5. Maide suresi 34. ayet

/ 120
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Ancak onlar üzerinde bir karara* varmanızdan önce tövbe edenler hariç. İyi bilin ki Allah, Çok Bağışlayıcı'dır, Rahmeti Kesintisiz'dir.

إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
İllellezine tabu min kabli en takdiru aleyhim, fa'lemu ennallahe gafurun rahim.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Ancak, siz kendilerini yenip ele geçirmeden önce tövbe edenler müstesnadır. Biliniz ki Allah çok bağışlayıcıdır;merhamet sahibidir.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Kendilerini yakalamadan önce tevbe edenler başka. Bilesiniz ki ALLAH Bağışlayandır, Rahimdir.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Ancak onlar üzerinde bir karara* varmanızdan önce tövbe edenler hariç. İyi bilin ki Allah, Çok Bağışlayıcı'dır, Rahmeti Kesintisiz'dir.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Ele geçirmenizden önce dönüş yaparlarsa başka*. Bilin ki Allah bağışlar, ikramı boldur.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Ancak, sizin ele geçirmenizden önce pişmanlık gösterenler başkadır. Artık, iyi bilin ki, kuşkusuz, Allah, Sınırsız Bağışlayandır; Merhametlidir.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
ancak siz onlara hakim olmadan önce tevbe edenler hariç: Zira iyi bilin ki Allah tarifsiz bir bağışlayıcı, eşsiz bir merhamet kaynağıdır.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Ancak onları gücünüz altına almadan önce tövbe edenler olursa biliniz ki, Allah Gafur ve Rahim'dir.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Ancak, sizin onlara güç yetirmenizden önce tevbe edenler başka. Bilin ki, şüphesiz Allah bağışlayandır, esirgeyendir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Ancak, siz kendilerini ele geçirmeden önce tevbe edenleri olursa, biliniz ki, Allah bağışlayan ve merhamet edendir.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
ancak (ey müminler,) siz onlardan daha güçlü hale gelmeden önce tevbe edenler hariç: çünkü, bilmelisiniz ki Allah çok bağışlayıcıdır, rahmet kaynağıdır.
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Ancak onları ele geçirmenizden önce tövbe edenler bunun dışındadırlar. Artık Allah'ın çok bağışlayıcı, çok merhamet edici olduğunu bilin.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Ancak elinize geçirmezden evvel tevbe edenleri olursa biliniz ki Allah gafur, rahimdir
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Ancak sizin onları (yenip) ele geçirmenizden önce tevbe edenler olursa bilin ki Allah, bağışlayandır, esirgeyendir (tevbe edenleri affeder).
Gültekin Onan
Ancak, sizin (kendilerine) güç yetirmenizden / ele geçirmenizden önce tevbe edenler başka. Bilin ki, kuşkusuz Tanrı bağışlayandır, esirgeyendir.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Şu kadar ki siz kendileri üzerine kaadir olmazdan (kendilerini ele geçirmezden) evvel tevbe eden (muhariblerle yol kesen) ler müstesnadırlar. Bilin ki şübhesiz Allah çok yarlığayıcıdır, çok esirgeyicidir.
İbni Kesir
Yalnız kendilerine gücünüz yetmeden önce tevbe edenler müstesnadır. Biliniz ki, Allah; Gafur'dur, Rahim'dir.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Ancak onları yakalamadan önce tevbe edenler bunun dışındadır. Biliniz ki Allah,bağışlayan ve merhamet edendir.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
(33-34) Allah ve Resulüne savaş açanların, (yol keserek terör eylemi yaparak) yeryüzünü ifsad etmek için koşuşanların cezası; öldürülmeleri veya asılmaları yahut sağ elleri ile sol ayaklarının kesilmesi yahut da bulundukları yerden sürülmelerinden başka bir şey olmaz. Bu onların dünyadaki rüsvaylığıdır. Ahirette ise onlara başkaca müthiş bir ceza vardır. Ancak kendilerini ele geçirmenizden önce tövbe edenler, bu hükmün dışındadır. Biliniz ki Allah gafurdur, rahimdir (affı ve merhameti boldur).
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Ancak, elinize geçmeden önce tövbe edenler müstesna. . . İyi bilin ki Allah Ğafur'dur, Rahıym'dir.
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
Exempted are those who repent before you overcome them. You should know that GOD is Forgiver, Most Merciful.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
Except for those who repent before you overpower them, then know that God is Forgiving, Merciful.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
Except for those who repent before you overpower them, then know that God is Forgiving, Compassionate.
# Kelime Anlam Kök
1 illa: hariç
2 ellezine: kimseler
3 tabu: tevbe eden(ler) توب
4 min:
5 kabli: önce قبل
6 en:
7 tekdiru: ele geçirmenizden قدر
8 aleyhim: onları
9 fea'lemu: bilin ki علم
10 enne: muhakkak
11 llahe: Allah
12 gafurun: bağışlayandır غفر
13 rahimun: esirgeyendir رحم