Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

O, kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır. Görünmeyeni ve görüneni bilendir. O, Rahmeti Bol ve Kesintisiz olandır.

هُوَ اللّٰهُ الَّذ۪ي لَٓا اِلٰهَ اِلَّا هُوَۚ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّح۪يمُ
Huvallahullezi la ilahe illa huve, alimul gaybi veş şehadeh, huver rahmanur rahim.
#kelimeanlamkök
1huveO
2llahuAllah'tır
3lleziki
4layoktur
5ilahetanrıاله
6illabaşka
7huveO'ndan
8aalimubilirعلم
9l-gaybigörülmeyeniغيب
10ve şşehadetive görüleniشهد
11huveO
12r-rahmanuRahmân'dır (çok esirgeyen)رحم
13r-rahimuRahîm'dir (çok acıyan)رحم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  O Allah, kendisinden başka tanrı olmayandır. Görülen ve görülmeyen her şeyi bilir. O, rahmetin ve merhametin kaynağıdır.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  O, kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır. Görünmeyeni de görüneni de bilendir. O Rahmân'dır, Rahîm'dir.*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  O ALLAH'tır ki O'ndan başka tanrı yoktur. Tüm gizemleri ve açıktakileri Bilendir. O Rahmandır, Rahimdir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  O, kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır. Görünmeyeni ve görüneni bilendir. O, Rahmeti Bol ve Kesintisiz olandır.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  O, Allah'tır; kendinden başka ilah olmayan, görülmeyeni de görüleni de bilendir. İyiliği sonsuz, ikramı bol olan O'dur.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  "O, öyle Allah'tır ki, O'ndan başka Tanrı yoktur. O, gizli gerçekleri ve görünenleri Bilendir. O, Bağışlayandır; Merhametlidir!"*

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  O, kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır: İdrak edilemeyen ve edilebilen her şeyin alimi sadece O'dur; O özünde merhametli, işinde merhametlidir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Öyle Allah ki O, tanrı yok O'ndan başka. Gaybı da görünen alemi de bilen O! Rahman O, Rahim O.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  O Allah ki, O'ndan başka ilah yoktur. Gaybı da, müşahede edilebileni de bilendir. Rahman, Rahim olan O'dur.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  O, öyle Allah'tır ki, O'ndan başka tanrı yoktur. Görülmeyeni de bilir, görüleni de. O, çok esirgeyen, çok bağışlayandır.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Allah O'dur ki O'ndan başka ilah yoktur. O, yaratılmışların kavrayış alanı dışındaki şeyleri de, duyuları yahut akıllarıyla kavrayabildiklerini de tek bilendir. O, Rahman ve Rahim.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  O, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. Gaybı da, görünen alemi de bilendir. O, Rahman'dır, Rahim'dir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  O öyle Allah ki ondan başka Tanrı yok gaybi de bilir şehadeti de, o rahmandır, rahimdir

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  O, öyle Allah'tır ki O'ndan başka tanrı yoktur. Görülmeyeni ve görüleni bilir. O çok esirgeyen, çok acıyandır.

 • Gültekin Onan

  O Tanrı ki, O'ndan başka tanrı yoktur. Gaybı da, müşahede edilebileni de bilendir. Rahman, Rahim olan O'dur.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  O, öyle Allahdır ki kendisinden başka hiçbir Tanrı yokdur. (O) gizliyi de bilendir, aşikarı da. O, çok esirgeyen, çok bağışlayandır.

 • İbni Kesir

  O, öyle Allah'tır ki; O'ndan başka ilah yoktur. Görülmeyeni ve görüleni bilendir. O, Rahman'dır, Rahim'dir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  O, kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır. Görülmeyeni ve görüleni bilendir. O, çok bağışlayıcı ve çok merhametlidir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Allah'tır gerçek İlah! O'ndan başka yoktur ilah. Görünmeyen ve görünen her şeyi bilir. O rahmandır, rahimdir.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  "HU" Allah, tanrı yok, sadece "HU"! Gayb ve şehadeti daimi bilendir! "HU", Er Rahman (tüm El Esma özelliklerini mündemiç olan) Er Rahıym'dir (tüm El Esma özelliklerini açığa çıkaran - o özelliklerle Efal alemini seyrinde yaşamakta olan).

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  O ALLAH'tır ki O'ndan başka tanrı yoktur. Tüm gizemleri ve açıktakileri Bilendir. O Rahmandır, Rahimdir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  O, kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır. Görünmeyeni ve görüneni bilendir. O, Rahmeti Bol ve Kesintisiz olandır.

 • Progressive Muslims

  He is God; there is no other god beside Him. Knower of all secrets and declarations. He is the Almighty, the Merciful.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  He is God. There is no god save He — the Knower of the Unseen and the Seen; He is the Almighty, the Merciful.

 • Aisha Bewley

  He is Allah – there is no god but Him. He is the Knower of the Unseen and the Visible. He is the All-Merciful, the Most Merciful.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  He is the One GOD; there is no other god beside Him. Knower of all secrets and declarations. He is the Most Gracious, Most Merciful.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  He is God; there is no other god besides Him. Knower of all secrets and declarations. He is the Almighty, the Merciful.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  He is God; there is no other god beside Him. Knower of all secrets and declarations. He is the Gracious, the Compassionate.