4. Nisa suresi 27. ayet

/ 176
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Allah, tövbelerinizi kabul etmek ister. Şehvetlerine tabi olanlar ise, sizin derin bir sapkınlığa düşmenizi isterler.

وَاللّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلاً عَظِيمًا
Vallahu yuridu en yetube aleykum ve yuridullezine yettebiuneş şehevati en temilu meylen azima.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Allah sizin tövbenizi kabul etmek ister, iğreti arzularına uyanlar ise büsbütün yoldan çıkmanızı isterler.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
ALLAH sizin kendisine yönelişinize karşılık vermek ister; heva ve heveslerine uyanlar ise sizin büsbütün sapıtmanızı ister
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Allah, tövbelerinizi kabul etmek ister. Şehvetlerine tabi olanlar ise, sizin derin bir sapkınlığa düşmenizi isterler.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Allah, sizin dönüşünüzü (tevbenizi) kabul etmek ister ama arzularının peşine takılanlar, sizin büyük bir sapıklığa düşmenizi isterler.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Allah, pişmanlığınızı kabul etmek istiyor. Aşırı isteklerine tutsak olanlar ise büyük bir sapmayla sapkınlığa düşmenizi istiyorlar.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Allah size olanca bağışlayıcılığıyla yönelmek isterken, ayartıcı içgüdülerine esir olanlar sizi yoldan tamamen çıkarmak isterler.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Allah sizin tövbenizi kabul etmek istiyor. Şehvetlerine uyanlarsa sizin büyük bir sapışla sapmanızı isterler.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Allah, tevbelerinizi kabul etmek ister; şehvetleri ardınca gidenler ise, sizin büyük bir sapma ile sapmanızı isterler.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Allah tevbekar olduğunuzu görerek size nazar buyurmak isterken, o şehvetleri peşinde koşanlar sizin büyük bir yamuklukla yamulmanızı, yoldan sapmanızı istiyorlar.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Allah size bağışlayacağı ile yaklaşırken (yalnızca) kendi ihtiraslarının ardından gidenler ise doğru yoldan sapmanızı isterler.
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Allah, sizin tövbenizi kabul etmek istiyor. Şehvetlerine uyanlar ise sizin büyük bir sapıklığa düşmenizi istiyorlar.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Allah tevbekar olduğunuzu görerek size nazar buyurmak istiyorken o şehvetleri ardında koşanlar sizin büyük bir yamıklıkla yamılmanızı istiyorlar
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Allah, sizin tevbenizi kabul etmek istiyor; şehvetlerine uyanlar ise sizin büyük bir sapıklığa düşmenizi istiyorlar.
Gültekin Onan
Tanrı, tevbelerinizi kabul etmek ister; şehvetleri ardınca gidenler ise, sizin büyük bir sapma ile sapmanızı isterler.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
(Evet) Allah sizin tevbelerinizi kabul etmek ister. Şehvetlerine uyanlar ise sizin büyük bir meyi ile (yoldan) sapmanızı dilerler.
İbni Kesir
Allah; sizin tövbelerinizi kabul etmek ister. Şehvetlerine uyanlarda sizin büyük bir sapıklığa düşmenizi isterler.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Allah, tevbe etmenizi ister; şehvetlerine tabi olanlar ise büyük bir sapıklığa meyletmenizi isterler.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Evet Allah sizin yuvanıza dönüş yapıp tövbenizi kabul buyurmak istiyorken, Şehvetlerinin ardına düşenler ise, büsbütün yoldan çıkmanızı isterler.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Allah, (yanlışlarınıza olan) tövbelerinizi kabul etmek ister. Şehvaniyete (bedensel dürtülere) tabi olanlar ise, sizin büyük bir sapma ile (hakikatten) uzaklaşmanızı isterler.
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
GOD wishes to redeem you, while those who pursue their lusts wish that you deviate a great deviation.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
And God wants to pardon you, but those who follow desires want that you would be diverted into a great diversion.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
God wants to pardon you, but those who follow their lusts want that you would be diverted into a great diversion.
# Kelime Anlam Kök
1 vallahu: Allah
2 yuridu: istiyor رود
3 en:
4 yetube: tevbenizi kabul etmek توب
5 aleykum: sizin
6 veyuridu: ve istiyorlar رود
7 ellezine: kimseler
8 yettebiune: uyan(lar) تبع
9 ş-şehevati: şehvetlerine شهو
10 en:
11 temilu: sizin düşmenizi ميل
12 meylen: bir sapıklığa ميل
13 azimen: büyük عظم