Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Onların yüreklerinde, Allah'a olan korkudan daha fazla size olan korku vardır. Bu onların, gerçeği kavramayan bir halk olmalarındandır.

لَأَنتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ
Le entum eşeddu rehbeten fi sudurihim minallahi, zalike bi ennehum kavmun la yefkahun.
#kelimeanlamkök
1leentumelbette sizin
2eşeddufazladırشدد
3rahbetenkorkunuzرهب
4fi
5sudurihimonların kalblerindeصدر
6mine-ınkinden
7llahiAllah-
8zalikeböyledir
9biennehumçünkü onlar
10kavmunbir toplulukturقوم
11la
12yefkahuneanlamazفقه

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Kesinlikle, siz onların kalplerine Allah'tan daha çok korku salmaktasınız. Bunun sebebi, onların, anlamayan bir toplum olmalarıdır.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
Onların göğüslerinde (içlerinde) size karşı duydukları korku, Allah'a olan korkularından daha şiddetlidir. Bunun sebebi, onların (gerçeği) anlamayan bir topluluk oluşudur.

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Kalplerine, ALLAH'tan daha çok siz korku salıyorsunuz. Zira onlar anlayışsız bir topluluktur.

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Onların yüreklerinde, Allah'a olan korkudan daha fazla size olan korku vardır. Bu onların, gerçeği kavramayan bir halk olmalarındandır.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Sizden duydukları korku, Allah korkusundan daha güçlü bir şekilde içlerini titretmektedir. Çünkü onlar, anlayışsız bir topluluktur.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Onların yüreklerine, Allah'tan korktuklarından daha çok korku veriyorsunuz. Bu böyledir. Aslında, onlar, anlamayan bir toplumdur.

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Elbet onların içlerine Allah'tan daha çok sizin korkunuz sinmiş: bunun gerekçesi, onların sığ anlayışlı bir topluluk olmalarıdır.

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Onların gönüllerinde, korku bakımından siz, Allah'tan daha zorlusunuz. Bu böyledir, çünkü onlar anlamayan bir topluluktur.

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Herhalde içlerinde 'dehşet ve yılgınlık uyandırma bakımından' siz, Allah'tan daha çetinsiniz. Bu, şüphesiz onların 'derin bir kavrayışa sahip olmamaları' dolayısıyla böyledir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Kesinlikle onların yüreklerinde sizin korkunuz Allah'ın korkusundan daha fazladır. Bu, onların anlayışsız bir topluluk olmalarındandır.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Evet, (ey müminler,) siz onların kalplerine Allah (korkusun)dan da daha şiddetli bir korku salarsınız, çünkü onlar hakikati kavramaktan aciz bir topluluktur.

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Onların kalplerinde size karşı duydukları korku, Allah'a karşı duydukları korkudan daha baskındır. Bu, onların anlamaz bir toplum olmaları sebebiyledir.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Her halde onların yüreklerinde sizin korkunuz Allahınkinden ziyade, bu onların fıkıhsız bir kavm olmalarındandır.

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Onların kalblerinde sizin korkunuz, Allah'ınkinden fazladır. (Allah'tan çok sizden korkarlar). Böyledir, çünkü onlar anlamaz bir topluluktur.

Gültekin Onan
Herhalde içlerinde 'dehşet ve yılgınlık uyandırma bakımından' siz Tanrı'dan daha çetinsiniz. Bu şüphesiz böyledir (çünkü) onlar kavrayamayan (la yefkahun) bir kavimdir.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Her halde sizin, onların yüreklerinde (yaşayan) korkunuz Allahdan (korkularından) daha şiddetlidir. Bunun sebebi şudur: Çünkü onlar ince anlamazlar güruhudur.

İbni Kesir
Doğrusu onların kalbine korku salan; Allah'tan çok, sizlersiniz. Çünkü onlar anlamazlar güruhudur.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Onların kalbine Allah'tan çok siz korku salıyorsunuz. Bu da onların anlayışsız bir topluluk olmalarındandır.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Onların kalplerinde sizden duydukları korku, Allah'tan korkmalarından daha ileridir. Bu böyledir, çünkü onlar, gerçeği bilip anlamayan kimselerdir.

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Muhakkak ki sizden korkuları, Allah'tan daha şiddetlidir! Bu onların anlayışı kıt bir toplum olmalarındandır!

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
Kalplerine, ALLAH'tan daha çok siz korku salıyorsunuz. Zira onlar anlayışsız bir topluluktur.

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Onların yüreklerinde, Allah'a olan korkudan daha fazla size olan korku vardır. Bu onların, gerçeği kavramayan bir topluluk olmalarındandır.

Rashad Khalifa The Final Testament
Indeed, you strike more terror in their hearts than their fear of GOD. This is because they are people who do not comprehend.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
Indeed, you strike more terror in their hearts than their fear of God. This is because they are people who do not understand.

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
Indeed, you strike more trepidation in their hearts than God. This is because they are people who do not reason.