Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Eğer Biz, bu Kur'an'ı dağa indirseydik, onu; huşu duyarak, Allah'a olan huşudan parça parça olmuş görürdün. Bu örnekleri insanlar için veriyoruz ki belki düşünüp gerçeği kavrarlar.

لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَرَاَيْتَهُ خَاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِۜ وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ
Lev enzelna hazel kur'ane ala cebelin le reeytehu haşian mutesaddian min haşyetillah, ve tilkel emsalu nadribuha lin nasi leallehum yetefekkerun.
#kelimeanlamkök
1levşayet
2enzelnabiz indirseydikنزل
3hazabu
4l-kuraneKur'an'ıقرا
5ala
6cebelinbir dağaجبل
7leraeytehuonu görürdünراي
8haşianbaş eğmişخشع
9mutesaddianparçalanmışصدع
10min-ndan
11haşyetikorkusu-خشي
12llahiAllah
13ve tilkeve bu
14l-emsalumisalleriمثل
15nedribuhaanlatıyoruzضرب
16linnasiinsanlaraنوس
17leallehumumulur ki
18yetefekkerunedüşünürlerفكر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Bu Kur'an'ı bir dağa indirmiş olsaydık, Allah korkusundan onu baş eğmiş, çatlamış, yarılmış görürdün. Bu misalleri, düşünmeleri için insanlara anlatıyoruz.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, şüphesiz ki onu Allah'a saygı(sı)ndan dolayı boyun eğmiş bir şekilde, paramparça olmuş görürdün.* İşte biz düşünsünler diye şu örnekleri insanlar için veriyoruz.*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Bu Kuran'ı bir dağın üzerine indirseydik, ALLAH'a olan saygıdan ötürü onun titreyip paramparça olduğunu görecektin. Belki düşünürler diye biz insana böyle örnekler vermekteyiz.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Eğer Biz, bu Kur'an'ı dağa indirseydik, onu; huşu* duyarak, Allah'a olan huşudan parça parça olmuş görürdün.* Bu örnekleri insanlar için veriyoruz ki belki düşünüp gerçeği kavrarlar.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik Allah korkusundan baş eğip parça parça olduğunu görürdün. Bunlar insanlar için oluşturduğumuz örneklerdir; belki düşünürler.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Bu Kur'an'ı, bir dağın üstüne indirseydik, o dağı, Allah korkusundan saygıyla baş eğerek, paramparça olmuş görürdün. İnsanlara, böyle örnekler veriyoruz; belki düşünürler diye.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Eğer Biz bu Kur'an'ı bir dağa indirmiş olsaydık, onun Allah'a saygıdan boyun eğmiş bir halde şerha şerha yarılıp eridiğini görürdün. İşte bu türden temsili anlatımları, insanların önüne, belki düşünürler diye koyuyoruz.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağın üzerine indirseydik, her halde sen onu huşu ile boynunu bükmüş, çatlayıp yarılmış görürdün. Biz bu örnekleri insanlara hep veriyoruz ki, inceden inceye düşünebilsinler.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Şayet biz bu Kur'an'ı bir dağın üzerine indirmiş olsaydık, andolsun onu Allah korkusundan saygı ile baş eğmiş, parça parça olmuş görürdün. İşte Biz, belki düşünürler diye, insanlara böyle örnekler veririz.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Biz bu Kur'an'ı bir dağın üzerine indirseydik kesinlikle, sen onu, Allah korkusundan başını eğmiş, çatlamış görürdün. İşte Biz o misalleri, düşünsünler diye insanlara veriyoruz.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Bu Kur'an-ı bir dağa indirmiş olsaydık, dağın ezilip büzülerek Allah korkusuyla paramparça olduğunu görürdün. Ve işte (bütün) bu temsilleri, belki düşün(meyi öğrenebil)irler diye insanların önüne koyuyoruz.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Eğer biz, bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, elbette sen onu Allah korkusundan başını eğerek parça parça olmuş görürdün. İşte misaller! Biz onları insanlara düşünsünler diye veriyoruz.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Biz bu Kur'anı bir dağın üzerine indirseydik her halde Sen onu Allah korkusundan başını eğmiş çatlamış görürdün, o temsiller yok mu, işte biz onları insanlar için yapıyoruz gerek ki tefekkür ederler

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, Allah korkusundan onu, baş eğmiş, çatlamış, yarılmış görürdün. Bu misalleri, düşünmeleri için insanlara anlatıyoruz.

 • Gültekin Onan

  Şayet biz bu Kuran'ı bir dağın üzerine indirmiş olsaydık, andolsun onu Tanrı korkusundan saygı ile baş eğmiş, parça parça olmuş görürdün. İşte biz belki düşünürler (yetefekkerun) diye insanlara böyle örnekler veririz.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Eğer biz bu Kur'anı bir dağ başına indirseydik muhakkak ki onu Allah korkusundan baş eğmiş, parça parça olmuş görürdün. Bu misaller (yok mu?) işte biz onları, insanlar düşünsünler diye, iradediyoruz.

 • İbni Kesir

  Şayet Biz, bu Kur'an'ı bir dağa indirmiş olsaydık; sen, onun Allah'ın haşyetinden baş eğerek parça parça olduğunu görürdün. İşte Biz, bu misalleri insanlara anlatırız, belki düşünürler.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Biz Kur'an'ı bir dağın üzerine indirseydik onun Allah korkusundan baş eğerek parça parça olduğunu görürdün! İşte bu örnekleri insanlar düşünsünler diye veriyoruz.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Eğer Biz bu Kur'an'ı bir dağın tepesine indirseydik onun, Allah'a tazimi sebebiyle başını eğip parçalandığını görürdün. İşte bunlar birtakım misallerdir ki düşünüp istifade etmeleri için, Biz onları insanlara anlatıyoruz.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Eğer şu Kuran'ı (bildirdiği gerçeği) bir dağın (benlik sahibi bilinç - ego - eniyet) üzerine inzal etseydik, elbette onu Allah (ismiyle işaret edilen'in) haşyetinden (muhteşem azamet karşısında benliğinin hiçliğini fark ederek) huşu ederek, çatlayıp paramparça olduğu halde görürdün! İşte bu MİSALLERİ (sembolik anlatımları) insanlara tefekkür etsinler diye veriyoruz!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Bu Kuran'ı bir dağın üzerine indirseydik, ALLAH'a olan saygıdan ötürü onun titreyip paramparça olduğunu görecektin. Belki düşünürler diye biz insana böyle örnekler vermekteyiz.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Eğer Biz, bu Kur'an'ı dağa indirseydik, onu; huşu* duyarak, Allah'a olan huşudan parça parça olmuş görürdün.* Bu örnekleri insanlar için veriyoruz ki belki düşünüp gerçeği kavrarlar.

 • Progressive Muslims

  Had We sent down this Quran to a mountain, you would have seen it trembling, crumbling, out of reverence for God. And such are the examples We cite for the people, that they may reflect.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Had We sent down this Qur’an upon a mountain, thou hadst seen it humbled, split asunder from fear of God. And those similitudes — We strike them for mankind, that they might reflect.

 • Aisha Bewley

  If We had sent down this Qur’an onto a mountain, you would have seen it humbled, crushed to pieces out of fear of Allah. We make such examples for people so that hopefully they will reflect.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  If we revealed this Quran to a mountain, you would see it trembling, crumbling, out of reverence for GOD. We cite these examples for the people, that they may reflect.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Had We sent down this Qur'an to a mountain, you would have seen it trembling, crumbling, out of concern from God. And such are the examples We put forth for the people, that they may reflect.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Had We sent down this Quran to a mountain, you would have seen it trembling, crumbling, out of reverence for God. Such are the examples We cite for the people, that they may reflect.