Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

İşte böylece kazandıklarından dolayı, zalimlerin bir kısmını diğerlerinin peşine takarız.

وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ
Ve kezalike nuvelli ba'daz zalimine ba'dan bima kanu yeksibun.
#kelimeanlamkök
1ve kezalikeişte böyle
2nuvellipeşine takarızولي
3bea'debir kısmınıبعض
4z-zaliminezalimlerinظلم
5bea'dandiğerlerininبعض
6bimaötürü
7kanuolduklarındanكون
8yeksibunekazanıyor(lar)كسب

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
İşte kazandıkları günahlarından ötürü zalimlerin bir kısmını diğer bir kısmının peşine böyle takarız.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
İşte böylece işledikleri (günahlar) nedeniyle zalimlerin bir kısmını diğer bir kısmına dost/yoldaş yaparız.
*

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Zalimleri böylece eşleyerek birbirinin dostları yaparız. Yaptıklarından ötürü...

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
İşte böylece kazandıklarından dolayı, zalimlerin bir kısmını diğerlerinin peşine takarız.
*

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Böylece biz, yapıp ettiklerine karşılık yanlış yapanların kimini kiminin peşine takarız.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Ve işte böylece, haksızlık yapanların bir bölümünü, kazandıkları yüzünden diğerlerinin peşine takarız.

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Ve işte Biz, işledikleri yüzünden zalimleri birbirine böyle musallat ederiz.

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
İşte biz, zalimlerin bir kısmını bir kısmına, kazanır oldukları şeyler yüzünden bu şekilde dost/yardımcı/yönetici/önder yaparız.

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Böylece biz, kazandıkları dolayısıyla zalimlerin bir kısmını bir kısmının başına geçiririz.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
İşte Biz, işleyip kazandıkları günahlardan dolayı zalimlerden kimini kimine dost ederiz.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Ve bu şekilde, zalimlerin, (kötü) fiilleri ile birbirlerini ayartıp baştan çıkarmalarını sağlarız.

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
İşte biz, kazanmakta oldukları günahlar sebebiyle zalimlerin bir kısmını diğer bir kısmına böyle musallat ederiz.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Ve işte biz, zalimlerin ba'zısını ba'zısına kesibleri sebebiyle böyle dost ederiz

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
İşte kazandıkları(günahları)ndan ötürü zalimlerin bir kısmını diğer bir kısmının peşine böyle takarız.

Gültekin Onan
Böylece biz, kazandıkları dolayısıyla zalimlerin bir kısmını bir kısmının başına geçiririz.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
İşte biz zaalimlerden kimini kimine, irtikab etmekde oldukları (günahlar) yüzünden, böylece musallat ederiz.

İbni Kesir
İşte böylece zalimlerden kimini kimine kazandıklarından ötürü musallat ederiz.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
İşte böyle, zalimleri işledikleri sebebiyle birbirlerinin dostu yaparız..

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
İşte biz, işledikleri günahlardan ötürü, zalimlerden kimini kimine musallat ederiz.

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
İşte yaptıklarının getirisi ile zalimlerin bazısını bazısına dost ederiz (ateşte beraberdirler)!

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
Zalimleri böylece eşleyerek birbirinin dostları yaparız. Yaptıklarından ötürü...

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
İşte böylece kazandıklarından dolayı, zalimlerin bir kısmını diğerlerinin peşine takarız.
*

Rashad Khalifa The Final Testament
We thus match the wicked to be companions of each other, as a punishment for their transgressions.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
It is such that We make the wicked as supporters to one another for what they have earned.

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
It is such that We make the wicked as supporters to one another for what they had earned.

2022 © Açık Kuran