Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Yalnızca aranızdaki haksızlık edenlerin başlarına gelmekle sınırlı kalmayacak fitneye karşı takva sahibi olun. Unutmayın ki Allah'ın azabı çok çetindir.

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُص۪يبَنَّ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَٓاصَّةًۚ وَاعْلَمُٓوا اَنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ الْعِقَابِ
Vetteku fitneten la tusibennellezine zalemu minkum hassah, va'lemu ennallahe şedidul ikab.
#kelimeanlamkök
1vettekusakınınوقي
2fitnetenfitnedenفتن
3la
4tusibenneerişmekle kalmazصوب
5ellezinekimselere
6zelemuhaksızlık edenlereظلم
7minkumaranızdan
8hassatenyalnızcaخصص
9vea'lemubilin kiعلم
10ennemuhakkak
11llaheAllah'ın
12şediduçetindirشدد
13l-ikabiazabıعقب
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Bir de öyle bir fitneden sakınınız ki, o fitne, içinizden sadece zulmedenlere erişmekle kalmaz, umuma yayılır ve hepsini perişan eder. Biliniz ki Allah, azabında çok zorludur.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Öyle bir fitneye (sıkıntı ve zor imtihana) karşı takvâlı (duyarlı) olun ki o, içinizden sadece haksızlık edenlere ulaşmakla (kalmaz).* Bilin ki şüphesiz Allah'ın azabı şiddetlidir.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Sizden sadece zalimlere çatmakla kalmayacak olan sınavdan sakının. Bilesiniz ki ALLAH'ın cezası çetindir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Yalnızca aranızdaki haksızlık edenlerin başlarına gelmekle sınırlı kalmayacak fitneye* karşı takva sahibi olun. Unutmayın ki Allah'ın azabı çok çetindir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Öyle bir çatışma ortamından (fitneden) çekinin ki sadece içinizdeki yanlış yapanlara dokunmakla kalmaz*. Bilin ki Allah'ın cezası, pek ağırdır.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Ve aranızdan yalnızca haksızlık yapanlara ulaşmakla kalmayacak bir kargaşaya karşı, sorumluluk bilincine erişin. Çünkü iyi bilin ki, Allah'ın cezası çok yamandır.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Ve öylesine çetin bir yürek sınavına karşı tetikte ve tedbirli olun ki, o içinizden yalnızca bilinci altüst olmuş kimselere musallat olmakla kalmayacaktır. Ve iyi bilin ki Allah'ın azabı pek şiddetlidir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  İçinizden sadece zulmedenlere çatmakla kalmayacak bir fitneden korkun. Bilin ki Allah'ın gazabı çok şiddetlidir.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Ve sizlerden yalnızca zulmedenlere isabet etmekle kalmayan bir fitneden korkup sakının. Bilin ki, gerçekten Allah (ceza ile) sonuçlandırması pek şiddetli olandır.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Ve öyle bir fitneden sakının ki, içinizden yalnız zulmedenlere dokunmakla kalmaz. Ve bilin ki, Allah'ın azabı şiddetlidir.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ve kötülük yönündeki öyle bir ayrıntıya karşı uyanık ve duyarlı olun ki o, ötekileri dışta tutarak yalnızca hakkı inkara kalkışanlara musallat olmaz; ve bilin ki Allah azapta çok çetindir

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Sadece içinizden zulmedenlere erişmekle kalmayacak olan bir azaptan sakının ve bilin ki Allah, azabı çetin olandır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ve öyle bir fitneden sakının ki hiç te içinizden yalnız zulmedenlere dokunmakla kalmaz, ve bilin ki Allahın ıkabı şiddetlidir

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  (Öyle) Bir fitneden sakının ki, aranızdan yalnız haksızlık edenlere erişmekle kalmaz (hepinize erişir). Bilinki Allah'ın azabı çetindir.

 • Gültekin Onan

  Ve sizlerden yalnızca zulmedenlere isabet etmekle kalmayan bir fitneden korkup sakının. Bilin ki, gerçekten Tanrı (ceza ile) sonuçlandırması pek şiddetli olandır.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Bir de öyle bir fitneden sakının ki o, içinizden yalınız zulmedenlere çatmaz (ammeye de sirayet ve hepsini perişan eder). Hem bilin ki Allah, şübhesiz azabı çetin olandır.

 • İbni Kesir

  Bir de fitneden sakının ki; içinizden yalnız zulmedenlere erişmekle kalmaz. Hem bilin ki; muhakkak Allah azabı şiddetli olandır.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  İçinizden yalnızca zalimlere erişmekle kalmayacak olan bir fitneden de korunun! Allah'ın azabının çok şiddetli olduğunu bilin!

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Bir de öyle bir fitneden sakının ki o, içinizden yalnız zulmedenlere dokunmakla kalmaz, hepinize şamil olur. Biliniz ki Allah'ın cezalandırması şiddetlidir.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Sizden yalnızca zulmedenlere isabet etmekle kalmayan (o toplumda bulunan iyileri de içine alan) bir beladan korunun.. . İyi bilin ki Allah Şediyd ül 'Ikab'dır (yapılanın sonucunu şiddetle yaşatandır).

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Sizden sadece zalimlere dokunmayacak olan fitneden sakının. Bilesiniz ki ALLAH'ın cezası çetindir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Yalnızca aranızdaki haksızlık edenlerin başlarına gelmekle sınırlı kalmayacak fitneye* karşı takva sahibi olun. Unutmayın ki Allah'ın azabı çok çetindir.

 • Progressive Muslims

  And be aware of a test that will not only afflict those of you who were wicked; and know that God is severe in retribution.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And be in prudent fear of a means of denial not to befall those who do wrong among you exclusively; and know that God is severe in retribution.

 • Aisha Bewley

  Be fearful of trials which will not afflict solely those among you who do wrong. Know that Allah is severe in retribution.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Beware of a retribution that may not be limited to the evildoers among you. You should know that GOD's retribution is severe.,

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And be aware of a test that will not only afflict those of you who were wicked; and know that God is severe in retribution.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Be aware of a test that will not only afflict those of you who were wicked; and know that God is severe in retribution.