Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Eğer sana ihanet etmek isterlerse; daha önce Allah'a da ihanet etmişlerdi. Allah, onlara karşı sana imkan verdi. Allah, Her Şeyi Bilen'dir, En İyi Hüküm Veren'dir.

وَاِنْ يُر۪يدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ فَاَمْكَنَ مِنْهُمْۜ وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ حَك۪يمٌ
Ve in yuridu hıyaneteke fe kad hanullahe min kablu fe emkene minhum, vallahu alimun hakim.
#kelimeanlamkök
1veineğer
2yuriduisterlerseرود
3hiyanetekesana hainlik yapmakخون
4fekadmuhakkak
5hanuhainlik yapmışlardıخون
6llaheAllah'a da
7min
8kabludaha önceقبل
9feemkenebu yüzden imkan verdiمكن
10minhumonlara karşı
11vallahuAllah
12alimunbilendirعلم
13hakimunyerli yerince yapandırحكم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Esirler sana ihanet etmek isterlerse, daha önce Allah'a da ihanet etmişlerdi de Allah onlara karşı sana imkan ve kudret vermişti. Allah bilendir; hikmet sahibidir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Sana ihanet (etmek) isterlerse -ki daha önce Allah'a da ihanet etmişlerdi- ve Allah onlar nedeniyle (sana) imkân vermişti. Allah bilendir, doğru hüküm verendir.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Yok, sana ihanet etmek istiyorlarsa, zaten daha önce ALLAH'a ihanet etmişlerdi. Bunun üzerine onları yenik düşürdü. ALLAH Bilendir, Bilgedir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Eğer sana ihanet etmek isterlerse; daha önce Allah'a da ihanet etmişlerdi. Allah, onlara karşı sana imkan verdi. Allah, Her Şeyi Bilen'dir, En İyi Hüküm Veren'dir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Sana hainlik etmek isterlerse daha önce Allah'a da hainlik ettiler (sonra Allah, kahredilmelerine imkan verdi). Allah bilir, doğru kararlar verir.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Sana alçaklık yapmaya kalkarlarsa, daha önce, Allah'a da alçaklık yapmışlardı. Bunun üzerine, Allah, onlara karşı sana olanaklar verdi. Allah, Bilendir; Bilgelik ve Adaletle Yönetendir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Ama eğer sana ihanete kalkışırlarsa, unutma ki (senden) daha önce Allah'a ihanet etmişlerdi de, (Allah mü'minlere) onları (uslandırma) imkanı vermişti: zira (unutmasınlar ki) Allah her niyeti bilendir, her işinde tam isabet edendir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Sana hıyanet etmek isterlerse kesin olan şu ki, daha önce Allah'a hıyanet ettiler de Allah, aleyhlerine bir imkan yarattı. Allah herşeyi bilen, her hikmete sahip olandır.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Eğer sana ihanet etmek isterlerse, onlar daha önce Allah'a da ihanet etmişlerdi; böylece O da, "bozguna uğramaları (için) sana imkan vermişti.' Allah, bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Eğer sana hiyanet etmek isterlerse, unutmasınlar ki, bundan önce Allah'a hiyanet ettiler de kahredilmelerine imkan verdi. Allah, herşeyi bilendir, hikmet sahibidir.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ve eğer sana ihanet etmeye yeltenirlerse, (unutmasınlar ki) daha önce Allaha da ihanet etmişlerdi de bu yüzden Allah (inananları) onlara baskın çıkarmıştı. Çünkü Allah doğru hüküm ve hikmetle edip eyleyen mutlak ve sınırsız bilgi sahibidir.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Eğer sana hainlik etmek isterlerse, (bil ki) onlar daha önce Allah'a da hainlik etmişlerdi de Allah onlara karşı (sana) imkan vermişti. Allah, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ve eğer sana hıyanet etmek isterlerse unutmasınlar ki bundan evvel Allaha hıyanet ettiler de kahredilmelerine imkan verdi, Allah alim, hakimdir

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Eğer sana hainlik yapmak isterlerse, daha önce Allah'a da hainlik yapmışlardı. Bu yüzden (Allah) onlara karşı (sana) imkan verdi. Allah (herşeyi) bilendir, yerli yerince yapandır.

 • Gültekin Onan

  Eğer sana ihanet etmek isterlerse, onlar daha önce Tanrı'ya da ihanet etmişlerdi; böylece O da, 'bozguna uğramaları (için) sana imkan vermişti'. Tanrı, bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Eğer sana haainlik etmek isterlerse... Onlar daha evvel Allaha da haainlik etmişlerdir de O, sana kendilerine karşı imkan ve kudret vermişdi. Allah (her şey'i) hakkıyle bilicidir, yegane hüküm ve hikmet saahibidir.

 • İbni Kesir

  Eğer sana hainlik yapmak isterlerse; daha önce Allah'a da hainlik etmişlerdi de Allah, onlara karşı sana imkan ve kudret vermişti. Ve Allah; Alim'dir, Hakim'dir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Esirler sana ihanet etmek isterlerse, onlar daha önce Allah'a da hainlik etmişlerdi. Allah sana, onlara karşı imkan verdi. Allah bilendir, hakimdir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Eğer sana hıyanet etmek isterlerse unutmasınlar ki daha önce de onlar Allah'a hıyanet etmişlerdi de, Allah onlara karşı sana imkan ve kudret vermişti, onları senin eline düşürmüştü. Allah alimdir, hakimdir (her şeyi hakkıyla bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir).

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Eğer sana hıyanet dilerlerse, gerçekten onlar daha önce Allah'a hainlik yapmışlardı da, onlara karşı (sana) başarı vermişti! Allah Aliym'dir, Hakiym'dir.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Yok, sana ihanet etmek istiyorlarsa, zaten daha önce ALLAH'a ihanet etmişlerdi. Bunun üzerine onları yenik düşürdü. ALLAH Bilendir, Bilgedir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Eğer sana ihanet etmek isterlerse; daha önce Allah'a da ihanet etmişlerdi. Allah, onlara karşı sana imkan verdi. Allah, Her Şeyi Bilen'dir, En İyi Hüküm Veren'dir.

 • Progressive Muslims

  And if they want to betray you, they have already betrayed God before, and He overpowered them. God is Knowledgeable, Wise.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And if they wish to betray thee, then they have betrayed God before, but He placed them in subjection; and God is knowing and wise.

 • Aisha Bewley

  But if they mean to betray you, they have already previously betrayed Allah, so He has given you power over them. Allah is All-Knowing, All-Wise.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  And if they want to betray you, they have already betrayed GOD. This is why He made them the losers. GOD is Omniscient, Most Wise.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And if they want to betray you, then they had already betrayed God before, but He has overpowered them; and God is Knowledgeable, Wise.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  If they want to betray you, they have already betrayed God before, and He overpowered them. God is Knowledgeable, Wise.