Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Allah'ın Resul'üne verdiği fey'e gelince, siz onlar için ne at koşturdunuz ne de deve! Fakat Allah; Resul'üne, dilediği kimselere karşı üstünlük verir. Allah, Her Şeye Güç Yetiren'dir.

وَمَا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاء وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
Ve ma efa allahu ala resulihi minhum fe ma evceftum aleyhi min haylin ve la rikabin ve lakinnallahe yusallitu rusulehu ala men yeşau, vallahu ala kulli şey'in kadir.
#kelimeanlamkök
1ve mave şey ise
2efa'everdiğiفيا
3llahuAllah'ın
4ala
5rasulihiElçisineرسل
6minhumonlardan (ganimetlerden)
7fema
8evceftumsiz sürmedinizوجف
9aleyhionun üzerine
10min
11haylinbir atخيل
12ve lave ne de
13rikabindeveركب
14velakinnefakat
15llaheAllah
16yusellitumusallat ederسلط
17rusulehuelçileriniرسل
18alaüzerine
19menkimselerin
20yeşa'udilediğiشيا
21vallahuAllah
22alaüzerine
23kulliherكلل
24şey'inşeyشيا
25kadirunkadirdirقدر

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Allah'ın onların mallarından Peygamberine verdiği ganimetlere gelince; siz bu malları elde etmek için ne at koşturdunuz, ne de deve. Fakat Allah peygamberlerini dilediği kimselere galip kılar. Allah'ın gücü her şeye yeter.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
Allah'ın, onlardan (mallardan sorumluluğunu Elçisine) verdiği şeyler için siz at ve deve koşturmamıştınız. Fakat Allah elçilerini dilediği kişilere üstün kılar. Allah her şeye gücü yetendir.

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
ALLAH'ın onlardan alıp elçisine verdikleri için, siz at ve deve sürmediniz; ama ALLAH elçisini dilediğinin üstüne gönderir. ALLAH her şeye kadirdir.

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Allah'ın Resul'üne verdiği fey'e
*
gelince, siz onlar için ne at koşturdunuz ne de deve!
*
Fakat Allah; Resul'üne, dilediği kimselere karşı üstünlük verir. Allah, Her Şeye Güç Yetiren'dir.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Ey inanıp güvenenler! Allah'ın elçisine fey
*
olarak verdiği şeyler için siz, ne at ne de deve koşturdunuz. Ama Allah, elçilerini, tercih ettiği kimselere üstün kılar. Allah, her şeye ölçü koyar.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Ve Allah'ın, onlardan alarak Kendi elçisine aktardıklarına gelince; onun için at veya deve sürmüş değilsiniz. Fakat Allah, dilediği kimselerin üzerine, Kendi elçilerini gönderir. Çünkü Allah, her şeye Gücü Yetendir.

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Yine Allah'ın, o kimselerden alıp Elçisi'nin tasarrufuna verdiği kansız ve zahmetsiz savaş gelirleri; üstelik (onu ele geçirmek için) ne atlı ne de develi akınlar düzenlemiş de değildiniz; ne var ki Allah, elçilerini dilediğinin başına sarar: ve Allah her şeye güç yetirendir.

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Allah'ın onlardan resulüne aktardığı ganimetlere gelince, siz onun için ne at bindiniz ne deve sürdünüz; ama Allah, resullerini dilediği kimselerin üzerine salar. Allah her şeyi yapmakta sonsuz kudret sahibidir.

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Onlardan Allah'ın elçisine verdiği "fey'e" gelince, ki siz buna karşı (bunu elde etmek için) ne at, ne deve sürdünüz. Ancak Allah, elçilerini dilediklerinin üstüne musallat kılar. Allah, her şeye güç yetirendir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Allah'ın onlardan peygamberine tahvil buyurduğu (verdiği) fey'e (gelire) gelince siz ona ne at sürdünüz, ne de deve. Fakat Allah, peygamberlerini dilediği kimselere musallat kılar. Allah, herşeye gücü yetendir.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Yine (hatırlayın!) Düşmandan (ganimet olarak) ne alındıysa Allah hepsini Elçisi'ne devretti, onu (elde etmek) için at veya deve sevk etmek zorunda kalmadınız ama Allah elçilerini kimi dilediyse onlara üstün kılar; Allah dilediğini yapmaya kadirdir.

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Onların mallarından Allah'ın, savaşılmaksızın peygamberine kazandırdığı mallar için siz, at ya da deve koşturmuş değilsiniz. Fakat Allah, peygamberlerini, dilediği kimselerin üzerine salıp onlara üstün kılar. Allah'ın her şeye hakkıyla gücü yeter.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Allahın Resulüne onlardan tahvil buyurduğu fey'e gelince siz ona ne at debrettiniz ne rikab velakin Allah Resullerini dilediği kimselere musallat kılar ve Allah her şey'e kadirdir

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Allah'ın, onlardan Elçisine verdiği ganimetlere gelince, siz (onu elde etmek için) onun üzerine ne at ne de deve sürdünüz. Fakat Allah, elçilerini, dilediği kimselerin üzerine salar (onlara üstün getirir). Allah her şeyi yapabilir.

Gültekin Onan
Onlardan Tanrı'nın elçisine verdiği feye gelince, ki siz buna karşı (bunu elde etmek için) ne at ne deve sürdünüz. Ancak Tanrı, elçilerini dilediklerinin üstüne musallat kılar. Tanrı, her şeye güç yetirendir.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Allahın onlar (ın malların) dan peygamberine verdiği "feyi" (e gelince:) Siz bunun üzerine ne ata, ne deveye binib koşmadınız. Fakat Allah peygamberlerini dileyeceği kimselere musallat eder. Allah her şey'e hakkıyle kaadirdir.

İbni Kesir
Allah'ın peygamberine verdiği fey'e gelince; siz onun için ne bir at, ne de bir deve sürdünüz. Fakat Allah; peygamberine, dilediği kimselere karşı üstünlük verir. Allah; her şeye kadirdir.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Allah'ın onların mallarından peygambere verdiği şeyler için siz ne at ne de deve koşturdunuz. Fakat Allah, Peygamberine dilediğine karşı üstünlük verir. Allah'ın her şeye gücü yeter.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Allah'ın, daha önce onlara ait olup Peygamberine ganimet olarak nasib ettiği mallara gelince, siz onun için ne at, ne de deve koşturmadınız. Fakat Allah, resullerini dilediği kimselere, savaş külfeti ve zahmeti olmaksızın galip getirir. Allah her şeye kadirdir.

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Allah'ın onlardan Rasulüne verdiği ganimete gelince, siz onun için ne bir at koşturdunuz ve ne de bir deveye bindiniz! Ne var ki Allah, Rasullerini dilediği kimsenin üzerine yönlendirir! Allah her şey üzerine Kaadir'dir.

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
ALLAH'ın onlardan alıp elçisine verdikleri için, siz at ve deve sürmediniz (savaşmadınız); ama ALLAH elçisini dilediğinin üstüne gönderir. ALLAH her şeye kadirdir.

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Allah'ın Rasul'üne verdiği fey'e
*
gelince, siz onlar için ne at koşturdunuz ne de deve!
*
Fakat Allah; Rasul'üne, dilediği kimselere karşı üstünlük verir. Allah, Her Şeye Güç Yetiren'dir.

Rashad Khalifa The Final Testament
Whatever GOD restored for His messenger was not the result of your war efforts, whether you fought on horses or on foot. GOD is the One who sends His messengers against whomever He wills. GOD is Omnipotent.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
And what God provided to His messenger, without you having to battle for it on horses or on foot, was because God sends His emissaries against whoever He wills. And God is capable of all things.

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
What God provided to His messenger, without you having to battle for it on horses or on foot, was because God sends His messengers against whomever He wills. God is capable of all things.