6. Enam suresi 56. ayet

/ 165
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

De ki: "Ben, Allah'ın yanı sıra yalvardıklarınıza kulluk etmekten men olundum." De ki: "Tutkularınıza tabi olmam, yoksa kesinlikle sapmış olurum da o zaman hidayete erenlerden olmamış olurum."

قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ قُل لاَّ أَتَّبِعُ أَهْوَاءكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُهْتَدِينَ
Kul inni nuhitu en a'budellezine ted'une min dunillah, kul la ettebiu ehvaekum kad dalaltu izen ve ma ene minel muhtedin.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
De ki: "Allah'ın dışında taptığınız şeylere tapmak bana yasak edildi." De ki: "Ben sizin arzularınıza uymam; aksi halde sapıtırım da,hidayete erenlerden olmam."
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
De: 'ALLAH'ın dışında çağırdıklarınıza tapmaktan menedildim.' De: 'Sizin keyfinize uymayacağım. Aksi taktirde sapar ve doğru yolu bulamam.'
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
De ki: "Ben, Allah'ın yanı sıra yalvardıklarınıza kulluk etmekten men olundum." De ki: "Tutkularınıza tabi olmam, yoksa kesinlikle sapmış olurum da o zaman hidayete erenlerden olmamış olurum."
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
De ki "Allah ile aranıza koyup yardım istediklerinize kul olmam, bana yasaklanmıştır. Ben, sizin arzularınıza da uymam. Öyle yapsam sapıtmış olurum ve doğru yolda olamam."
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
De ki: "Kuşkusuz, Allah'tan başka bir de ayrıca yakarışlarda bulunduklarınıza hizmet etmek bana yasaklandı!" De ki: "Sizin isteklerinize uymam. Öyle yaparsam sapkınlığa sürüklenirim ve doğru yolu bulamayanlar arasında olurum!"
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
De ki: "Ben, Allah'ı bırakıp yalvardığınız şeylere kulluk etmekten men olundum." De ki: "Sizin keyfinize uymam! (Eğer uysaydım), asıl o zaman sapıtmış olurdum ve doğru yolda yürüyenlerden olmazdım!"
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
De ki: "Ben, Allah'ı bırakıp da yakardıklarınıza kulluk etmekten yasaklandım!" De ki: "Sizin keyiflerinize uymam! Çünkü bunu yaparsam sapıtmış olurum, doğruyu ve güzeli bulanlardan olmam."
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
De ki: "Ben, sizin Allah'tan başka tapmakta olduklarınıza tapmaktan nehyedildim." De ki: "Ben sizin heva (istek ve tutku)larınıza uymam; yoksa bu durumda ben şaşırıp sapmış ve doğru yolu bulmamışlardan olurum."
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
De ki: "Ben sizin Allah'tan başka taptıklarınıza ibadet etmekten men edildim!" De ki: "Ben sizin çarpık arzularınıza uymam. O zaman şaşırmış ve doğru yoldan gidenlerden olmamış olurum."
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
(Hakikati inkar edenlere) de ki: "Allahı bırakıp yalvardığınız (varlıklar)a tapmaktan men olundum". De ki: "Ben sizin mesnetsiz görüşlerinize uymam, yoksa sapkınlığa düşerdim ve doğru yolu bulanlar arasında olmazdım".
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
De ki: "Sizin, Allah'tan başka ibadet ettiğiniz şeylere ibadet etmem bana kesinlikle yasaklandı. Ben sizin arzularınıza uymam. (Uyarsam) o takdirde sapmış olurum, hidayete erenlerden olmam."
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
De ki ben sizin Allahdan başka taptıklarınıza ibadet etmekten nehyedildim, de ki: ben sizin hevalarınıza tabi' olmam, o takdirde şaşırmışım ve ben hidayete irenlerden değilmişim demek olur
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
De ki: "Ben, Allah'tan başka yalvardıklarınıza tapmaktan men'olundum." De ki: "Ben sizin keyiflerinize uymam, çünkü o takdirde sapıtmış ve yola gelenlerden olmamış olurum."
Gültekin Onan
De ki: "Ben sizin Tanrı'dan başka tapmakta olduklarınıza tapmaktan nehyedildim." De ki: "Ben sizin hevalarınıza uymam; yoksa bu durumda ben şaşırıp sapmış ve doğru yolu bulmamışlardan olurum."
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
De ki: "Allahı bırakıb da tapdığınız şeylere tapmam bana yasak edildi". De ki: "Ben sizin heva (ve heves) lerinize asla uymam. Bu takdirde muhakkak sapmış ve ben doğru yola erenlerden olmamış bulunurum".
İbni Kesir
De ki: Allah'ı bırakıp da taptığınız başka şeylere tapmaktan men'olundum. De ki: Sizin heveslerinize asla uymam. O takdirde sapmış olurum da hidayete erenlerden olmam.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
De ki: -Allah'tan başka yalvardıklarınıza benim kulluk etmem yasaklandı. De ki: -Sizin heveslerinize uymam, uyduğum takdirde sapıtır ve hidayete erenlerden olmamış olurum.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
De ki: "Allah'tan başka taptığınız şeylere ibadet etmem bana yasak kılındı." De ki: "Sizin keyfi arzularınıza uymayacağım; yoksa sapmış olurum."
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
De ki: "Muhakkak ki ben, sizin Allah dunundan taptıklarınıza ibadet etmekten yasaklandım!". . . De ki: "Sizin boş hayallerinize asla uymam! Aksi takdirde gerçekten sapmış olurum ve hidayet bulanlardan olmam. "
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
Say, "I am forbidden from worshipping what you worship besides GOD." Say, "I will not follow your opinions. Otherwise, I will go astray, and not be guided."
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
Say: "I am prohibited from serving those you call upon other than God" Say: "I will not follow your desires, otherwise I would go astray and I would not be of those guided."
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
Say, "I am warned to stop serving those you call upon other than God." Say, "I will not follow your desires; otherwise I would go astray and I would not be of those guided."
# Kelime Anlam Kök
1 kul: de ki قول
2 inni: elbette ben
3 nuhitu: men'olundum نهي
4 en:
5 ea'bude: tapmaktan عبد
6 ellezine:
7 ted'une: yalvardıklarınıza دعو
8 min:
9 duni: başka دون
10 llahi: Allah'tan
11 kul: de ki قول
12 la:
13 ettebiu: ben uymam تبع
14 ehva'ekum: sizin keyiflerinize هوي
15 kad: çünkü
16 deleltu: sapıtmış olurum ضلل
17 izen: o takdirde
18 ve ma: ve olmam
19 ena: ben
20 mine:
21 l-muhtedine: yola gelenlerden هدي