Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Kuşkusuz O, ayırt edici bir sözdür.

اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌۙ
İnnehu le kavlun fasl.
#kelimeanlamkök
1innehuelbette O
2lekavlunmuhakkak bir sözdürقول
3feslunayırdediciفصل
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  - Andolsun o dönüşlü göğe, o yarılıp çatlayan yeryüzüne. Şüphesiz Kur'an, hak ile batılı ayıran bir sözdür. O asla bir şaka değildir. Kafirler hep hile/tuzak kuruyorlar. Ben de hilelerine karşılık veririm. Onun için sen kafirlere mühlet ver, onlara az bir zaman tanı!

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Şüphesiz ki o (Kur'an, doğru ile yanlışı) ayırt eden bir sözdür.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Bu, ayırdedici bir sözdür.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Kuşkusuz O, ayırt edici* bir sözdür.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  O (Kur'an), tartışmayı bitiren sözdür.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Kuşkusuz, O, ayırt eden bir sözdür.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  elbet bu (vahiy) hakkı batıldan ayıran bir sözdür,

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Ki o, tam bir biçimde ayırt eden bir sözdür;

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Şüphesiz o (Kur'an), ayırdeden bir sözdür.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  ki, o her halde keskin bir hükümdür.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Bakın, bu (ilahi kelam) doğruyu yanlıştan ayıran bir sözdür,

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Şüphesiz o Kur'an, hak ile batılı ayırd eden bir sözdür.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ki o her halde bir keskin hukümdür

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  O (Kur'an), elbette (hak ile batılı) ayırdedici bir sözdür.

 • Gültekin Onan

  Şüphesiz o (Kuran), ayırdeden bir sözdür.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Hakıykaten o (Kur'an) hak ile (baatılı ayırd eden) kat'i bir kelamdır.

 • İbni Kesir

  Ki doğrusu bu, kesin bir sözdür,

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Kesinlikle o ayırdedici bir sözdür.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Bu Kur'an, kesin bir sözdür, hakla batılı ayırt eden bir sözdür!

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Muhakkak ki O (Kur'an), elbette Hak ile batılı ayırıcı bir söz;

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Bu, ayırdedici bir sözdür.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Kuşkusuz O, ayırt edici* bir sözdür.

 • Progressive Muslims

  This is the word that separates matters.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  It is a decisive word,

 • Aisha Bewley

  it is truly a Decisive Word.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  This is a serious narration.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  This is the word that separates matters.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  This is the word that separates matters.