Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Taze hurmadan kestikleriniz veya kesmedikleriniz de ancak Allah'ın izniyledir. Bu, fasıkların perişan olmaları içindir.

مَا قَطَعْتُمْ مِنْ ل۪ينَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَٓائِمَةً عَلٰٓى اُصُولِهَا فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِق۪ينَ
Ma kata'tum min linetin ev terektumuha kaimeten ala usuliha fe bi iznillahi ve li yuhziyel fasikin.
#kelimeanlamkök
1ma
2kataa'tumkesmenizقطع
3min
4linetinbir hurma ağacınıلين
5evyahut
6teraktumuhaonu bırakmanızترك
7kaimetendikiliقوم
8alaüzerinde
9usulihakökleriاصل
10febiiznihep izniyledirاذن
11llahiAllah'ın
12veliyuhziyeve cezalandırması içindirخزي
13l-fasikineyoldan çıkanlarıفسق
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Herhangi bir hurma ağacını kesmeniz, yahut onu kökleri üzerinde bırakmanız hep Allah'ın izniyle ve yoldan çıkanları rüsva etmek için olmuştur.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Hurma ağaçlarından herhangi birini kesmeniz veya kökleri üzerinde ayakta bırakmanız hep Allah'ın izniyledir. Sonunda (Allah) yoldan çıkanları rezil eder.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Bir ağacı kesseniz de yahut gövdesi üzerinde bıraksanız da bu ALLAH'ın arzusuna göredir. O, yoldan çıkanları alçaltacaktır.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Taze hurmadan kestikleriniz veya kesmedikleriniz de ancak Allah'ın izniyledir.* Bu, fasıkların perişan olmaları içindir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Onlara ait bir hurma ağacını kesmeniz veya kökleri üzerinde dikili bırakmanız*, Allah'ın onayı ile olmuştur*. Bu, yoldan çıkanları cezalandırmak içindir.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Hurma ağaçlarından kestikleriniz veya kökleri üzerinde bıraktıklarınız, ancak Allah'ın izniyledir ve yoldan çıkanların aşağılanması içindir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Onların hurma ağaçlarından her ne kesmiş veya kökü üzere bırakmışssanız, hepsi de Allah'ın izniyle olmuştur; gerekçesi de sapkınları cezalandırmaktır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Bir hurma ağacını kestiniz, yahut onu kökleri üzerine dikili bıraktınızsa, bu Allah'ın izniyledir; yoldan çıkmışları rezil etmesi içindir.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Hurma ağaçlarından her neyi kesmişseniz veya kökleri üzerinde dimdik bırakmışsanız, (bu) Allah'ın izniyledir ve fasık olanları alçaltması içindir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Herhangi bir hurma ağacı kestiniz, ya da kökleri üzerinde dikili bıraktıysanız, hepsi Allah'ın izniyledir ve o fasıkları (yoldan çıkmışları) perişan edeceği içindir.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  (Onların) hurma ağaçlarından her ne kestiyseniz (ey müminler,) veya kökleri üzerinde her ne bıraktıysanız, hepsi Allah'ın izniyle (olmuştu) ve O'nun yoldan çıkanları cezalandırması içindi.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  (Savaş gereği,) hurma ağaçlarından her neyi kestiniz, yahut (kesmeyip) kökleri üzerinde dikili bıraktınızsa hep Allah'ın izniyledir. Bu da fasıkları rezil etmesi içindir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Herhangi bir hurma ağacı kesdiniz veya kökleri üzerinde dikili bırakdınızsa hep Allahın izniyle ve o fasıkları perişan edeceği içindir.

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Herhangi bir hurma ağacını kesmeniz yahut onu kökleri üzerinde bırakmanız hep Allah'ın izniyle ve (O'nun) yoldan çıkanları cezalandırması için olmuştur.

 • Gültekin Onan

  Hurma ağaçlarından her neyi kesmişseniz veya kökleri üzerinde dimdik bırakmışsanız, (bu) Tanrı'nın izniyledir ve fasıkları alçaltması içindir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Her hangi bir hurma ağacını kesdiniz, yahud kökleri üstünde dikili bırakdınızsa (hep) Allahın izniyledir. (Bu izin de) faasıklar) rüsvay edeceği için (verilmiş) dir.

 • İbni Kesir

  Herhangi bir hurma ağacını kesmeniz veya kesmeyip gövdeleri üzerinde bırakmanız hep Allah'ın izniyledir. Bir de fasıkları rüsvay etmek içindir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Hurma ağaçlarından ne kestiyseniz veya neyi kökleri üzerinde ayakta bıraktıysanız, o Allah'ın izniyle ve fasıkları rezil etmek içindir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  O kafirleri kızdırmak için herhangi bir hurma ağacı kesmiş iseniz veya kökleri üzerinde bırakmışsanız bu, hep Allah'ın izniyle ve o, yoldan çıkmışları cezalandırmak için olmuştur.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  (Savaş isteyenlerin) hurma ağacını kestiniz yahut onu kökleriyle bıraktınız ise, (bu) Allah'ın izniyledir (Bi-iznillah) ve bozuk inançlıları rezil - rüsva etmesi içindir.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Bir ağacı kesseniz de, yahut gövdesi üzerinde bıraksanız da bu ALLAH'ın arzusuna göredir. O, yoldan çıkanları alçaltacaktır.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Hurma ağaçlarından kestikleriniz veya kesmedikleriniz de ancak Allah'ın izniyledir. Bu, fasıkların perişan olmaları içindir.

 • Progressive Muslims

  Whether you cut down a tree or left it standing on its root, it was by God's leave. He will surely humiliate the wicked.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  What you cut down of palm-trees or left standing on its roots: it was by the leave of God, and that He might disgrace the perfidious.

 • Aisha Bewley

  Whatever palm-trees you cut down, or left standing upright on their roots, it was done by Allah’s permission in order to disgrace the deviators.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Whether you chop a tree or leave it standing on its trunk is in accordance with GOD's will. He will surely humiliate the wicked.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Whether you cut down a tree or left it standing on its root, it was with the permission of God. He will surely humiliate the wicked.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Whether you cut down a tree or left it standing on its root, it was by God's leave. He will surely humiliate the wicked.