4. Nisa suresi 164. ayet

/ 176
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Senden önce gönderdiğimiz elçilerden birçoğunu sana anlattık, birçoğunu da anlatmadık. Ve Allah, Musa'yla kelimelerle konuştu.

وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلاً لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا
Ve rusulen kad kasasnahum aleyke min kablu ve rusulen lem naksushum aleyk. Ve kellemallahu musa teklima.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Bir kısım peygamberleri daha önce sana anlattık; bir kısmını ise sana anlatmadık. Allah, Musa'ya sözünü söyledi.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Sana önceden anlattığımız elçilere ve anlatmadığımız elçilere de... Ve ALLAH Musa ile de kelimelerle konuşmuştu.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Senden önce gönderdiğimiz elçilerden birçoğunu sana anlattık, birçoğunu da anlatmadık. Ve Allah, Musa'yla kelimelerle konuştu.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Kendilerinden sana bahsettiğimiz elçiler de gönderdik, hiç bahsetmediğimiz elçiler de gönderdik. Allah, Musa ile konuştu.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Ayrıca, daha önce sana öykülerini anlattığımız elçilere ve öykülerini anlatmadığımız elçilere de. Ve Allah, Musa ile sözlerle konuştu.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
tıpkı hem daha önce sana bildirdiğimiz elçiler, hem de bildirmediğimiz elçiler(e vahyettiğimiz) gibi; Allah'ın Musa'ya kelamını söylediği gibi...
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Resuller var, hayat ve hatıralarını daha önce sana anlattık; resuller var, hayat ve hatıralarını sana anlatmadık. Allah, Musa'ya kelime kelime söz söylemişti.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Ve gerçekten sana daha önceden hikayelerini anlattığımız elçilere, anlatmadığımız elçilere (vahyettik). Allah, Musa ile de konuştu.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Ve gerek sana önceden kendilerini anlattığımız peygamberleri, gerekse anlatmadığımız peygamberleri gönderdiğimiz, hem de Allah'ın Musa'ya kelam söylemesi gibi.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
ve hem daha önce sana bildirdiğimiz (öteki) elçilere, hem de bahsetmediğimiz elçiler(e vahyettiğimiz) gibi: ve Allahın Musaya sözünü söylediği gibi;
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Daha önce kıssalarını sana anlattığımız peygamberler gönderdik. Anlatmadığımız (nice) peygamberler de gönderdik. Allah, Musa ile de doğrudan konuştu.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Hem gerek sana evvelce naklettiğimiz Resulleri, ve gerek nakletmediğimiz Resulleri gönderdiğimiz gibi, hem de Allahın Musaya kelam söylemesi gibi
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Daha önce sana anlattığımız elçilere ve sana anlatmadığımız elçilere de (vahyetmiştik). Ve Allah Musa'ya da konuşmuştu.
Gültekin Onan
Ve gerçekten sana daha önceden hikayelerini anlattığımız elçilere, anlatmadığımız elçilere (vahyettik). Tanrı, Musa ile de konuştu.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Öyle peygamberler (gönderdik ki) kıssalarını hakıykat önceden sana bildirdik. (Yine) öyle peygamberler (Yolladık ki) sana onların kıssalarını haber vermedik. Allah Musaya da hıtaab ile konuşdu.
İbni Kesir
Kıssalarını daha önce sana anlattığımız peygamberlerle, kıssasını sana anlatmadığımız peygamberlere de. Ve Allah Musa ile konuşmuştur.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Daha önce sana anlattığımız Peygamberlere ve anlatmadığımız Peygamberlere de (vahyettik). Allah Musa ile de doğrudan doğruya konuşmuştu.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Durumlarını sana daha önce anlattığımız nice elçiler gönderdik. Anlatmadığımız nice elçiler de gönderdik. Allah Musa'ya da hitab ederek konuştu.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Daha önce sana hikayelerini anlattığımız veya anlatmadığımız Rasullere de (vahyettik). . . Allah Musa'ya kelime kelime konuştu.
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
Messengers we have told you about, and messengers we never told you about. And GOD spoke to Moses directly.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
And messengers of whom We have told to you from before, and messengers We have not told to you; and God spoke to Moses directly.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
Messengers of whom We have narrated to you from before, and messengers We have not narrated to you; and God spoke to Moses directly.
# Kelime Anlam Kök
1 ve rusulen: ve elçilere رسل
2 kad: elbette
3 kasasnahum: anlattığımız قصص
4 aleyke: sana
5 min:
6 kablu: daha önce قبل
7 ve rusulen: ve elçilere رسل
8 lem:
9 neksushum: anlatmadığımız قصص
10 aleyke: sana
11 ve kelleme: ve konuşmuştu كلم
12 llahu: Allah
13 musa: Musa'ya
14 teklimen: sözle كلم