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Bir kısım peygamberleri daha önce sana anlattık; bir kısmını ise sana anlatmadık. Allah, Musa'ya sözünü söyledi.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
Daha önce sana kıssasını anlattığımız elçilere de kıssasını sana anlatmadığımız elçilere de (vahy etmiştik).
*
Allah Musa'ya da tam anlamıyla konuşmuştu.

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Sana önceden anlattığımız elçilere ve anlatmadığımız elçilere de... Ve ALLAH Musa ile de kelimelerle konuşmuştu.

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Senden önce gönderdiğimiz resullerden birçoğunu sana anlattık, birçoğunu da anlatmadık. Ve Allah, Musa'yla kelimelerle
*
konuştu.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Kendilerinden sana bahsettiğimiz elçiler de gönderdik, hiç bahsetmediğimiz elçiler de gönderdik. Allah, Musa ile konuştu.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Ayrıca, daha önce sana öykülerini anlattığımız elçilere ve öykülerini anlatmadığımız elçilere de. Ve Allah, Musa ile sözlerle konuştu.

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
tıpkı hem daha önce sana bildirdiğimiz elçiler, hem de bildirmediğimiz elçiler(e vahyettiğimiz) gibi; Allah'ın Musa'ya kelamını söylediği gibi...

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Resuller var, hayat ve hatıralarını daha önce sana anlattık; resuller var, hayat ve hatıralarını sana anlatmadık. Allah, Musa'ya kelime kelime söz söylemişti.

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Ve gerçekten sana daha önceden hikayelerini anlattığımız elçilere, anlatmadığımız elçilere (vahyettik). Allah, Musa ile de konuştu.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Ve gerek sana önceden kendilerini anlattığımız peygamberleri, gerekse anlatmadığımız peygamberleri gönderdiğimiz, hem de Allah'ın Musa'ya kelam söylemesi gibi.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
ve hem daha önce sana bildirdiğimiz (öteki) elçilere, hem de bahsetmediğimiz elçiler(e vahyettiğimiz) gibi: ve Allahın Musaya sözünü söylediği gibi;

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Daha önce kıssalarını sana anlattığımız peygamberler gönderdik. Anlatmadığımız (nice) peygamberler de gönderdik. Allah, Musa ile de doğrudan konuştu.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Hem gerek sana evvelce naklettiğimiz Resulleri, ve gerek nakletmediğimiz Resulleri gönderdiğimiz gibi, hem de Allahın Musaya kelam söylemesi gibi

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Daha önce sana anlattığımız elçilere ve sana anlatmadığımız elçilere de (vahyetmiştik). Ve Allah Musa'ya da konuşmuştu.

Gültekin Onan
Ve gerçekten sana daha önceden hikayelerini anlattığımız elçilere, anlatmadığımız elçilere (vahyettik). Tanrı, Musa ile de konuştu.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Öyle peygamberler (gönderdik ki) kıssalarını hakıykat önceden sana bildirdik. (Yine) öyle peygamberler (Yolladık ki) sana onların kıssalarını haber vermedik. Allah Musaya da hıtaab ile konuşdu.

İbni Kesir
Kıssalarını daha önce sana anlattığımız peygamberlerle, kıssasını sana anlatmadığımız peygamberlere de. Ve Allah Musa ile konuşmuştur.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Daha önce sana anlattığımız Peygamberlere ve anlatmadığımız Peygamberlere de (vahyettik). Allah Musa ile de doğrudan doğruya konuşmuştu.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Durumlarını sana daha önce anlattığımız nice elçiler gönderdik. Anlatmadığımız nice elçiler de gönderdik. Allah Musa'ya da hitab ederek konuştu.

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Daha önce sana hikayelerini anlattığımız veya anlatmadığımız Rasullere de (vahyettik).. . Allah Musa'ya kelime kelime konuştu.

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
Sana önceden anlattığımız elçilere ve anlatmadığımız elçilere de... Ve ALLAH Musa ile de kelimelerle konuşmuştu.

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Senden önce gönderdiğimiz elçilerden birçoğunu sana anlattık, birçoğunu da anlatmadık. Ve Allah, Musa'yla kelimelerle konuştu.

Rashad Khalifa The Final Testament
Messengers we have told you about, and messengers we never told you about. And GOD spoke to Moses directly.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
And messengers of whom We have told to you from before, and messengers We have not told to you; and God spoke to Moses directly.

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
Messengers of whom We have narrated to you from before, and messengers We have not narrated to you; and God spoke to Moses directly.