4. Nisa suresi 18. ayet

/ 176
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Kötülük yapıp da, ölüm gelip çatınca, "Ben şimdi tövbe ettim." diyenlerin ve gerçeği yalanlayıp nankör olarak ölenlerin tövbeleri geçersizdir. İşte onlara can yakıcı bir azap vardır.

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الآنَ وَلاَ الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُوْلَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا
Ve leysetit tevbetu lillezine ya'melunes seyyiat, hatta iza hadara ehadehumul mevtu kale inni tubtul'ane ve lallezine yemutune ve hum kuffar. Ulaike a'tedna lehum azaben elima.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Yoksa kötülükleri yapıp yapıp da, içlerinden birine ölüm gelip çatınca;"Ben şimdi tövbe ettim" diyenlerle, kafir olarak ölenler için, kabul edilecek tövbe yoktur. Onlar için acı bir azap hazırladık.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Sürekli kötülük işleyen ve kendilerini ölüm yakalayınca, 'Ben artık tövbe ettim,' diyenlerin tövbesi geçersizdir. İnkarcı olarak ölenlerin de tövbesi geçersizdir. Onlar için acıklı bir azap var.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Kötülük yapıp da, ölüm gelip çatınca, "Ben şimdi tövbe ettim." diyenlerin ve gerçeği yalanlayıp nankör olarak ölenlerin tövbeleri geçersizdir. İşte onlara can yakıcı bir azap vardır.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Kötülükleri işlemeye devam eden, ölüm çatınca da "Ben şimdi tevbe ettim" diyenlerin tevbesi, tevbe değildir. Kafir olarak ölenlerin tevbesi de tevbe değildir. Onlar için acıklı bir azap hazırlamışızdır.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Sürekli kötülük yapan ve ölüm geldiğinde, "Şu anda gerçekten pişman oldum!" diyenler için değil; nankör olarak ölenler için de değil. İşte onlar için, acı bir ceza hazırladık.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Oysa ne ölüm gelip çatıncaya kadar (ısrarla) günah işlemeyi sürdürerek son anda "İşte şimdi tevbe ediyorum!" diyen birinin tevbesi kabul görecektir, ne de inkarında direnerek ölenlerin tevbeleri... İşte onlar kendilerine acıklı bir azap hazırladığımız kimselerdir.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Yoksa, kötülükleri yapıp yapıp da her birine ölüm geldiğinde, "işte şimdi tövbe ettim" diyenler için tövbe yoktur. Küfre batmış olarak ölenlere de tövbe yoktur. Böylelerine biz korkunç bir azap hazırladık.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Tevbe; ne, kötülükleri yapıp edip de onlardan birine ölüm çatınca: "Ben şimdi gerçekten tevbe ettim" diyenler, ne de kafir olarak ölenler için değil. Böyleleri için acı bir azab hazırlamışızdır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Yoksa günahları yapıp yapıp da her birine ölüm gelince: "İşte ben, şimdi tevbe ettim." diyenlerin ve kafir olarak ölenlerin pişmanlığı fayda etmez. İşte onlara, elim bir azap hazırlamışızdır.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Oysa ne ölüm anına kadar kötülük işleyip duran, ama o an gelip çattığında "Şimdi tevbe ediyorum!" diyenlerin tevbesi kabul edilecektir, ne de hakikat inkarcısı olarak ölenlerin; Biz, işte böylelerine şiddetli bir azap hazırlamışızdır.
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Yoksa (makbul) tövbe, kötülükleri (günahları) yapıp yapıp da kendisine ölüm gelip çatınca, "İşte ben şimdi tövbe ettim" diyen kimseler ile kafir olarak ölenlerinki değildir. Bunlar için ahirette elem dolu bir azap hazırlamışızdır.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Yoksa kabahatleri yapıb yapıb da ta her birine ölüm gelince işte ben şimdi tevbe ettim diyen kimselere tevbe yok, kafir oldukları halde ölenlere de yok, bunlar işte bunlara biz elim bir azab hazırlamışızdır.
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Yoksa kötülükler yapıp yapıp da nihayet kendilerine ölüm gelip çatınca: "Ben şimdi tevbe ettim" diyenlere ve kafir olarak ölenlere tevbe (af) yoktur. Onlar için acı bir azab hazırlamışızdır!
Gültekin Onan
Tevbe; ne, kötülükleri yapıp edip de onlardan birine ölüm çatınca: "Ben şimdi gerçekten tevbe ettim" diyenler, ne de kafir olarak ölenler için değil. Böyleleri için acı bir azab hazırlamışızdır.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
(Yoksa makbul olan o tevbe), kötülükleri yapıb yapıb da onlardan (ya'ni böyle yapanlardan) her hangi birine ta ölüm gelince: "Ben şimdi hakıykaten tevbe etdim" diyenlerin tevbesi değil. Kendileri kafir olarak öleceklerin (tevbesi) de değil. Onlar (öyle iste). Biz onlar için pek acıklı bir azab hazırlamışızdır.
İbni Kesir
Kötülükleri işleyip dururken, ölüm gelip çatınca: Şimdi işte gerçekten tevbe ettim, diyenlerin ve kafir olarak ölenlerin tevbesi kabul değildir. İşte onlar için, elem verici bir azab hazırlamışızdır.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Ölüm gelip çatana kadar günah işleyip de tam o zaman: -Ben şimdi tevbe ediyorum, diyenlerin tevbesi, tevbe değildir. Kafir olarak ölenlerin tevbesi de yoktur. Onlara acıklı bir azap hazırladık.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Yoksa makbul tövbe, kötülükleri yapıp edip de sonra kendilerinden birine ölüm gelip çattığında: "İşte ben şimdi tövbe ettim." diyenlerin tövbesi değil. Kafir olarak ölen kimselerin tövbesi de değil. İşte öylesi kimselere, çok acı veren bir azap hazırladık.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Yoksa hayatı kötülük yapmakla geçip de, ölüm anı gelince "İşte şimdi tövbe ettim" diyenin tövbesi yoktur! Hakikati inkar ederek yaşayıp, son nefeste tövbe edenlere de yoktur! İşte onlar için feci azap hazırlamışızdır.
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
Not acceptable is the repentance of those who commit sins until death comes to them, then say, "Now I repent." Nor is it acceptable from those who die as disbelievers. For these, we have prepared a painful retribution.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
And there will be no repentance for those who commit sin then when death comes upon any one of them he says: "I repent now!" Nor for those who die while they are rejecters. For those We have prepared a painful retribution.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
There will be no repentance for those who commit sin until death comes upon one of them, then he says, "I repent now!" Nor there will be repentance for those who die while they are ingrates. To those We have prepared a painful retribution.
# Kelime Anlam Kök
1 veleyseti: (geçerli) değildir ليس
2 t-tevbetu: tevbesi توب
3 lillezine: kimselerin
4 yea'melune: yapan(ların) عمل
5 s-seyyiati: kötülükler سوا
6 hatta: nihayet
7 iza: zaman
8 hadera: gelip çattığı حضر
9 ehadehumu: kendilerine احد
10 l-mevtu: ölüm موت
11 kale: der قول
12 inni: muhakkak ben
13 tubtu: tevbe ettim توب
14 l-ane: şimdi
15 ve la: ve (değildir)
16 ellezine: kimselerin
17 yemutune: ölenlere موت
18 vehum: olarak
19 kuffarun: kafir كفر
20 ulaike: işte
21 ea'tedna: hazırlamışızdır عتد
22 lehum: onlar için
23 azaben: bir azab عذب
24 elimen: acı الم