Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Allah, tevbelerinizi kabul etmek ister. Şehvetlerine tabi olanlar ise, sizin derin bir sapkınlığa düşmenizi isterler.

وَاللّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلاً عَظِيمًا
Vallahu yuridu en yetube aleykum ve yuridullezine yettebiuneş şehevati en temilu meylen azima.
#kelimeanlamkök
1vallahuAllah
2yuriduistiyorرود
3en
4yetubetevbenizi kabul etmekتوب
5aleykumsizin
6veyuriduve istiyorlarرود
7ellezinekimseler
8yettebiuneuyan(lar)تبع
9ş-şehevatişehvetlerineشهو
10en
11temilusizin düşmeniziميل
12meylenbir sapıklığaميل
13azimenbüyükعظم

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Allah sizin tövbenizi kabul etmek ister, iğreti arzularına uyanlar ise büsbütün yoldan çıkmanızı isterler.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
Allah sizin tevbenizi kabul etmek istiyor; şehvetlerine uyanlar ise büyük bir sapkınlığa sapmanızı (tamamen yoldan çıkmanızı) istiyorlar.

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
ALLAH sizin kendisine yönelişinize karşılık vermek ister; fantezilerine uyanlar ise sizin büsbütün sapıtmanızı ister.

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Allah, tevbelerinizi kabul etmek ister. Şehvetlerine tabi olanlar ise, sizin derin bir sapkınlığa düşmenizi isterler.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Allah, sizin dönüşünüzü (tevbenizi) kabul etmek ister ama arzularının peşine takılanlar, sizin büyük bir sapıklığa düşmenizi isterler.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Allah, pişmanlığınızı kabul etmek istiyor. Aşırı isteklerine tutsak olanlar ise büyük bir sapmayla sapkınlığa düşmenizi istiyorlar.

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Allah size olanca bağışlayıcılığıyla yönelmek isterken, ayartıcı içgüdülerine esir olanlar sizi yoldan tamamen çıkarmak isterler.

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Allah sizin tövbenizi kabul etmek istiyor. Şehvetlerine uyanlarsa sizin büyük bir sapışla sapmanızı isterler.

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Allah, tevbelerinizi kabul etmek ister; şehvetleri ardınca gidenler ise, sizin büyük bir sapma ile sapmanızı isterler.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Allah tevbekar olduğunuzu görerek size nazar buyurmak isterken, o şehvetleri peşinde koşanlar sizin büyük bir yamuklukla yamulmanızı, yoldan sapmanızı istiyorlar.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Allah size bağışlayacağı ile yaklaşırken (yalnızca) kendi ihtiraslarının ardından gidenler ise doğru yoldan sapmanızı isterler.

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Allah, sizin tövbenizi kabul etmek istiyor. Şehvetlerine uyanlar ise sizin büyük bir sapıklığa düşmenizi istiyorlar.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Allah tevbekar olduğunuzu görerek size nazar buyurmak istiyorken o şehvetleri ardında koşanlar sizin büyük bir yamıklıkla yamılmanızı istiyorlar

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Allah, sizin tevbenizi kabul etmek istiyor; şehvetlerine uyanlar ise sizin büyük bir sapıklığa düşmenizi istiyorlar.

Gültekin Onan
Tanrı, tevbelerinizi kabul etmek ister; şehvetleri ardınca gidenler ise, sizin büyük bir sapma ile sapmanızı isterler.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
(Evet) Allah sizin tevbelerinizi kabul etmek ister. Şehvetlerine uyanlar ise sizin büyük bir meyi ile (yoldan) sapmanızı dilerler.

İbni Kesir
Allah; sizin tövbelerinizi kabul etmek ister. Şehvetlerine uyanlarda sizin büyük bir sapıklığa düşmenizi isterler.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Allah, tevbe etmenizi ister; şehvetlerine tabi olanlar ise büyük bir sapıklığa meyletmenizi isterler.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Evet Allah sizin yuvanıza dönüş yapıp tövbenizi kabul buyurmak istiyorken, Şehvetlerinin ardına düşenler ise, büsbütün yoldan çıkmanızı isterler.

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Allah, (yanlışlarınıza olan) tövbelerinizi kabul etmek ister. Şehvaniyete (bedensel dürtülere) tabi olanlar ise, sizin büyük bir sapma ile (hakikatten) uzaklaşmanızı isterler.

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
ALLAH sizin kendisine yönelişinize karşılık vermek ister; heva ve heveslerine uyanlar ise sizin büsbütün sapıtmanızı ister

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Allah, tövbelerinizi kabul etmek ister. Şehvetlerine tabi olanlar ise, sizin derin bir sapkınlığa düşmenizi isterler.

Rashad Khalifa The Final Testament
GOD wishes to redeem you, while those who pursue their lusts wish that you deviate a great deviation.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
And God wants to pardon you, but those who follow desires want that you would be diverted into a great diversion.

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
God wants to pardon you, but those who follow their lusts want that you would be diverted into a great diversion.