Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Mirasın paylaşılması esnasında, orada bulunan yakınları, yetimleri ve yoksulları da yararlandırın ve onları incitmeyecek bir üslup kullanın.

وَاِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُو۬لُوا الْقُرْبٰى وَالْيَتَامٰى وَالْمَسَاك۪ينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً
Ve iza hadaral kısmete ulul kurba vel yetama vel mesakinu ferzukuhum minhu ve kulu lehum kavlen ma'rufa.
#kelimeanlamkök
1ve izane zaman
2haderahazır bulunursaحضر
3l-kismete(miras) taksim(in)deقسم
4uluاول
5l-kurbaakrabalarقرب
6velyetamave öksüzlerيتم
7velmesakinuve yoksullarسكن
8ferzukuhumonları rızıklandırınرزق
9minhuondan
10ve kuluve söyleyinقول
11lehumonlara
12kavlensözقول
13mea'rufengüzelعرف
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Yakınlar, yetimler ve yoksullar miras taksiminde hazır bulunursa, bundan onları da rızıklandırınız ve onlara güzel söz söyleyiniz.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  (Mirastan payı olmayan) yakınlar, yetimler ve yoksullar miras paylaşımında hazır bulunduğu zaman, bundan (mirastan) onları da rızıklandırın* ve onlara güzel söz söyleyin!

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Miras bölüşümünde, akrabalar, yetimler ve yoksullar da hazır bulunursa güzel sözler söyleyerek onlara da verin.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Mirasın paylaşılması esnasında, orada bulunan yakınları, yetimleri ve yoksulları da yararlandırın ve onları incitmeyecek bir üslup kullanın.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Mirasın paylaştırılması sırasında, yakınlar, yetimler ve çaresiz kalmış kimseler* bulunursa, ondan onları da rızıklandırın ve onlara güzel bir söz söyleyin.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Paylaştırma sırasında, yakınlar, yetimler ve yoksullar da bulunurlarsa, onlara da geçimleri için ondan bir pay verin ve onlara güzel söz söyleyin.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  (Miras) taksimi sırasında, (diğer) akraba, yetimler ve yoksullar da hazır bulunurlarsa, onlara da bir şey verin; ve kendilerine gönül alıcı sözler söyleyin!

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Mirasın paylaştırılmasında hısım-akraba, yetimler, yoksul ve çaresizler de hazır bulunurlarsa, ondan onları da rızıklandırın ve onlara güzel ve hoş bir söz de söyleyin.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  (Mirası) Bölüşme sırasında yakınlar, yetimler ve yoksullar da hazır olursa, onları ondan rızıklandırın ve onlara güzel (maruf) söz söyleyin.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Miras taksimi yapılırken uzak akraba, yetimler ve yoksullar da orada hazır bulunuyorlarsa, hem onlara ondan bir miktar verin, hem de gönül alıcı sözler söyleyin.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  (Mirasın) bölüştürülmesi sırasında (öteki) akrabalar, yetimler ve muhtaçlar hazır bulunduklarında, onlara geçinmeleri için bir kısmını ayırın ve onlarla nazik bir şekilde konuşun.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Miras taksiminde (kendilerine pay düşmeyen) akrabalar, yetimler ve fakirler hazır bulunurlarsa, onlara da maldan bir şeyler verin ve onlara (gönüllerini alacak) güzel sözler söyleyin.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  miras taksim olunurken uzak karabeti bulunanlar ve yetimler, miskinler de hazır bulunuyorlarsa hem kendilerine ondan biraz bir şey verin hem de gönüllerini alacak sözler söyleyin

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  (Miras düşmeyen) Akrabalar, öksüzler, yoksullar da (miras) taksim(in)de hazır bulunursa bir şeyler vererek onları da ondan rızıklandırın (gönüllerini hoş edin) ve onlara güzel söz söyleyin.

 • Gültekin Onan

  (Mirası) Bölüşme sırasında yakınlar, yetimler ve yoksullar da hazır olursa, onları ondan rızıklandırın ve onlara güzel (maruf) söz söyleyin.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Miras taksim olunurken (mirascı olmayan) hısımlar, yetimler, yoksullar da hazır bulunursa kendilerini ondan (bir şey vererek) rızıklandırın, (gönüllerini alarak) güzel sözler de söyleyin.

 • İbni Kesir

  Miras taksim olunurken; yakınlar, yetimler ve miskinler de hazır bulunursa, onları da rızıklandırın. Hem de güzel söz söyleyin.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Akrabalar, yetimler ve yoksullar, taksim sırasında yanınızda olursa onlara da ondan bir şeyler verin ve onlara güzel söz söyleyin.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Miras taksim edilirken varis olmayan akrabalar, yetimler, fakirler de orada bulunuyorlarsa, onlara da bir şey verin ve gönüllerini alacak tatlı sözler de söyleyin.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Mirasın paylaştırılması sırasında (miras hakkı bulunmayan) akrabalar, yetimler ve yoksullar da orada bulunuyorlarsa, onlara da az bir şey verip gönüllerini hoş edin.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Miras bölüşümünde, akrabalar, yetimler ve yoksullar da hazır bulunursa güzel sözler söyleyerek onlara da verin.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Mirasın paylaşılması esnasında, orada bulunan yakınları, yetimleri ve yoksulları da yararlandırın ve onları incitmeyecek bir üslup kullanın.

 • Progressive Muslims

  And if the distribution is attended by the relatives and the orphans and the needy, then you shall give them part of it and say to them a kind saying.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And when present at the division are relatives, and the fatherless, and the poor: give to them therefrom; and speak to them a fitting word.

 • Aisha Bewley

  If other relatives or orphans or poor people attend the sharing-out, provide for them out of it and speak to them correctly and courteously.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  During distribution of the inheritances, if relatives, orphans, and needy persons are present, you shall give them therefrom, and treat them kindly.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And if the distribution is attended by the relatives and the orphans and the needy, then you shall give them part of it and say to them a kind saying.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  If the distribution is attended by the relatives, the orphans, and the needy, then you shall give them part of it and say to them a kind saying.