Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Allah ve Resul'üyle savaşanların ve yeryüzünde bozgunculuk yapmaya çalışanların cezası öldürülmeleri veya asılmaları veya ellerinin ve ayaklarının çapraz kesilmesi veya yerlerinden sürgün edilmeleridir. İşte bu durum, onlar için dünyada bir rezilliktir. Ahirette ise onlar için büyük bir azap vardır.

اِنَّمَا جَزٰٓؤُا الَّذ۪ينَ يُحَارِبُونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْاَرْضِ فَسَاداً اَنْ يُقَتَّلُٓوا اَوْ يُصَلَّـبُٓوا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْد۪يهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِۜ ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظ۪يمٌۙ
İnnema cezaullezine yuharibunallahe ve resulehu ve yes'avne fil ardı fesaden en yukattelu ev yusallebu ev tukattaa eydihim ve erculuhum min hılafin ev yunfev minel ard, zalike lehum hızyun fid dunya ve lehum fil ahırati azabun azim.
#kelimeanlamkök
1innemaşüphesiz
2ceza'ucezasıجزي
3ellezinekimselerin
4yuharibunesavaşanlarınحرب
5llaheAllah
6ve rasulehuve elçisiyleرسل
7ve yes'avneve çalışanlarınسعي
8fi
9l-erdiyeryüzündeارض
10fesadenbozgunculuk yapmağaفسد
11en
12yukatteluöldürülmeleriقتل
13evveya
14yusallebuasılmalarıصلب
15evyada
16tukattaakesilmesiقطع
17eydihimellerininيدي
18ve erculuhumve ayaklarınınرجل
19min
20hilafinçaprazخلف
21evveya
22yunfevsürülmeleridirنفي
23mine
24l-erdibulundukları yerdenارض
25zalikebu
26lehumonlar için
27hizyunbir rezilliktirخزي
28fi
29d-dunyadünyadaدنو
30velehumonlara vardır
31fi
32l-ahiratiÂhirette iseاخر
33azabunbir azabعذب
34azimunbüyükعظم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Allah'a ve Peygamberi'ne savaş açanların ve yeryüzünde fesadı yaymak için gayret gösterenlerin cezası, ancak ya öldürülmeleri ya asılmalarıveya dönekliklerinden dolayı el ve ayaklarının kesilmesi, ya da bulundukları yerden sürülmeleridir. Bu, onların dünyadaki rüsvaylığıdır. Onlar için ahirette de büyük azap vardır.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Allah'a ve Elçisine karşı savaşanların ve yeryüzünde bozgunculuk için çalışanların cezası ancak ve ancak öldürülmeleri veya asılmaları veya döneklikleri nedeniyle ellerinin ve ayaklarının kesilmesi* ya da (bulundukları) yerden sürülmeleridir. Bu, onlar için dünyadaki rezilliktir. Ahirette de onlara büyük bir azap vardır.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH ve elçisi ile savaşan ve yeryüzünde bozgunculuk için uğraşanların cezası: Öldürülmeleri veya asılmaları veya el ve ayaklarının çaprazlama kesilmesi veya yerlerinden sürülmeleridir. Bu, dünyada görecekleri bir aşağılanma. Ahirette ise büyük bir ceza var.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Allah ve Resul'üyle savaşanların ve yeryüzünde bozgunculuk* yapmaya çalışanların cezası öldürülmeleri veya asılmaları veya ellerinin ve ayaklarının çapraz kesilmesi veya yerlerinden sürgün edilmeleridir.* İşte bu durum, onlar için dünyada bir rezilliktir. Ahirette ise onlar için büyük bir azap vardır.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Allah'a ve elçisine karşı savaşan ve ortalığı birbirine katmaya çalışanların cezası öldürülmeleri veya asılmaları yahut ellerinin ve ayaklarının çapraz olarak kesilmesi ya da bulundukları yerden sürülmeleridir*. Bu, dünyada uğrayacakları rezilliktir. Ahirette ise onları büyük bir azap beklemektedir.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Allah'a ve O'nun elçisine karşı savaş açanların ve yeryüzünde bozgunculuk yapmak için uğraşanların cezası, öldürülmeleri veya asılmaları veya el ve ayaklarının çapraz kesilmesi veya oradan sürülmeleridir. Onlar için, dünyada aşağılanma; sonsuz yaşamda ise büyük bir ceza vardır.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Allah'a ve Rasulü'ne karşı savaş açanların ve yeryüzünde bozgunculuğu yaymaya çalışanların öldürülmeleri ya da asılmaları veya muhalefetlerinden dolayı ellerinin ve ayaklarının kesilmesi, yahut bulundukları yerden sürülmeleri, sadece (adil) bir karşılıktan ibarettir. Bu, onların dünyada uğradıkları zillettir; ahirette ise korkunç bir azap beklemektedir;

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Allah ve resulüyle savaşanların ve yeryüzünde bozgunculuk yapmaya çalışanların cezası şudur: Öldürülürler yahut asılırlar yahut elleriyle ayakları çaprazlamasına kesilir yahut bulundukları yerden sürülürler. Bu onlar için dünyada bir rezilliktir. Ahirette de onlara büyük bir azap vardır.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Allah'a ve Resulü'ne karşı savaş açanların ve yeryüzünde bozgunculuğa çalışanların cezası, ancak öldürülmeleri, asılmaları ya da elleriyle ayaklarının çaprazca kesilmesi veya (bulundukları) yerden sürülmeleridir. Bu, dünyadaki aşağılanmalarıdır, ahirette onlar için büyük bir azab vardır.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Allah'a ve peygamberine karşı savaşmaya kalkışan ve yeryüzünde bozgunculuğa çalışanların cezası, öldürülmelerinden veya asılmalarından veya ellerinin ve ayaklarının çaprazlama kesilmesinden veya bulundukları yerden sürülmelerinden başka bir şey olmaz. Bu, onların dünyada çekecekleri bir zillettir. Ahirette ise kendilerine büyük bir azap vardır.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Allaha ve Elçisine karşı savaş açanların ve yeryüzünde fesadı yaymaya çalışanların büyük kısmının öldürülmeleri veya asılmaları veya döneklikleri yüzünden büyük kısmının ellerinin ve ayaklarının kesilmesi yahut yeryüzünden (tamamiyle) sürülmeleri, yalnızca bir karşılıktan ibarettir: İşte bu, onların bu dünyada uğradıkları zillettir. Öteki dünyada ise (daha) korkunç bir azap bekler onları,

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Allah'a ve Resulüne savaş açanların ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışanların cezası; ancak öldürülmeleri, yahut asılmaları veya ellerinin ve ayaklarının çaprazlama kesilmesi, yahut o yerden sürülmeleridir. Bu cezalar onlar için dünyadaki bir rezilliktir. Ahirette de onlara büyük bir azap vardır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Fakat Allaha ve Resulüne harbetmeğe kalkışan ve Yer yüzünde fesada çalışanların cezası, taktil olunmalarından veya asılmalarından veya ellerinin ayaklarının çapraz kesilmesinden veya bulundukları yerden nefyedilmelerinden başka bir şey olmaz. Bu onlara Dünyada çekecekleri bir zillettir, Ahırette ise kendilerine azim bir azab vardır

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Allah ve elçisiyle savaşanların ve yeryüzünde bozgunculuk yapmağa çalışanların cezası: (ya) öldürülmeleri, ya asılmaları, ya ellerinin, ayaklarının çapraz kesilmesi veya bulundukları yerden sürülmeleridir. Bu, onların dünyada çekecekleri rezilliktir. Ahirette ise onlara büyük bir azab vardır.

 • Gültekin Onan

  Tanrı'ya ve resulune karşı savaş açanların ve yeryüzünde bozgunculuğa çalışanların cezası, ancak öldürülmeleri, asılmaları ya da elleriyle ayaklarının çaprazca kesilmesi veya (bulundukları) yerden sürülmeleridir. Bu, dünyadaki aşağılanmalarıdır; ahirette onlar için büyük bir azab vardır.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Allaha ve Resulüne (müminlere) harb açanların, yer yüzünde (yol kesmek suretiyle) fesadcılığa koşanların cezası, ancak öldürülmeleri, ya asılmaları, yahud (sağ) elleriyle (sol) ayaklarının çaprazvari kesilmesi, yahud da (bulundukları) yerden sürülmeleridir. Bu onların dünyadaki rüsvaylığıdır. Ahıretde ise onlara (başkaca) pek büyük bir azab da vardır.

 • İbni Kesir

  Allah ve Rasulü ile savaşanların ve yeryüzünde fesada koşanların cezası; ancak öldürülmek, asılmak, çaprazvari el ve ayakları kesilmek veya yerlerinden sürülmektir. Bu, onlara dünyada rüzvaylıktır. Onlara ahirette de büyük bir azab vardır.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Allah ve Peygamberleriyle savaşanların ve yeryüzünde bozgunculuğa gayret edenlerin cezası; öldürülmek, asılmak, çaprazlama el ve ayaklarının kesilmesi ya da yerlerinden sürgün edilmektir. Bu, onlara dünyada bir rezilliktir. Onlara ahirette daha büyük bir azap vardır.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  (33-34) Allah ve Resulüne savaş açanların, (yol keserek terör eylemi yaparak) yeryüzünü ifsad etmek için koşuşanların cezası; öldürülmeleri veya asılmaları yahut sağ elleri ile sol ayaklarının kesilmesi yahut da bulundukları yerden sürülmelerinden başka bir şey olmaz. Bu onların dünyadaki rüsvaylığıdır. Ahirette ise onlara başkaca müthiş bir ceza vardır. Ancak kendilerini ele geçirmenizden önce tövbe edenler, bu hükmün dışındadır. Biliniz ki Allah gafurdur, rahimdir (affı ve merhameti boldur).

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Allah ve O'nun Rasulü ile savaşanların ve yeryüzünde fesat çıkartmak için uğraşanların yaptığının karşılığı; öldürülmeleri yahut asılmaları yahut ellerinin ve ayaklarının çaprazlama kesilmesi yahut hapsedilmektir. Bu onlara dünyada bir rezilliktir.. . Sonsuz gelecek sürecinde ise onlara aziym bir azap vardır.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH ve elçisi ile savaşan ve yeryüzünde bozgunculuk için uğraşanların cezası: Öldürülmeleri veya asılmaları, veya el ve ayaklarının çaprazlama kesilmesi, veya yerlerinden sürülmeleridir. Bu, dünyada görecekleri bir aşağılanma. Ahirette ise büyük bir ceza var.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Allah ve Rasul'üyle savaşanların ve yeryüzünde bozgunculuk* yapmaya çalışanların cezası öldürülmeleri veya asılmaları veya ellerinin ve ayaklarının çapraz kesilmesi veya yerlerinden sürgün edilmeleridir.* İşte, bu durum, onlar için dünyada bir rezilliktir. Ahirette ise onlar için büyük bir azap vardır.

 • Progressive Muslims

  The recompense of those who fight God and His messenger, and seek to make corruption in the land, is that they will be killed or crucified or that their hands and feet be cut off on alternate sides or that they be banished from the land; that is a disgrace for them in this world and in the Hereafter they will have a great retribution.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  The reward but of those who war against God and His messenger, and strive to work corruption in the land, that they be killed, or they be crucified, or their hands and feet be cut off on opposite sides, or they be banished from the land. That. They have disgrace in the World; and they have in the Hereafter a great punishment

 • Aisha Bewley

  The reprisal against those who wage war on Allah and His Messenger, and go about the earth corrupting it, is that they should be killed or crucified, or have their alternate hands and feet cut off, or be banished from the land. That will be their degradation in this world and in the Next World they will have a terrible punishment,

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  The just retribution for those who fight GOD and His messenger, and commit horrendous crimes, is to be killed, or crucified, or to have their hands and feet cut off on alternate sides, or to be banished from the land. This is to humiliate them in this life, then they suffer a far worse retribution in the Hereafter.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  The recompense of those who fight God and His messenger, and seek to make corruption in the land, is that they will be killed or crucified or that their hands and feet be cut off from alternate sides or that they be banished from the land; that is a disgrace for them in this world and in the Hereafter they will have a great retribution.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  The recompense of those who fight God and His messenger and seek to corrupt the land, is that they will be killed or crucified or that their hands and feet be cut off on alternate sides or that they be banished from the land. That is a disgrace for them in this world. In the Hereafter, they will have a great retribution;