Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Biz, böylece onların bir kısmını, bir kısmı ile fitnelendirdik ki: "Allah'ın, aramızdan lütfuna layık gördüğü kimseler bunlar mıdır?" desinler diye. Allah, şükredenleri daha iyi bilen değil midir?

وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِّيَقُولواْ أَهَؤُلاء مَنَّ اللّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ
Ve kezalike fetenna ba'dahum bi ba'din li yekulu e haulai mennallahu aleyhim min beynina, e leysallahu bi a'leme biş şakirin.
#kelimeanlamkök
1ve kezalikeböylece
2fetennabiz denedikفتن
3bea'dehumonların kiminiبعض
4bibea'dinkimi ileبعض
5liyekuludemeleri içinقول
6eha'ula'işunlara mı?
7mennelutfu layık gördüمنن
8llahuAllah
9aleyhimkendilerine
10min-dan
11beyninaaramız-بين
12eleysedeğil midir?ليس
13llahuAllah
14biea'lemedaha iyi bilenعلم
15biş-şakirineşükredenleriشكر

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
"Aramızda Allah'ın kendilerine lütuf ve ihsanda bulunduğu kimseler de bunlar mı?" demeleri için onların bir kısmını diğerleriyle işte böyle imtihan ettik. Allah şükredenleri hakkıyla değil midir?

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
"Aramızdan Allah'ın kendilerine lütfettiği kişiler bunlar mı?" demeleri için onların bir kısmını diğerleri ile işte böyle imtihan ettik. Allah şükredenleri daha iyi bilmez mi?

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Birbiriyle böylece sınadık ki "ALLAH'ın aramızdan seçip nimetlendirdiği kişiler bunlar mı" desinler. ALLAH güzel karşılık verenleri daha iyi bilmiyor mu!

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Biz, böylece onların bir kısmını, bir kısmı ile fitnelendirdik
*
ki: "Allah'ın, aramızdan lütfuna
*
layık gördüğü kimseler bunlar mıdır?" desinler diye. Allah, şükredenleri daha iyi bilen değil midir?

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
"Allah aramızdan, şunlara mı lütuf ve ikramda bulundu?" desinler diye onlardan kimilerini kimileriyle deneriz. Görevlerini yerine getirenleri en iyi bilen, Allah değil midir?

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Ve işte böylece, "Allah, aramızdan bunları mı nimetlendirdi?" desinler diye, onların bir bölümünü, diğerleri ile sınadık. Allah, şükredenleri bilmez mi?

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
İşte bu şekilde insanları birbiriyle sınarız ki, "Acaba Allah bizi bırakıp da onlara mı ikramda bulunda?" diye sorsunlar. Kimin şükrettiğini en iyi bilen Allah değil midir?

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Biz böylece onların bir kısmını diğer bir kısmıyla imtihana çektik ki, şunu söylesinler: "Allah aramızdan şunlara mı lütufta bulundu?" Allah şükredenleri daha iyi bilmiyor mu?

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Böylece: "Allah içimizden bunlara mı lütufta bulundu?" demeleri için onlardan bazısını bazısıyla denedik. Allah, şükredenleri daha iyi bilen değil mi?

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Böylece bazılarını bazısıyla fitneye düşürmüşüzdür ki: "A!.. Şunlar mı o Allah'ın aramızdan lütfunu layık gördüğü kimseler?" desinler. Allah şükreden kullarını daha iyi bilen değil midir?

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
İşte bu şekilde insanları birbirleri aracılığıyla sınarız, ki sonunda, "Acaba Allah bizim yerimize onlara mı lütufta bulundu?" diye sorsunlar. Kimin (kendisine) şükrettiğini en iyi bilen Allah değil mi?

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Böylece insanların bazısını bazısı ile denedik ki, "Allah, aramızdan şu adamları mı iman nimetine layık gördü?" desinler. Allah, şükreden kullarını daha iyi bilen değil mi?

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Böyle ba'zılarını ba'zısiyle fitneye de düşürmüşüzdür ki şöyle desinler: A!... Şunlar mı o Allahın aramızdan lutfuna layık gördüğü kimseler? Allah şükreden kullarını daha iyi bilir değil mi?

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Böylece biz onların kimini kimi ile denedik ki: "Allah, aramızdan şunlara mı lutfu layık gördü?" desinler. Allah, şükredenleri daha iyi bilmez mi?

Gültekin Onan
Böylece: "Tanrı içimizden bunlara mı lütufta bulundu?" demeleri için onlardan bazısını bazısıyla denedik. Tanrı şükredenleri daha iyi bilen değil mi?

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Biz, onlardan (insanlardan) kimini kimi ile — (sırf) "Allah (buldu buldu da) aramızdan bunlara, bunların üzerine mi lutfünü reva gördü"? desinler diye — işte böyle imtihan etdik. Allah şükredenleri daha iyi bilen değil mi?

İbni Kesir
Biz, böylece onların bir kısmını bir kısmıyla denedik ki: Aramızadan Allah bunlara mı lütfetti? desinler. Allah; şükredenleri daha iyi bilen değil midir?

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Böylece, "Allah, aramızdan bunlara mı iyilikte bulundu?" desinler diye onları birbiriyle denedik. Allah, şükredenleri en iyi bilen değil midir?

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Biz onlardan kimini kimi ile, neticede "Allah bula bula aramızdan bunları mı lütfuna layık gördü?" desinler diye, işte böyle imtihan ettik. Allah kimin şükrettiğini, kimin lütfuna daha layık olduğunu bilmez olur mu?

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
İşte böylece onların kimini kimiyle imtihan ettik, "Allah aramızdan şunlara mı (bazı yoksul, dar gelirli kimselere) lütufta bulundu?" desinler diye... Allah, değerlendirenleri daha iyi bilen değil midir?

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
Birbirinizle böylece sınadık ki 'ALLAH'ın aramızdan seçip nimetlendirdiği kişiler bunlar mı,' desinler. ALLAH güzel karşılık verenleri daha iyi bilmiyor mu!

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Biz, böylece onların bir kısmını, bir kısmı ile fitnelendirdik
*
ki: "Allah'ın, aramızdan lütfuna layık gördüğü kimseler bunlar mıdır?" desinler diye. Allah, şükredenleri daha iyi bilen değil midir?

Rashad Khalifa The Final Testament
We thus test the people by each other, to let them say (mockingly), "Are these the people among us who are blessed by GOD?" Is GOD not aware of the appreciative ones?

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
And it is such that We test them with one another, so that they may say: "Are these the ones whom God has blessed from among us?" Is God not aware of the thankful?

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
Thus, We test them with one another, so that they may say, "Are these the ones whom God has blessed from amongst us?" Is God not aware of the thankful?

2022 © Açık Kuran